1. Наука
  2. Автори
  3. Гузько О. М.

Гузько О. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Погляди на ведення інформаційної боротьби в сучасних війнах. Ю.Ф. Кучеренко, В.М. Гордиенко, О.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Деякі особливості випробування спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів. Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Етапи розробки спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності. Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, О.М. Гузько Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Основні шляхи розвитку систем управління військами та зброєю на сучасному етапі. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Деякі особливості сучасних локальних війн. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Пропозиції щодо удосконалення існуючої об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Ю.Ф. Кучеренко, Є.В. Шубін, О.М. Гузько Системи обробки інформації 2007 / № 4
Деякі аспекти процесу створення автоматизованої системи спеціального призначення. Ю.Ф. Кучеренко, С.М. Александров, Є.В. Шубін, О.М. Гузько Системи обробки інформації 2005 / № 8
Среднее время задержки пакета в сети передачи данных с самоподобным трафиком. Ю.Ф. Кучеренко, Е.В. Шубин, О.Н. Гузько Системи обробки інформації 2005 / № 5
Питання інтеграції національної аеронавігаційної системи до перспективної глобальної системи організації повітряного руху. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Системи обробки інформації 2005 / № 1
Генетический алгоритм синтеза топологической структуры сети передачи данных. Ю.Ф. Кучеренко, Е.В. Шубин, О.Н. Гузько Системи обробки інформації 2004 / № 11