1. Наука
  2. Автори
  3. Тітов І. В.

Тітов І. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії. М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, І.В. Тітов, С.М. Рот, О.В. Білоус Системи обробки інформації 2018 / № 2
Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах допустимих відхилень за допомогою радіолокаційних систем посадки. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.А. Кулик, С.М. Рот, О.В. Симоненко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах нормованих відхилень за допомогою радіомаякових систем посадки. М.Д. Рисаков, І.Л. Костенко, І.В. Тітов, В.Г. Карєв, С.М. Рот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Оптимальний алгоритм роботи вимірювача кутових координат літака по сигналам каналу автосупроводження у складі посадкового радіолокатору. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.В. Симоненко, О.П. Кулик, В.Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Аналіз світових тенденцій розвитку посадкових локаторів радіолокаційних систем посадки. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.П. Кулик, В.Г. Карєв, О.В. Симоненко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, О.П. Кулик, С.М. Рот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Принципи побудови каналу автосупроводження літака у складі посадкового радіолокатору. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.В. Симоненко, С.М. Рот, Д.М. Воронов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Принципи настроювання синхронізатору удосконаленого посадкового радіолокатору для оптимальної допплерівської фільтрації віддзеркалень каналом автосупроводження літака. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, В.А. Дорощук, В.Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Особенности алгоритмов работы когерентных накопителей и измерителей угловых координат моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета при суммарно-разностной обработке отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, И.В. Титов, В.Г. Карев Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Пропозиції щодо побудови та алгоритмів роботи картографу місцевих предметів у посадочному радіолокаторі. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, В.В. Куценко, С.М. Рот, В.А. Дорощук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Методика обґрунтування вимог до посадочного радіолокатору щодо точності вимірювання координат для забезпечення посадки літаків при мінімумах погоди I та ІІ категорій. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, В.Г. Карєв, О.П. Кулик, Ю.М. Добришкін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
РЛС автосопровождения посадки самолета с расширением угловой зоны действия, суммарно-разностной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.Н. Рот, В.Г. Карев Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Алгоритм и условия оптимальной доплеровской фильтрации отражений в когерентном накопителе с любым числом фильтров для РЛС автосопровождения посадки самолета. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, И.В. Титов, А.П. Кулик Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Алгоритмы работы когерентных накопителей и измерителей координат в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета с амплитудной обработкой отражений в зоне посадки. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.М. Рот, Ю.Н. Добрышкин, С.Ю. Гогонянц Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Багатоканальний приймач кореляційного типу у бортовому обладнанні автоматичного радіокомпасу. В.А. Дорощук, О.В. Нікітін, О.П. Кулік, І.В. Тітов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Принцип фазирования и синхронизации одноканальной аппаратуры передачи данных на основе кода Баркера. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, И.Л. Костенко, В.Г. Карев Системи обробки інформації 2014 / № 2
Принципы построения радиосвязного канала передачи на борт самолета сигналов управления с реализацией относительной фазовой манипуляции несущей. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, И.Л. Костенко, А.П. Кулик, В.Г. Карев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Предложения по построению и реализации циклических кодов в аппаратуре передачи данных. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, В.Г. Карев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Амплитудный метод устранения неоднозначности измерения угловых координат в МРЛС АС самолета с реализацией амплитудного способа пеленгации, суммарно-разностной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, С.А. Макаров, В.В. Куценко, И.В. Титов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Предложения по построению канала передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки средств командной радиосвязи. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.В. Куценко, Ю.Н. Добрышкин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Канал передачі на борт літака сигналів управління на основі кутомірної радіонавігаційної системи “ПАР-АРК”. В.А. Дорощук, М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.П. Кулик, М.В. Булаєнко Системи обробки інформації 2012 / № 5
Канал передачи на борт самолета сигналов управления на базе доработки средств радиосвязи и посадочной радиомаячной группы. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.А. Дорощук, А.А. Павличенко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Принципы построения моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на этапе посадки с реализацией амплитудного способа пеленгации, амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.А. Макаров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу за рахунок застосування цифрових антенних решіток. І.В. Тітов, С.А. Макаров Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Принципи адаптивного настроювання параметрів зондуючого сигналу посадкового радіолокатору для когерентного накопичувача. І.В. Тітов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Комбинированный метод измерения угла места цели в обзорной РЛС с ФАР. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.Г. Карев, В.А. Дорощук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Требования к точности измерения координат посадочным радиолокатором для обеспечения посадки самолетов в условиях плохой видимости взлетно-посадочной полосы. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, А.П. Кулик Системи обробки інформації 2011 / № 2
Особенности построения радиолокационного посадочного комплекса для автоматизированного управления посадкой самолета. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.В. Куценко, А.П. Кулик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Кутомірна радіонавігаційна система “ПАР-АРК” на основі використання широкосмугових сигналів. В.А. Дорощук, О.П. Кулик, О.В. Нікітін, І.В. Тітов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Авіаційний зв’язок в роки Великої Вітчизняної війни. І.В. Тітов, С.А. Макаров, В.Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Алгоритм відновлення однозначності вимірювання дальності цілей в РЛС з когерентним накопиченням сигналів та високою частотою повторення імпульсів запуску. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.П. Кулик Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Анализ частотных свойств многоточечных целей. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, С.А. Макаров Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Основні аспекти сучасного конструювання електронної апаратури. І.В. Тітов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу. І.В. Тітов, Д.М. Воронов, О.В. Батурін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Мережоцентрична концепція ведення війни ХХІ сторіччя. І.В. Тітов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу. І.В. Тітов, Д.М. Воронов, О.В. Батурін Системи обробки інформації 2008 / № 5
Дослідження ефективності методів корекції характеристик каналів цифрових антенних решіток інтегрованої інформаційної системи. І.В. Тітов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Методика оптимізації побудови структури мережі абонентського доступу пункту управління об’єднання. І.П. Півень, І.В. Тітов Системи обробки інформації 2004 / № 5