1. Наука
  2. Автори
  3. Пташник В. М.

Пташник В. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки. О.М. Семененко, С.П. Василенко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, В.М. Пташник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Матрично-ігрова математична модель визначення та обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України на середньостроковий період. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Л.М. Семененко, В.М. Пташник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Достовірність фінансово-економічних прогнозів у воєнному будівництві. В.В. Леонов, Р.В. Бойко, Н.В. Вавілова, В.А. Таврин, В.М. Пташник Системи обробки інформації 2014 / № 6
Основні аспекти воєнно-економічної науки в Україні. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.В. Чекед, О.І. Кремешний, В.М. Пташник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2