1. Наука
  2. Автори
  3. Бєлавін О. В.

Бєлавін О. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Удосконалення методики розрахунку коефіцієнта стиснення зони виявлення цілей оглядовими РЛС за умов дії активних шумових завад. В.Й. Климченко, О.В. Бєлавін, В.О. Тютюнник, А.А. Лук’янчиков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 4
Експериментально-аналітичний спосіб визначення верхньої межі зони виявлення повітряних об’єктів радіолокаційними станціями в процесі їхнього випробування. О.В. Бєлавін Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Напрямки розвитку радіолокаційних засобів розвідки та контролю повітряного простору. О.В. Бєлавін, В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Методика оцінювання показників ефективності РЛС на відповідність оперативно-тактичним вимогам. В.Й. Климченко, М.Р. Арасланов, О.В. Бєлавін Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи. В.Й. Климченко, О.В. Бєлавін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Аналіз можливостей використання радіовипромінювання сонця для зняття діаграм направленості антен сучасних РЛС розвідки повітряних цілей. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.В. Бєлавін Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Експериментально-розрахунковий метод оцінки параметрів зон виявлення первинних та вторинних РЛС. О.В. Бєлавін, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3