м. .

ORCID:
Scopus:
ResearcherID/Web of Science:
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод проектування системи управління життєвим циклом перспективної зенітної ракетної системи. А.Б. Скорик, м.. , К.Г. Корнєєв, С.В. Осієвський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Використання кліткового автомату у методі вибору варіанту маршруту польоту ударних літаків щодо ураження наземних цілей. Є.С. Воробйов, м.. , Є.Ю. Хлєбніков, М.Г. Гладишев Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 1
Arithmetic model «radiotechnical facilities – control system» according to Petri net model. м.. , Ю.Є. Шапран, М.О. Стахова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні. Г.С. Степанов, В.В. Камінський, м.. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
Аналіз методів ергономіки для оцінки та розробки автоматизованих робочих місць в АСУ спеціального призначення. Є.А. Толкаченко, м.. , П.Г. Берднік, О.А. Черток Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Інтенсифікація навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах з використанням інтерактивного підходу. м.. , С.Г. Шило, Д.В. Сумцов, С.В. Смеляков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ. м.. , О.А. Черток, Є.А. Толкаченко, В.П. Ясинецький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Синтез оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов при простой функции потерь. Ю.А. Данилов, А.С. Могилатенко, А.А. Тимочко, м.. Системи обробки інформації 2017 / № 1
Аналіз інформаційного забезпечення та завантаженості каналів прийому інформації операторами систем АСУ. О.Ю. Несміян, м.. Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Метод формирования признаков информационной модели конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в перспективных системах управления специального назначения. м.. , Г.С. Степанов, М.В. Касьяненко, В.Н. Руденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Направления развития интерфейсов взаимодействия в автоматизированных системах управления специального назначения. м.. , С.В. Смеляков, В.Н. Руденко, С.И. Хмелевский Системи обробки інформації 2016 / № 9
Розподіл часу оцінки повітряної обстановки особою, що приймає рішення, в диспетчерській службі єдиної системи управління повітряним рухом. м.. , С.Г. Шило, І.О. Борозенець, Ю.І. Полонський Системи обробки інформації 2016 / № 8
Напрямки підвищення оперативності і якості бойової підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. П.М. Онипченко, м.. , .. Системи обробки інформації 2016 / № 3
Метод визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку. м.. , В.К. Медведєв, П.Г. Берднік, Р.В. Сафронов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Когнітивний підхід до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень. м.. , В.К. Медведєв, П.Г. Бердник, С.В. Міхасьов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Розподіл задач оцінки обстановки між особами бойового розрахунку та інформаційною системою пунктів управління Повітряних Сил Збройних Сил України. О.А. Черток, м.. , П.Г. Берднік, І.О. Борозенець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Аналіз методів складання розкладу занять для вдосконалення процесу підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. П.М. Онипченко, м.. , .. , П.Г. Берднік Системи обробки інформації 2015 / № 12
Принципы построения системы оценки рисков в авиационных организациях. м.. Системи обробки інформації 2015 / № 11
Анализ методов моделирования деятельности оператора в системе "человек-машина". О.В. Сергунова, м.. , .. , Е.В. Воробьев Системи обробки інформації 2015 / № 7
Історія розвитку електрозв’язку. Невідомі сторінки. С.В. Женжера, О.М. Чекунова, К.С. Васюта, м.. Системи обробки інформації 2015 / № 5
Scenario approach to the engineering of information models, designed to enable the activities of operator in automated control systems. м.. , .. , П.Г. Бердник, А.С. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Управление временем при моделировании деятельности оператора АСУ в системах управления сложными динамическими объектами. м.. Системи обробки інформації 2015 / № 1
Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования. П.Н. Онипченко, м.. , .. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Процес управління винищувачами в перспективних автоматизованих системах управління. м.. , О.К. Шейгас, М.М. Петрушенко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Метод сценарного проектирования системы информационного обеспечения для ситуационного анализа воздушной обстановки. М.Ю. Гусак, м.. , В.Н. Руденко, Р.В. Сафронов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативно-тактичному напрямку. м.. , С.В. Поліщук, С.І. Хмелевський, П.М. Гріценко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Розробка інформаційної моделі контролю технічного стану озброєння та техніки радіотехнічного батальйону. м.. , Т.Ю. Міщенко, М.Ю. Гусак, С.І. Сімонов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Прокладка маршрута движения воздушного объекта в разнородных зонах воздушного пространства. м.. Системи обробки інформації 2014 / № 6
Метод решения задачи прокладки маршрутов при управлении движением воздушного объекта. м.. Системи обробки інформації 2014 / № 5
Метод оценки результатов операторской деятельности при проведении тренажной подготовки. В.Г. Чернов, м.. , .. Системи обробки інформації 2014 / № 4
Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності операторів АСУ при оцінці стану об’єктів управління. Ю.В. Стасєв, м.. , Т.Ю. Міщенко, Л.В. Шаманська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Метод генерування псевдовипадкових чисел при моделюванні діяльності оператора АСУ. м.. , М.В. Миргород, В.М. Руденко, А.В. Довбня, В.М. Соколов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Метод решения задачи автоматизации процесса выбора маршрута полета ударной авиации. м.. , Д.А. Пархоменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Метод разработки системы информационного обеспечения процессов оценки состояния объектов управления. м.. , С.В. Полищук, С.И. Хмелевский, С.В. Кукобко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Анализ методов решения задачи извлечения информации из текстов. м.. Системи обробки інформації 2013 / № 8
Метод розпізнавання ситуацій порушення правил використання повітряного простору повітряними судами. м.. , О.Г. Матющенко, С.І. Сімонов, Д.В. Головняк Системи обробки інформації 2013 / № 6
Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением. М.И. Литвиненко, м.. Системи обробки інформації 2013 / № 2
Удосконалення інформаційної моделі відображення метеообстановки на пункті управління повітряним рухом. м.. , В.С. Підлипська, О.В. Довбня, О.М. Ніколенко Системи обробки інформації 2013 / № 1
Обоснование выбора закона распределения времени при моделирование деятельности оператора АСУ. м.. , С.В. Кукобко, М.Ю. Гусак Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Методы и процедуры отбора операторов АСУ при использовании интеллектуальных систем поддержки принятия решений. м.. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Разработка процедуры формализации модальных знаний с использованием теории нечетких множеств для экспертных систем реального времени. м.. , .. , А.Н. Бесчасный, В.П. Докучаев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Метод разработки модели деятельности оператора АСУ в системах управления сложными динамическими объектами. м.. , О.С. Бодяк, М.Ю. Гусак Системи обробки інформації 2012 / № 9
Разработка метода многоэтапной формализации зна-ний о процессе распознавания оперативно-тактических ситуаций. м.. , П.Г. Бердник, С.В. Кукобко, Ю.В. Данюк Системи обробки інформації 2012 / № 5
Разработка процедуры оценки опасности оперативно-тактической обстановки. В.Д. Карлов, м.. , Н.А. Королюк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Використання лазерних технологій при розгортанні локальних обчислювальних мереж. м.. , А.О. Стоянова, В.М. Руденко, Г.М. Сафарова Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Аналіз протоколів маршрутизації в телекомунікаційних мережах. м.. , М.Ю. Гусак, Д.А. Калиновский Системи обробки інформації 2011 / № 4
Методика розробки інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі. м.. , А.В. Самокіш, П.Г. Берднік, С.І. Сімонов Системи обробки інформації 2011 / № 2
Використання середовища Matlab для моделювання діяльності оператора АСУ. м.. , В.М. Руденко, С.В. Сериченко, С.І. Сімонов Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Метод управління відображенням інформаційних моделей у системах управління складними динамічними об'єктами. О.С. Бодяк, м.. , А.І. Омельченко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Класифікація програмних засобів анонімного використання ресурсів глобальної мережі. м.. , Д.В. Прибильнов, О.В. Сісков, В.О. Капранов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Моделирование деятельности оператора с использованием CASE-технологий при разработке перспективных средств автоматизации. м.. Системи обробки інформації 2009 / № 6
Формалізований опис знань про процес відбору джерел вогневих засобів Повітряних Сил. С.А. Войтович, М.І. Литвиненко, м.. Системи обробки інформації 2009 / № 2
Структура спеціального математичного забезпечення імітації повітряної обстановки в підсистемі тренажу АСУ спеціального призначення. С.В. Кукобко, м.. , Є.С. Рощупкін Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку. м.. , В.О. Корнєєв, В.Є. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Послідовність та зміст роботи командира і штабу з’єднання щодо організації маневреної оборони. М.Д. Ткаченко, м.. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Підхід до автоматизації процесів управління підготовкою військ Повітряних Сил. Х.А. Раковський, К.О. Метешкін, м.. Системи обробки інформації 2008 / № 6
Задача формализации процессов управления боевой подготовкой. Х.В. Раковский, К.А. Метешкин, м.. Системи обробки інформації 2008 / № 2
Підходи до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень. м.. , П.Г. Бердник, М.М. Колмиков, В.О. Капранов Системи обробки інформації 2008 / № 1
Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку. Ю.В. Стасєв, С.Б. Клімов, м.. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением. м.. , П.Г. Бердник, И.Ю. Хромов Системи обробки інформації 2007 / № 1
Обґрунтування та вибір методів побудови баз даних та баз знань в перспективних автоматизованих системах управління повітряним рухом. О.В. Шевченко, О.В. Перепелиця, м.. , П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2006 / № 8
Метод представлення знань в експертній системі спеціального призначення. м.. , В.М. Руденко, Б.П. Берднік, І.М. Загурський, С.Г. Шило Системи обробки інформації 2006 / № 1
Метод розробки системи інформа-ційного забезпечення процесів оцінювання стану об'єктів керування оператором. Ю.П. Пятков, м.. , П.Г. Бердник, В.М. Руденко, О.С. Бодяк Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Разработка метода адаптивного управления информационными моделями в подсистеме информационного обеспечения процесса принятия решения по управлению сложными динамическими системами. Б.И. Низиенко, м.. , П.Г. Бердник, С.Г. Шило Системи обробки інформації 2004 / № 11
Метод формализации знаний, содержащих модальности для экспертных систем реального времени. Б.И. Низиенко, м.. , П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2004 / № 10
Разработка процедуры многоэтапной формализации знаний для экспертных систем реального времени. м.. Системи обробки інформації 2004 / № 9