1. Наука
  2. Автори
  3. Ушакова І. О.

Ушакова І. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів. І.О. Ушакова Системи обробки інформації 2019 / № 2
Методика управління вимогами в гнучких методологіях. І.О. Ушакова, Г.В. Макарова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 2
Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science. Г.В. Макарова, І.О. Ушакова Системи обробки інформації 2018 / № 2
Вплив ком’пютерних ділових ігор на формування компетенцій у майбутніх фахівців. І.О. Ушакова Системи обробки інформації 2017 / № 2
Вплив соціальних каналів на просування освітніх послуг. І.О. Ушакова Системи обробки інформації 2016 / № 4
Аналіз існуючих методик оцінки якості водних ресурсів. І.О. Ушакова, К.І. Попов Системи обробки інформації 2013 / № 6
Моделювання інформаційного впливу соціальних мереж на лояльність клієнтів засобами пакету Anylogic. І.О. Ушакова, С.О. Панасенко Системи обробки інформації 2012 / № 4
Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів. І.О. Ушакова, А.М. Грищенко Системи обробки інформації 2011 / № 3
Моделювання процесу прийняття рішень щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. І.О. Ушакова, А.Б. Миколайчук Системи обробки інформації 2010 / № 5
Нечіткий підхід до прогнозування екологічних ризиків від забруднення атмосферного повітря. І.О. Ушакова, О.І. Катасонова Системи обробки інформації 2010 / № 5
Визначення функціональних вимог до системи на основі розкадровувань. І.О. Ушакова Системи обробки інформації 2009 / № 7

Whoops, looks like something went wrong.