1. Наука
  2. Автори
  3. Герасимов С. В.

Герасимов С. В.

Scopus: 57208329867
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод оцінки швидкості передачі інформації технологією MPLS за протоколом TCP проводових телекомунікаційних мереж. М.М. Івченко, С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 4
Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності. С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 2
Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі. С.В. Герасимов, Д.В. Макарчук, О.І. Костенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності. С.В. Герасимов, Д.В. Макарчук, О.І. Костенко Системи обробки інформації 2018 / № 3
Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень. С.В. Герасимов, В.В. Грідіна Системи обробки інформації 2018 / № 2
Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities. С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, М.О. Стахова Системи обробки інформації 2018 / № 1
Development of optimum navigation information processing algorithm. М.В. Борисенко, С.В. Герасимов, О.І. Костенко, Д.В. Макарчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту. С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 4
Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації с різною точністю. А.В. Асавалюк, С.В. Герасимов, Є.С. Рощупкін Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Комплексний метод оцінки ефективності застосування автоматизованої контрольно- діагностичної апаратури для контролю технічного стану авіаційних ракет класу "повітря – поверхня". С.В. Герасимов, О.М. Баранік Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Дослідження високоточних систем навігації літальних апаратів за наземними орієнтирами. С.В. Герасимов, А.М. Гричанюк, О.О. Журавльов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes. С.В. Герасимов, О.І. Тимочко, С.І. Хмелевський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements. О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Герасимов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status. А.Ю. Брацлавська, С.В. Герасимов, Г.М. Зубрицький, О.І. Тимочко, О.О. Тимочко Системи обробки інформації 2017 / № 5
The method of checks determining periods of technical state for unmanned air vehicle onboard equipment. С.В. Герасимов, О.О. Журавльов, М.В. Борисенко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Методи оптимального вибору та розміщення засобів вимірювання в складі мобільної інформаційно-вимірювальної системи. Б.О. Демідов, М.В. Борисенко, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Напрями удосконалення системи контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки. С.С. Войтенко, С.В. Герасимов, В.В. Куценко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Пропозиції з удосконалення системи кодифікації предметів постачання Збройних Сил України. Б.О. Демідов, С.В. Герасимов, М.В. Борисенко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Пропозиції з удосконалення повірки високоточних амперметрів за допомогою термоперетворювача. А.В. Котов, М.В. Борисенко, С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Адаптивний метод синтезу оптимальної системи управління. С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при інтегральному обмежені. В.М. Чинков, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Розробка військово-економічного показника ефективності експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки. Б.О. Демідов, М.В. Борисенко, С.В. Герасимов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Метод аналізу вихідного сигналу за нормальними законами розподілу перешкоди та параметрів динамічних систем. С.В. Герасимов, О.І. Тимочко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності. С.В. Герасимов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Методи обробки вихідних сигналів динамічних систем при визначенні їх технічного стану. С.В. Герасимов, О.І. Тимочко Системи обробки інформації 2014 / № 6
Розробка оптимальної методики контролю параметрів динамічної системи за критеріями інформативності та чутливості. С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2014 / № 5
Розробка та дослідження адаптивного методу синтезу параметрів контуру коригування системи управління. С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2014 / № 4
Розрахунок функції розподілу вихідного сигналу об’єкта контролю при визначенні його технічного стану. С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2014 / № 1
Метод расчета прогнозируемой траектории аэробаллистического аппарата. А.А. Журавлев, С.В. Новиченко, С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при локальному обмеженні. В.М. Чинков, С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Математична постановка проблеми синтезу вимірювальних сигналів для визначення технічного стану зразків озброєння при їх експлуатації за технічним станом. В.М. Чинков, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Пропозиції з удосконалення системи метрологічного забезпечення військових підрозділів в умовах реформування. М.В. Борисенко, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Метод корекції матриці орієнтації в інерційно-супутниковій навігаційній системі аеробалістичних апаратів. О.О. Журавльов, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Методика определения сроков проверки технического состояния бортового оборудования беспилотных летальных аппаратов. С.Н. Власик, С.В. Герасимов, О.О. Журавльов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом. С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2013 / № 9
Пропозиції з удосконалення повірки високоточних амперметрів і вольтметрів з основною відносною похибкою 0,2 % та більше. А.В. Котов, М.В. Борисенко, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Математическая модель бесплатформенной инерциальной навигационной системы и аппаратуры потребителя спутниковой навигационной системы аэробаллистического аппарата. С.Н. Власик, С.В. Герасимов, А.А. Журавлев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Метод визначення оптимального сполучення потрібних точності пусків та потужності бойового заряду ракети, що проектується. О.О. Журавльов, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Методика оптимізації маси вражаючих елементів касетної бойової частини. О.О. Журавльов, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Методика оптимизации массы поражающих элементов неуправляемого осколочно-фугасного боевого элемента. А.А. Журавлев, С.В. Герасимов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Модель технічного обслуговування та ремонту засобів контролю автономних джерел електропостачання. С.В. Герасимов, С.В. Ольховіков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Застосування векторних аналізаторів для контролю за частотним розподіленням радіосигналів. С.В. Герасимов, А.О. Подорожняк, О.П. Рачинський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Удосконалення методики розрахунку зон небезпеки під час пусків ракет Сухопутних військ, стрільби артилерії великого калібру на полігоні ДНВЦ. С.В. Герасимов, С.І. Клівець, В.Г. Макаренко, А.О. Подорожняк Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції змінного магнітного поля. С.В. Герасимов, Г.М. Зубрицький, О.І. Тимочко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Застосування методу багатоканальних вимірювань частотних імпульсних сигналів для побудови систем централізованого контролю автомобільної техніки. С.В. Герасимов, А.О. Подорожняк, Д.Є. Петрукович Системи обробки інформації 2011 / № 2
Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи. С.С. Войтенко, А.П. Волобуєв, С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Математична модель повірки (калібрування) і ремонту засобів вимірювальної техніки в місцях дислокації військових підрозділів. Д.А. Півнєв, С.В. Герасимов, А.О. Подорожняк Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації. С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рощупкін, О.М. Богдановський Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Методика вибору параметрів контролю технічного стану автомобільного тягача. О.А. Наконечний, С.В. Герасимов, А.О. Подорожняк Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів. С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рощупкін, В.В. Старцев Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Техніко-економічне обґрунтування розробки (модернізації, закупівлі) складних технічних комплексів. С.В. Герасимов, А.М. Клименко, Т.А. Пінчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Перспективы использования GTEM-камер для автоматизированных испытаний технических средств на электромагнитную совместимость. В.В. Аникин, И.Е. Бакулин, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2010 / № 6
Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції постійного магнітного поля. С.В. Герасимов, Д.А. Філістєєв Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Разработка методики наведения систем слежения радиотехнических средств контроля космического пространства при переходе антеннами области зенита. С.Е. Ломоносов, А.А. Павловский, С.В. Герасимов, А.А. Подорожняк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Використання комп’ютерних засобів вимірювання при підготовці фахівців-метрологів. С.С. Войтенко, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2009 / № 6
Коригування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення. С.В. Герасимов, Ю.О. Фтемов, М.Ю. Яковлев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Особливості метрологічного забезпечення повітряних сил у локальних війнах останніх десятиріч. С.С. Войтенко, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Исследование нестабильности метрологических характеристик средств измерительной техники сложных энергетических объектов. М.Ю. Яковлев, С.В. Герасимов, О.Б. Никитюк Системи обробки інформації 2008 / № 3
Аналіз впливу стратегій повірки на метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки військового призначення. М.Ю. Яковлев, С.В. Герасимов, С.І. Клівець Системи обробки інформації 2008 / № 2
Модель експлуатації перспективних засобів вимірювальної техніки. С.В. Герасимов, Д.М. Калашник Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Особливості метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки в умовах зростання ймовірності їх відмов. С.В. Герасимов, Г.Б. Черепенніков, І.Є. Бакулін Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Тенденції розвитку системи метрологічного забезпечення Збройних Сил Польщі. І.Є. Бакулін, С.В. Герасимов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Оцінка конкурентоспроможності засобів вимірювальної техніки за даними моніторингу їх експлуатації. А.О. Феклістов, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2007 / № 7
Пропозиції щодо удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення військових топогеодезичних приладів. І.Є. Бакулін, С.В. Герасимов, Р.С. Лоза Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
метрологическое обеспечение подготовки топогеодезических и гравиметрических данных измерительными средствами подвижных пусковых установок. Г.Б. Черепенников, И.Е. Бакулин, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2006 / № 5
Дослідження марківської моделі експлуатації військових засобів вимірювальної техніки з урахуванням проміжних контрольних перевірок. В.М. Чинков, С.В. Герасимов, О.Є. Мельниченко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Проблемы метрологического обеспечения гироскопических приборов наземных подвижных объектов. В.М. Анохин, С.В. Герасимов, И.Е. Бакулин Системи обробки інформації 2005 / № 9
Метод определения коэффициентов зависимости контролируемых параметров на основе атрибутированного бинарного дерева. С.В. Герасимов, П.С. Слупский, А.А. Феклистов, Д.В. Чуйков Системи обробки інформації 2005 / № 3
Математическая модель эксплуатации средств измерительной техники. В.Н. Чинков, А.И. Пискачёв, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2005 / № 1
Коректування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки з урахуванням коефіцієнта їх метрологічної надійності. С.В. Герасимов, Ю.П. Шамаєв, Ю.І. Скорін Системи обробки інформації 2004 / № 7
Використання комп’ютерних технологій для побудови автоматизованих систем віддаленого навчання. Ю.І. Скорін, С.В. Герасимов, Ю.П. Шамаєв Системи обробки інформації 2004 / № 4
Методика оценки эффективности проведения метрологического обслуживания сложных образцов вооружения и военной техники. В.Н. Чинков, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2003 / № 3
Комплексный экономический показатель эффективности метрологического обслуживания сложных технических объектов. В.Н. Чинков, С.В. Герасимов, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2001 / № 5
Комплексная методика синтеза автоматизированной измерительной системы для метрологического обслуживания контрольно - проверочных комплексов. М.Ю. Яковлев, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2001 / № 4