1. Наука
  2. Автори
  3. Воробйов О. В.

Воробйов О. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 4
Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 1
Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2016 / № 3
Регулирование трафика в информационно-телекоммуникационных сетях систем критического применения. О.В. Воробьев, А.П. Осколков, С.М. Балакирева Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Ймовірнісний метод прогнозування перевантажень в мультисервісних мережах. О.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 9
Аналіз космічних апаратів дистанційного зондування Землі спеціального та подвійного призначення. О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2014 / № 6
Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 5
Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 4
Анализ моделей описания трафика. О.В. Воробьев, А.А. Можаев, А.П. Осколков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 6
Використання космічної інформації для геопросторової складової перспективних систем управління та підтримки прийняття рішень. С.В. Чуб, М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.В. Воробйов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Методичний підхід опису функціонування складної системи в нечіткому нестохастично невизначеному середовищі. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Вдосконалений метод прогнозування фрактальних процесів для систем підтримки прийняття рішень. О.В. Воробйов, П.О. Воробйов Системи обробки інформації 2010 / № 6
Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень. Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Перераспределение сетевого ресурса критического участка мультисервисной сети. Г.А. Кучук, О.В. Воробьев, А.М. Бичков Системи обробки інформації 2008 / № 1
Метод перерозподілу обчислювального ресурсу критичної ділянки мережі передачі даних АСУ. О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2007 / № 5
Управление перегрузками мультисервисной телекоммуникационной сети. О.В. Воробьев, И.В. Ильина, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2007 / № 3
Моделювання самоподібного трафіку синтезом ансамблю стохастичних квазіперіодичних джерел та ON/OFF-моделі. О.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Уменьшение объема информации об изображении местности, передаваемой с беспилотного летательного аппарата, за счет использования данных геоинформационных систем. Г.А. Дробаха, О.В. Воробьев Системи обробки інформації 2005 / № 9
Оценка результатов сжатия и восстановления изображений. А.М. Гиневский, О.В. Воробьев, С.М. Кукушкин Системи обробки інформації 2005 / № 6
Иерархически-конвейерная организация сжатия изображений. А.М. Гиневский, О.В. Воробьев, С.М. Кукушкин Системи обробки інформації 2005 / № 5