1. Наука
  2. Автори
  3. Дудикевич В. Б.

Дудикевич В. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, А.І. Ребець, М.В. Мельник Системи обробки інформації 2019 / № 2
Комплексна система безпеки кіберфізичної системи “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі”. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, А.І. Ребець Системи обробки інформації 2017 / № 2
Послідовна перевірка декількох прогнозів несанкціонованого доступу в умовно екстремальній постановці задачі. В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Концепція та базовий підхід до побудови системи захисту інформації в багаторівневій інтелектуальній системі керування. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, Т.Б. Крет Системи обробки інформації 2016 / № 8
The concept of creation of multi-level complex system of cyber-physical systems safety. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, Т.Б. Крет Системи обробки інформації 2016 / № 5
Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави. В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський Системи обробки інформації 2016 / № 4
Комунікаційне середовище кіберфізичної системи “Wi-Fi – Bluetooth – хмарні обчислення – IoT”: інформаційна безпека, моделі управління інформаційною безпекою. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, А.І. Ребець Системи обробки інформації 2016 / № 4
Комп’ютерна система моніторингу вітрових потоків для визначення вітропотенціалу та встановлення вітроенергетичних станцій. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, О.В. Пашук Системи обробки інформації 2015 / № 10
Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів. В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, Т.Б. Крет Системи обробки інформації 2015 / № 4
Модель впливів фізичних, технічних і НСД факторів на контроль захищеності і працездатності ВОЛЗ. В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський, О.Р. Глущак Системи обробки інформації 2012 / № 8
Блок синхронізації в пристрої для відтворення зображення отриманого з ПЕМВ відеотракту ПК. Ю.Є. Зеляновський, Б.Д. Будз, В.Б. Дудикевич Системи обробки інформації 2012 / № 4
Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах. В.Б. Дудикевич, Б.П. Томашевський Системи обробки інформації 2011 / № 7
Виявлення побічних електромагнітних випромінювань та наводів від засобів ЕОМ. В.Б. Дудикевич, І.С. Собчук, Л.М. Ракобовчук, С.О. Юр’єв Системи обробки інформації 2011 / № 7
Дослідження побічного електромагнітного випромінення від флеш носіїв. В.Б. Дудикевич, І.С. Собчук, Л.М. Ракобовчук, В.С. Зачепило Системи обробки інформації 2011 / № 3
Гібридні системи на базі волоконно-оптичного та коаксіального кабелю. В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський Системи обробки інформації 2010 / № 7
Технологія кодового розділення каналів як засіб захисту інформації абонента стільникової мережі. Ю.Л. Пархуць, В.Б. Дудикевич Системи обробки інформації 2010 / № 3
Поняття живучості системи захисту інформації захищених корпоративних мереж зв’язку. Ю.Р. Гарасим, В.Б. Дудикевич Системи обробки інформації 2010 / № 3