1. Наука
  2. Автори
  3. Бердник П. Г.

Бердник П. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінка ефективності застосування інформаційної технології автоматизованого прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті. Є.О. Гришманов, І.А. Хижняк, П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2019 / № 2
Адаптивный алгоритм сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения. Ю.А. Данилов, Д.Н. Обидин, А.А. Тимочко, П.Г. Бердник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Аналіз методів ергономіки для оцінки та розробки автоматизованих робочих місць в АСУ спеціального призначення. Є.А. Толкаченко, М.А. Павленко, П.Г. Берднік, О.А. Черток Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Пути построения квазиоптимальных алгоритмов сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения. Ю.А. Данилов, Д.Н. Обидин, А.А. Тимочко, П.Г. Бердник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Метод формализации знании в открытой экспертной системе реального времени в автоматизированных системах управления воздушным движением. Д.Е. Василенко, Д.Н. Обидин, П.Г. Бердник, В.Н. Руденко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Разработка процедуры контроля непротиворечивости знаний для открытой экспертной системы реального времени. Д.Е. Василенко, Д.Н. Обидин, П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2016 / № 9
Метод визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку. М.А. Павленко, В.К. Медведєв, П.Г. Берднік, Р.В. Сафронов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Когнітивний підхід до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень. М.А. Павленко, В.К. Медведєв, П.Г. Бердник, С.В. Міхасьов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Розподіл задач оцінки обстановки між особами бойового розрахунку та інформаційною системою пунктів управління Повітряних Сил Збройних Сил України. О.А. Черток, М.А. Павленко, П.Г. Берднік, І.О. Борозенець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Аналіз методів складання розкладу занять для вдосконалення процесу підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. П.М. Онипченко, М.А. Павленко, О.І. Тимочко, П.Г. Берднік Системи обробки інформації 2015 / № 12
Scenario approach to the engineering of information models, designed to enable the activities of operator in automated control systems. М.А. Павленко, О.І. Тимочко, П.Г. Бердник, А.С. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Використання методу екологічного проектування інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі. М.Ю. Гусак, П.Г. Берднік, О.І. Тимочко, О.С. Бодяк Системи обробки інформації 2014 / № 5
Формирование информационных признаков информационной модели конфликтных ситуаций для систем управления сложными динамическими объектами. П.Г. Бердник, Д.Н. Обидин, О.С. Бодяк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Метод автоматизації виявлення та розпізнавання конфліктних ситуацій при обробці радіолокаційної інформації про повітряні об’єкти. П.Г. Бердник, О.І. Тимочко, В.В. Старцев, Д.В. Головняк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами. П.Г. Бердник, О.І. Тимочко, М.Б. Бровко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Метод определения информационных признаков для разрешения конфликтных ситуаций при обработке радиолокационной информации. П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2012 / № 9
Разработка метода многоэтапной формализации зна-ний о процессе распознавания оперативно-тактических ситуаций. М.А. Павленко, П.Г. Бердник, С.В. Кукобко, Ю.В. Данюк Системи обробки інформації 2012 / № 5
Методика розробки інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі. М.А. Павленко, А.В. Самокіш, П.Г. Берднік, С.І. Сімонов Системи обробки інформації 2011 / № 2
Підходи до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень. М.А. Павленко, П.Г. Бердник, М.М. Колмиков, В.О. Капранов Системи обробки інформації 2008 / № 1
Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением. М.А. Павленко, П.Г. Бердник, И.Ю. Хромов Системи обробки інформації 2007 / № 1
Обґрунтування та вибір методів побудови баз даних та баз знань в перспективних автоматизованих системах управління повітряним рухом. О.В. Шевченко, О.В. Перепелиця, М.А. Павленко, П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2006 / № 8
Метод розробки системи інформа-ційного забезпечення процесів оцінювання стану об'єктів керування оператором. Ю.П. Пятков, М.А. Павленко, П.Г. Бердник, В.М. Руденко, О.С. Бодяк Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Метод группирования данных о качественных признаках для сжатия сообщений о воздушных объектах в асу воздушными силами. А.В. Сисков, П.Г. Бердник, А.Н. Бесчасный Системи обробки інформації 2005 / № 8
Метод совместного объединения координатной и признаковой информации в системах обработки радиолокационной информации. С.А. Войтович, С.Г. Шило, А.В. Сисков, П.Г. Бердник, А.Н. Бесчасный Системи обробки інформації 2005 / № 3
Разработка метода адаптивного управления информационными моделями в подсистеме информационного обеспечения процесса принятия решения по управлению сложными динамическими системами. Б.И. Низиенко, М.А. Павленко, П.Г. Бердник, С.Г. Шило Системи обробки інформації 2004 / № 11
Метод формализации знаний, содержащих модальности для экспертных систем реального времени. Б.И. Низиенко, М.А. Павленко, П.Г. Бердник Системи обробки інформації 2004 / № 10