1. Наука
  2. Автори
  3. Кучук Г. А.

Кучук Г. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оптимальное управление трафиком мультисервисной сети на основе методов последовательного улучшения решений. А.А. Коваленко, Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, Г.А. Кучук, О.М. Маковейчук, А.В. Крижний Системи обробки інформації 2016 / № 9
Використання методів зміни простору рішень для оптимізації управління трафіком мультисервісних мереж. Г.А. Кучук, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2016 / № 5
Создание композитных приложений на основе распределённых сервисов. С.С. Бульба, Г.А. Кучук, Д.А. Лисица Системи обробки інформації 2016 / № 1
Выбор комбинаторного алгоритма оптимизации при управлении трафиком мультисервисной сети. А.А. Коваленко, Г.А. Кучук, А.А. Можаев Системи обробки інформації 2015 / № 10
Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения. Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Янковский Системи обробки інформації 2014 / № 7
Метод розподілу потоків даних в мультисервісній мережі з безпроводовою компонентою. Г.А. Кучук, Н.Х. Раковська, С.О. Загайнов, О.С. Савченко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України. Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Метод управління розподілом ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації. Г.А. Кучук, В.В. Косенко, О.П. Давікоза Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Метод синтезу інформаційної структури зв’язного фрагменту корпоративної мультисервісної мережі. Г.А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі. І.В. Рубан, Г.А. Кучук, О.П. Давікоза Системи обробки інформації 2013 / № 7
Математична модель технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі. Г.А. Кучук, В.В. Косенко, О.П. Давікоза Системи обробки інформації 2013 / № 6
Метод оптимального розподілу ресурсів CLOUD-системи. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2013 / № 5
Предиктивное управление интенсивностью трафика в беспроводных сетях передачи данных. Ю.Ю. Завизиступ, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Ж.В. Дейнеко Системи обробки інформації 2013 / № 4
Синтез стратифікованої інформаційної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України. Г.А. Кучук, О.П. Давікоза Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Математическая модель функционирования специализированного программного комплекса в среде гетерогенной мультисервисной сети. Г.А. Кучук, А.В. Петров, Р.В. Королёв Системи обробки інформації 2012 / № 3
Метод перераспределения пропускной способности для уменьшения времени передачи данных в беспроводной сети. Г.А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Метод параметрического управления передачей данных для модификации транспортных протоколов беспроводных сетей. Г.А. Кучук, А.С. Мохаммад, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі. Г.А. Кучук, О.А. Куфлієвський Системи обробки інформації 2011 / № 3
Метод мінімізації сумарного обсягу інтегральних потоків розподіленої інформаційно-довідкової системи. И.В. Ильина, Г.А. Кучук, Ю.В. Мішуніна Системи обробки інформації 2010 / № 8
Применение лазерных систем в корпоративных сегментах мультисервисной сети. Г.А. Кучук, А.А. Болюбаш, Я.Ю. Стасева Системи обробки інформації 2010 / № 6
Оценка безопасности мультисервисной сети. Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Можаев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Метод построения оптимальных временных шкал для аппроксимации значения максимального размера очереди. Г.А. Кучук, А.А. Можаев, А.А. Коваленко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей. Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу. Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень. М.І. Науменко, Г.А. Кучук, Я.Ю. Стасєва Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Асимптотический анализ очередей высокоскоростных телекоммуникационных сетей. Г.А. Кучук, А.А. Можаев, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2008 / № 7
Конвергенція різнорідного трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах. Г.А. Кучук, Ю.В. Паржин, І.І. Сидоренко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Перераспределение сетевого ресурса критического участка мультисервисной сети. Г.А. Кучук, О.В. Воробьев, А.М. Бичков Системи обробки інформації 2008 / № 1
Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами. Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі. Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування. Ю.В. Стасєв, В.М. Краснокутський, Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж. Ю.В. Стасев, В.К. Медведєв, Г.А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультисервісних мережах. Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, І.В. Ільїна Системи обробки інформації 2007 / № 8
Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж. Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2007 / № 3
Метод создания управляющей подсети сети передачи данных. Г.А. Кучук, А.А. Болюбаш Системи обробки інформації 2007 / № 2
Розрахунок навантаження мультисервісної мережі. Г.А. Кучук, Я.В. Стасєва, О.О. Болюбаш Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування. Ю.В. Стасєв, В.К. Медведєв, Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Частотно-часові дослідження трафіка телекомунікаційних мереж систем швидкого реагування. В.М. Тупкало, Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Моделювання трафіка мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі. Г.А. Кучук, І.Г. Кіріллов, А.А. Пашнєв Системи обробки інформації 2006 / № 9
Синтез функціональної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі. Г.А. Кучук, Я.Ю. Стасева, С.В. Адаменко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Поширення математичного апарату сигнатурної алгебри для захисту комп’ютерних мереж. В.М. Тупкало, О.Л. Харитонов, Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 5
Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка. Ю.В. Стасєв, О.Л. Харітонов, Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 4
Структура управляющей подсети сети передачи данных. Г.А. Кучук, А.А. Болюбаш Системи обробки інформації 2006 / № 3
Модель процесу буферізації пакетів в апаратних засобах мультиплексування. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 2
Методика оцінки якості функціонування системи передачі і доведення даних до користувачів. Г.А. Кучук, А.А. Пашнєв Системи обробки інформації 2006 / № 1
Метод дослідження фрактального мережного трафіка. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2005 / № 5
Середні часи і дисперсійні оцінки чекання у чергах транспортної інформаційної мережі зв’язку. Г.А. Кучук, Н.Ю. Любченко, О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2004 / № 12
Моделирование структуры компактной корпоративной вычислительной сети. Г.А. Кучук, Н.А. Королева, Ю.А. Акимова, Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2004 / № 8
Распределение вычислительного ресурса однородной вычислительной сети по квантам заданного интервала времени. А.А. Пашнев, Г.А. Кучук, И.А. Лебедева Системи обробки інформації 2004 / № 7
Побудова черги при самоподібному трафіку. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 6
Оценка адекватности сплайновой интерполяции трафика широкополосной цифровой сети интегрального обслуживания. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 5
Оцінка втрат у системах з обмеженим очікуванням. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 4
Фрактальный гауссовский шум в трафиковых трассах. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 3
Алгоритм быстрого поиска рационального распределения задач по узлам информационно-телекоммуникационной сети. А.Н. Явтушенко, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев Системи обробки інформації 2004 / № 2
Моделирование трафика изолированного пульсирующего источника. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 1
Оценка параметров, влияющих на изменение величины средней задержки пакета данных в информационно-телекомуникационной сети. М.И. Гиневский, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев Системи обробки інформації 2003 / № 5
Зменшення часу збіжності при використанні широкомовного трафіку маршрутної інформації. Г.А. Кучук, О.О. Болюбаш Системи обробки інформації 2003 / № 4
Аналитическая оценка средней задержки информационного пакета. Г.А. Кучук, А.А. Пашнев, Д.Н. Калашник Системи обробки інформації 2003 / № 2
Обнаружение малозаметных объектов на фоне морской поверхности фрактальным методом. Ю.Г. Данник, Р.Э. Пащенко, Г.А. Кучук, М.В. Маляров Системи обробки інформації 2002 / № 6
Оптимізація розподілу фрагментів даних інформаційних систем. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2002 / № 2
Моделювання обробки запитів у інформаційних системах. Г.А. Кучук, М.І. Гіневський, Ю.О. Акімова Системи обробки інформації 2002 / № 1
Целочисленное преобразование Хаара при обработке изображений. А.В. Королёв, К.А. Бохан, Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 6
Управление маршрутизацией и потоками данных в корпоративных информационных системах. Г.А. Кучук, Ю.А. Акимова, С.Ю. Гайдаров Системи обробки інформації 2001 / № 5
Інформатизація вищого навчального закладу на сучасному етапі. В.І. Ткаченко, М.І. Гіневський, Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 4
Метод синтезу логічної структури мережевої бази даних. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 2
Формалізація предметної області багатовимірних баз даних. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 1
Адаптивне управління корпоративною обчислювальною мережею. Г.А. Кучук, І.Д. Овсянніков, А.В. Муравйов, С.В. Савченко Системи обробки інформації 2000 / № 3
Формирование таблиц маршрутизации межрегиональной распределенной вычислительной сети. Г.А. Кучук, М.И. Гиневский, И.Д. Овсянников, А.А. Пашнев Системи обробки інформації 2000 / № 2
Моделювання розподіленої системи збору інформації. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 1999 / № 2
Оптимізація інформаційних потоків в неоднорідних корпоративних обчислювальних мережах. Г.А. Кучук Системи обробки інформації 1999 / № 1
Представление грамматики языка программирования в системе параллельной трансляции. Г.А. Кучук, С.В. Савченко Інформаційні системи 1998 / № 3
Синтез логической структуры распределенной базы данных. Г.А. Кучук Інформаційні системи 1998 / № 1
Распределение таблиц реляционной базы данных. Г.А. Кучук, Ю.А. Акимова Інформаційні системи 1995 / № 1