1. Наука
  2. Автори
  3. Адаменко М. І.

Адаменко М. І.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері. М.І. Адаменко, М.Д. Кацман, Є.С. Білецька Системи обробки інформації 2018 / № 1
Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери на об’єктах гірничо-видобувного виробництва. М.І. Адаменко, Б.Д. Халмурадов, Е.А. Дармофал Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Теоретичні основи інформаційного і методичного забезпечення ризик-орієнтованого підходу визначення умов праці на виробництві. М.І. Адаменко, О.В. Третьяков, О.А. Смирнова Системи обробки інформації 2017 / № 4
Трехкомпонентная двумерная модель человека для описания толпы в экстремальных ситуациях. А.Н. Одейчук, Н.И. Адаменко, В.И. Ткаченко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Сравнительный анализ моделей социальных ситуаций «паникующая толпа». А.Н. Одейчук, Н.И. Адаменко, В.И. Ткаченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Підвищення електромагнітної безпеки працюючих шляхом створення бази реорганізації заземлення систем електроживлення. Е.А. Дармофал, М.І. Адаменко, Л.О. Левченко Системи обробки інформації 2015 / № 11
Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації. М.І. Адаменко, В.В. Березуцький, Н.Г. Кучук, О.Ю. Палант Системи обробки інформації 2015 / № 10
Выбор предельных отклонений на значения узловых токов при диагностировании модулей измерений излучения радиоэлектронной аппаратуры. К.И. Кучеров, Н.М. Пелехатый, Н.И. Адаменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Оцінка екологічного ризику в шахтних регіонах комплексно-інформаційним методом. М.І. Адаменко, Е.А. Дармофал Системи обробки інформації 2014 / № 8
Результати експериментів по опробації моделі квазістаціонарної турбулентної течії рідини в установках локалізації аварій. М.І. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Разработка экологичной транспортной криогенной силовой установки со сниженным уровнем теплового излучения. Н.И. Адаменко, И.Н. Кудрявцев Системи обробки інформації 2013 / № 8
Основи розрахунку дії автоматичної установки локалізації хімічних викидів. М.І. Адаменко Системи обробки інформації 2013 / № 6
Інформаційно-теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження моделі течії рідини в нових установках локалізації хімічних аварій. М.І. Адаменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Забезпечення екологічної безпеки аварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів. М.І. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Основні підходи до забезпечення захисту населення при техногенній надзвичайній ситуації в залежності від розташування джерел викиду. М.І. Адаменко, Ю.В. Квітковський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Аналіз впливу на екологічний стан довкілля основних властивостей небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. М.Д. Кацман, М.І. Адаменко Системи обробки інформації 2012 / № 5
Нова методика створення бази даних щодо профілактики силікозу. А.Б. Красиля, М.І. Адаменко, П.Б. Єфименко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Прогнозування обсягів екологічного забруднення військової техніки при викиді радіаційного пилу. К.Е. Нємченко, М.І. Адаменко, Т.Г. Віхтинська Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Основи розрахунку меж екологічного впливу найбільш важливих чинників ураження аварій на арсеналах та складах вибухових речовин. М.І. Адаменко, С.Є. Селіванов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Основи планування взаємодії підрозділів різного підпорядкування з урахуванням сумарного показника уразливості об’єкта для надзвичайних ситуацій. М.І. Адаменко, В.В. Довбня Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Підвищення безпеки життєдіяльності об’єктів хімічної промисловості шляхом моделювання заходів по локалізації надзвичайних ситуацій. О.В. Захаренко, М.І. Адаменко, О.А. Клименко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Відновлення спеціалізованих військових та цивільних споруд після надзвичайних ситуацій, пов’язаних із землетрусами. М.І. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Теоретичні основи та методи забезпечення своєчасного виявлення надзвичайної ситуації шляхом підбору систем спостереження та сповіщення за критерієм максимальної безвідмовності. М.І. Адаменко Системи обробки інформації 2009 / № 2
Використання комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень для моніторингу потенційно небезпечних об’єктів та ліквідації аварій підрозділами МНС України. М.І. Адаменко, С.І. Клівець Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Методика інформаційного аналізу об’єктів при створенні комп'ютерних систем підтримки прийняття управлінських рішень для МНС України. М.І. Адаменко, А.А. Пашнєв Системи обробки інформації 2007 / № 5
Дослідження на об’єктовому рівні комплексних надзвичайних ситуацій. М.І. Адаменко, І.О. Кириченко Системи обробки інформації 2007 / № 4
Методика розрахунку максимальних небезпечних відстаней при вибуху штабелю боєприпасів. М.І. Адаменко Системи обробки інформації 2007 / № 2
Теоретичні основи ідентифікації об’єктів Повітряних Сил для визначення потенційно небезпечних. С.А. Войтович, М.І. Адаменко, Т.М. Полуляшна Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Обґрунтування впровадження нового технічного рішення щодо пожежогасіння складів вибухових речовин. М.І. Адаменко, Т.М. Полуляшна Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Розрахунок установки автоматичного пожежогасіння складів боєприпасів у трьох режимах витікання рідини з резервуара під дією газу і сили ваги. М.І. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 1
Конструктивные основы обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в случае пожара в зданиях повышенной этажности и высотных зданиях. А.В. Гелета, Н.И. Адаменко, А.В. Васильченко, Ю.В. Квитковский Системи обробки інформації 2005 / № 7
Математическое моделирование вытекания жидкости из резервуара в режиме «Выстрел с продолжением». Н.И. Адаменко Системи обробки інформації 2005 / № 7
Результаты испытаний установки мгновенного пожаротушения, работающей в режиме «выстрел». Н.И. Адаменко, И.Б. Федюк, А.Г. Пернай Системи обробки інформації 2005 / № 3
Витікання рідини з резервуара під дією газу, що розширюється, у режимі «Постріл». М.І. Адаменко Системи обробки інформації 2005 / № 2
Розробка методики пожежегасіння складів вибухових речовин за допомогою автоматичної установки пожежегасіння нового типу. М.І. Адаменко, О.В. Гелета, І.Б. Федюк Системи обробки інформації 2004 / № 12
Методика розрахунку захисного капоніру системи пожежегасіння складів вибухових речовин та арсеналів. М.І. Адаменко, О.В. Гелета, І.Б. Федюк Системи обробки інформації 2004 / № 9