1. Наука
  2. Автори
  3. Сідченко С. О.

Сідченко С. О.

Scopus: 35796112800
ResearcherID/Web of Science: U-8589-2017
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод виявлення деструктивно інформаційно-психологічного впливу на підсвідомість особового складу та населення України. В.В. Бараннік, С.О. Сідченко, Т.В. Белікова, Ю.О. Олійник Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Системи обробки інформації 2019 / № 1
Особливості формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 2
Планування інформаційно-психологічної операції на основі реалізації циклів Бойда. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні. А.М. Алімпієв, В.В. Бараннік, Т.В. Белікова, С.О. Сідченко Системи обробки інформації 2017 / № 4
Підхід до визначення раціонального складу окремих сил та засобів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника на війська та населення. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічної операції. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Аналіз структури, функцій та завдань органів управління інформаційно-психологічної боротьби в збройних силах провідних країн світу. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних країнах світу. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Метод составления текста с заданной суггестивной направленностью контекста. С.А. Сидченко, Т.В. Сапрыкина, В.А. Школяренко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Реалізація підходів інформаційної війни Російською Федерацією в сучасному інформаційному просторі України. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.О. Феклістов, А.В. Антонов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Методичний підхід до виявлення ознак проведення спеціальної інформаційної операції. С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Способ представления изображений стойких к дешифрированию на основе плавающей схемы кодирования. С.А. Сидченко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Обоснование единственности системы оснований дешифрируемо-стойкого представления изображений. С.А. Сидченко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном. В.В. Баранник, С.О. Сідченко, В.П. Поляков Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Восстановление изображений на основе декодирования частотно-спектрального мультиадического представления. И.А. Романенко, В.В. Баранник, С.А. Сидченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Адаптивное частотно-спектральное мультиадическое представление видеоданных. В.В. Баранник, С.А. Сидченко Системи обробки інформації 2008 / № 3
Обоснование выбора подхода для построения технологии цифровой обработки изображений. В.В. Баранник, С.А. Сидченко Системи обробки інформації 2008 / № 1
Зниження часу цифрової обробки зображень. В.В. Баранник, С.О. Сідченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Cпеціальне програмне забезпечення з розробки професіограм та виявлення професійно-важливих якостей для первинних офіцерських посад. С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, В.В. Бєлімов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Методика комплексного аналізу документу. С.О. Сідченко, С.В. Залкін, В.В. Бєлімов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Можлива організаційна структура підрозділу розвідки в кібернетичному просторі. С.О. Сідченко, В.В. Бєлімов, К.І. Хударковський Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації. Ю.В. Стасєв, С.О. Сідченко, С.В. Залкін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Рекомендації, щодо роботи курсантів під час засвоєння лекційного матеріалу. І.С. Добринін, С.О. Сідченко, О.М. Бовкун, А.А. Гризо, В.І. Боровий Системи обробки інформації 2006 / № 9
Методика проектирования и тестирования симметричных блочных алгоритмов преобразований информации. С.А. Сидченко, В.Л. Петров, А.А. Белокуров Системи обробки інформації 2006 / № 8
Метод недетерминированного преобразования информации на основе комбинирования разнотипных цикловых функций. С.А. Сидченко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Обоснование возможности представления массивов длин серий в смешанном пространстве. В.В. Баранник, П.Н. Гуржий, С.А. Сидченко Системи обробки інформації 2006 / № 2
Информационное оружие защиты как новый класс вооружения при проведении информационных оборонительных операций. С.А. Сидченко, К.И. Хударковский, В.Л. Петров Системи обробки інформації 2004 / № 11