1. Наука
  2. Автори
  3. Кукобко С. В.

Кукобко С. В.

Scopus: 16687094000
ResearcherID/Web of Science: V-1365-2017
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Вимірювання кута місця цілей в оглядових РЛС РТВ метрового діапазону хвиль. В.Ф. Зюкін, С.В. Кукобко, І.М. Трофимов, Д.М. Козлов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 4
Алгоритм адаптивного масштабування інформаційної моделі відображення повітряної обстановки. Г.В. Щербак, І.О. Борозенець, С.Г. Шило, О.М. Дмітрієв, С.В. Кукобко Системи обробки інформації 2019 / № 3
Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям. В.Й. Климченко, С.В. Кукобко, В.О. Тютюнник, Г.В. Рибалка Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 4
Вимоги до віддалення і висоти розміщення імітаторів активних перешкод при полігонних випробуваннях оглядових РЛС. В.Ф. Зюкін, В.Й. Климченко, С.В. Кукобко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 4
Radar reconnaissance capabilities estimation of low-sized low-altitude aircrafts by means of radiotechnical troops surveillance radars. Л.В. Бейліс, В.Ф. Зюкін, С.В. Кукобко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Структурна модель системи інженерно-радіоелектронного забезпечення радіотехнічних військ. С.Е. Попов, С.В. Кукобко, Г.В. Мильников Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Ефективність бойового застосування угруповань радіотехнічних військ у збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століть. П.В. Щипанський, С.В. Кукобко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Метод разработки системы информационного обеспечения процессов оценки состояния объектов управления. М.А. Павленко, С.В. Полищук, С.И. Хмелевский, С.В. Кукобко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвилеводу над морем. В.Д. Карлов, Є.О. Меленті, С.В. Кукобко, В.М. Петрушенко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Обоснование выбора закона распределения времени при моделирование деятельности оператора АСУ. М.А. Павленко, С.В. Кукобко, М.Ю. Гусак Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Розрахунок поля електричного диполя в тропосферному хвилеводі. Є.О. Меленті, О.І. Сухаревський, С.В. Кукобко, Є.С. Рощупкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Разработка метода многоэтапной формализации зна-ний о процессе распознавания оперативно-тактических ситуаций. М.А. Павленко, П.Г. Бердник, С.В. Кукобко, Ю.В. Данюк Системи обробки інформації 2012 / № 5
Покращення якості впізнавання цілей наземними запитувачами системи радіолокаційного впізнавання на основі зміни принципів міжперіодної обробки сигналів відповіді. О.С. Маляренко, С.В. Кукобко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Автоматизовані процедури підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних об’єктів на командних пунктах Повітряних Сил. А.М. Артеменко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко, С.В. Кукобко Системи обробки інформації 2011 / № 5
Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пускової установки 5П85Д зенітного ракетного комплексу С300ПС. Я.О. Белевщук, В.О. Василець, С.В. Кукобко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Оцінка характеристик розсіяння напівпричепа 6УФ РЛС 19Ж6. С.В. Кукобко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Розрахунок характеристик розсіяння напівактивних голівок самонаведення зенітних керованих ракет. С.В. Кукобко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Структура спеціального математичного забезпечення імітації повітряної обстановки в підсистемі тренажу АСУ спеціального призначення. С.В. Кукобко, М.А. Павленко, Є.С. Рощупкін Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Про структуру, функції та завдання органів управління радіотехнічних з’єднань у перспективній системі управління Повітряних Сил. М.О. Стахєєв, С.В. Кукобко, С.І. Хмелевський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Розрахунок характеристик випромінювання антенної системи радіолокаційної станції 9С35М1. Я.О. Белевщук, С.В. Кукобко, О.І. Сухаревський Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Математическое моделирование диаграммы направленности зеркальной антенной системы с учетом подстилающей поверхности. Я.О. Белевщук, С.В. Кукобко, С.В. Нечитайло, О.И. Сухаревский Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Можливість застосування зенітної керованої ракети 3М8 у якості ракети-мішені. М.В. Бархударян, С.В. Кукобко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Расчет поля под диэлектрическим оживальным обтекателем при падении плоской электромагнитной волны. С.В. Кукобко, В.Е. Кузнецов, А.З. Сазонов, О.И. Сухаревский Системи обробки інформації 2003 / № 6