1. Наука
  2. Автори
  3. Чинков В. М.

Чинков В. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при інтегральному обмежені. В.М. Чинков, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Узагальнений вираз для оцінки методичної похибки повірки електровимірювальних приладів змінного струму кусково-східчастими сигналами складної форми. В.М. Чинков, В.В. Мошаренков Системи обробки інформації 2014 / № 2
Узагальнена математична модель електровимірювальних приладів при вхідних періодичних кусково-східчастих сигналах складної форми. В.М. Чинков, В.В. Мошаренков Системи обробки інформації 2014 / № 1
Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при локальному обмеженні. В.М. Чинков, С.В. Герасимов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Математична постановка проблеми синтезу вимірювальних сигналів для визначення технічного стану зразків озброєння при їх експлуатації за технічним станом. В.М. Чинков, С.В. Герасимов Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Оценки методических погрешностей при поверке электромеханических измерительных приборов сигналами специальной формы. В.Н. Чинков, В.В. Мошаренков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Основні тенденції розвитку вимірювальних функціональних генераторів сигналів. В.М. Чинков, О.О. Ярохіна Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Однофазний лічильник електричної енергії на основі цифрової обробки сигналів. В.М. Чинков, К.І. Туренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Модуляційні вимірювачі активної потужності змінного струму. О.О. Матвєєва, В.М. Чинков Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Обобщенное выражение для оценивания методической погрешности поверки электроизмерительных приборов переменного тока сигналами сложной формы. В.Н. Чинков, В.В. Мошаренков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Частные математические модели электроизмерительных приборов переменного тока для входных сигналов специальной формы. В.Н. Чинков, В.В. Мошаренков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Оцінка похибки виміру електричної потужності з модуляційним перемножуванням напруги і струму типу ШІМ-ЧІМ. В.М. Чинков, Ю.О. Бєлікова Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Метод вимірювання потужності на основі цифрової обробки сигналів. В.М. Чинков, К.О. Асєєва Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Обобщенная математическая модель электроизмерительных приборов при входных периодических сигналах сложной формы. В.Н. Чинков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Метод вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції за «вибірковими» миттєвими значеннями. В.М. Чинков, Ю.М. Шумігіна Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Методика оцінки похибки цифроаналогового синтезу вимірювальних синусоїдних сигналів на основі кусково-східчастої апроксимації. В.М. Чинков, Т.Я. Наливайська Системи обробки інформації 2010 / № 5
Математична модель методу багатопараметричних вимірювань на основі аналого-цифрової обробки періодичних сигналів. В.М. Чинков, Т.М. Ефімова Системи обробки інформації 2010 / № 5
Роль та місце метрологічного забезпечення військової вимірювальної техніки у системі метрологічного забезпечення Збройних Сил України. В.М. Чинков, В.С. Спренне Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Методика оцінювання похибок калібратора бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром. В.М. Чинков, Ю.О. Крихтін Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Цифровий комбінований вимірювач модуляції з рівномірним кроком сканування АМ сигналу. В.М. Чинков, В.О. Бронських Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Идентификация модели поведения шкалы времени управляемой меры частоты и времени при помощи многослойной нейронной сети прямого распространения. В.Н. Чинков, М.Л. Троцко Системи обробки інформації 2006 / № 3
О применении адаптивной нейронной сети для предсказания расхождения системных шкал времени. В.Н. Чинков, М.Л. Троцко Системи обробки інформації 2006 / № 1
Дослідження марківської моделі експлуатації військових засобів вимірювальної техніки з урахуванням проміжних контрольних перевірок. В.М. Чинков, С.В. Герасимов, О.Є. Мельниченко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Методика вероятностного определения объема поверочных работ войсковых средств измерительной техники. В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко Системи обробки інформації 2005 / № 4
Оценка погрешности формирования групповой средневзвешенной шкалы времени при условии взаимодействия атомных часов как системы связанных осцилляторов. В.Н. Чинков, А.П. Нарежний Системи обробки інформації 2005 / № 4
Адаптивный метод нахождения модуля амплитудного значения полигармонического сигнала. В.Н. Чинков, Ю.А. Крыхтин Системи обробки інформації 2005 / № 2
Комп’ютерний тренажер «цифровий вольтметр В7-16А». В.М. Чинков, Ю.І. Скорін, В.Є. Філіпчук Системи обробки інформації 2005 / № 2
Математическая модель эксплуатации средств измерительной техники. В.Н. Чинков, А.И. Пискачёв, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2005 / № 1
О возможности применения многослойных нейронных сетей в контуре управления системой передачи эталонных сигналов времени и частоты. В.Н. Чинков, М.Л. Троцко Системи обробки інформації 2004 / № 12
Оптимизация выбора стратегии эксплуатации войсковых средств измерительной техники по экономическому критерию. В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко Системи обробки інформації 2004 / № 9
Методика оптимального планирования метрологического обслуживания региона в особый период. В.Н. Чинков, С.С. Войтенко Системи обробки інформації 2004 / № 6
Оптимизация корректировки межповерочных интервалов средств измерительной техники по комплексным показателям эффективности на основе метода контрольных проверок. В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко Системи обробки інформації 2004 / № 3
Дослідження методу східчастої апроксимації синусоїдних сигналів з рівномірним розташуванням вузлів апроксимації у часі. В.М. Чинков, С.В. Мірошниченко Системи обробки інформації 2004 / № 2
Корректировка межповерочных интервалов средств измерительной техники по показателям их надежности на основе метода контрольных проверок. В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко Системи обробки інформації 2004 / № 2
Методика оптимизации межповерочных интервалов средств измерительной техники при ограниченной информации об их метрологических отказах. В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко Системи обробки інформації 2003 / № 6
О ранжировании факторов, влияющих на функционирование системы метрологического обслуживания средств измерительной техники. В.Н. Чинков, С.С. Войтенко Системи обробки інформації 2003 / № 6
Методика оценки эффективности проведения метрологического обслуживания сложных образцов вооружения и военной техники. В.Н. Чинков, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2003 / № 3
Аналіз сучасного стану та перспективні напрямки синтезу оптимальних полігармонічних сигналів з нормованим спектром для контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки. В.М. Чинков, Ю.О. Крихтін Системи обробки інформації 2002 / № 5
Модель системы метрологического обслуживания средств измерительной техники. В.Н. Чинков, С.С. Войтенко Системи обробки інформації 2002 / № 3
Математические модели поверки электромеханических измерительных приборов переменного тока сигналами прямоугольной формы. В.Н. Чинков, А.А. Каревик Системи обробки інформації 2002 / № 1
Методика синтеза параметров рекурсивного цифрового динамического фильтра второго порядка для анализаторов спектра случайных сигналов. В.Н. Чинков, А.Л. Харченко Системи обробки інформації 2002 / № 1
Комплексный экономический показатель эффективности метрологического обслуживания сложных технических объектов. В.Н. Чинков, С.В. Герасимов, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2001 / № 5
Основные направления совершенствования фильтровых методов спектрального анализа. В.Н. Чинков, В.А. Тищенко Системи обробки інформації 1999 / № 2
Математическая модель эксплуатации войсковой измерительной техники с учетом применения обменного фонда. В.Н. Чинков, А.П. Флорин Інформаційні системи 1995 / № 1
Синтез бинарного полигармонического сигнала с нормируемым спектральным составом. В.Н. Чинков, В.В. Стадник Інформаційні системи 1995 / № 1