1. Наука
  2. Автори
  3. Кремешний О. І.

Кремешний О. І.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика розподілу обмежених фінансових ресурсів в планах підготовки Збройних Сил України за напрямом бойова підготовка. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.С. Масловський, О.І. Кремешний, А.П. Корнієнко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Оптимізація технологічних процесів нанесення захисних покриттів триботехнічного призначення на деталі авіаційної техніки. О.В. Радько, А.К. Скуратовський, А.В. Рутковський, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.П. Василенко, Г.Г. Зубрицька, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Метод коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, С.П. Василенко, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизованих систем управління військовою логістикою. В.Л. Шевченко, В.Б. Поліщук, І.Є. Нєтесін, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Контррадіоелектронна боротьба як складова частина радіоелектронної боротьби в Збройних Силах України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.Л. Іванов, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.П. Дідіченко, О.І. Кремешний, О.А. Корочкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Принципи формування оптимальної якості поверхні різального інструменту з урахуванням конкретних умов його роботи при обробці композиційних матеріалів. О.В. Радько, А.К. Скуратовський, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Вибір методів контролю якості конструкційних елементів машин та механізмів. О.В. Радько, Н.А. Мєдвєдєва, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Метод оцінювання воєнно-економічних умов розвитку збройних сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Обґрунтування вибору показників якості поверхонь тертя. Н.А. Мєдвєдєва, О.В. Радько, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Прогнозирование отказов авиационной радиоэлектронной аппаратуры как системы в целом. Ю.В. Севостьянов, С.М. Каратеев, А.И. Кремешный, А.П. Корниенко, В.Н. Чернявский Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.). О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Б.Ю. Добровольський, О.І. Кремешний Системи обробки інформації 2014 / № 8
Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, О.М. Остапець, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Методи неруйнівного контролю конструкцій із композиційних матеріалів. О.В. Радько, О.І. Кремешний, А.К. Скуратовський, Г.Г. Голембієвський Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Ю.Б. Добровольський, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Методичні підходи до обґрунтування доцільної системи підготовки воєнних кадрів Збройних Сил України для національних контингентів та національного персоналу. В.В. Школяренко, Р.І. Тимошенко, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Абразивна стійкість сталі 46х13 після зміцнення методом термоциклічного іонно-плазмового азотування. О.В. Радько, О.Ю. Кумуржи, В.В. Жигінас, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Методичний підхід до оцінювання готовності Збройних Сил України щодо виконання завдань за призначенням із урахуванням можливостей. О.М. Семененко, В.Л. Іванов, О.І. Кремешний, Р.В. Бойко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Метод прогнозування вартості проекту створення зразків озброєння та військової техніки. І.В. Одноралов, Є.Я. Демченко, О.Б. Котов, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Модернізація електроприводів бойових машин реактивних систем залпового вогню. В.О. Чумакевич, О.Є. Сокульський, І.І. Зелений, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Щодо воєнно-економічного обґрунтування перспективної чисельності Збройних Сил України. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, М.О. Слюсаренко, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту перспективної структури Збройних Сил України на основі їх воєнно-економічних оцінок. О.Г. Водчиць, О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, О.М. Семененко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Щодо розрахунку вартості витрат на ведення бойових дій. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.І. Кремешний, В.В. Школяренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Методичний підхід щодо підвищення ефективності виконання заходів програм розвитку Збройних Сил України шляхом раціонального розподілу фінансових ресурсів на них. О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Чернишова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Удосконалення системи підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України. В.В. Школяренко, Ю.Я. Призиглей, А.В. Яковенко, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Щодо основних перспективних напрямків розвитку воєнно-економічної аналітичної діяльності та її місця в системі воєнного управління. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.В. Чекед, О.І. Кремешний, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Основні аспекти розрахунку вартості застосування військ (сил). О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, Ю.Ф. Добровольский, О.М. Семененко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Алгоритмічне забезпечення підготовки операторів постів радіомоніторингу. М.А. Роговець, В.А. Шуренок, О.П. Гребенюк, В.О. Чумакевич, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Основні аспекти воєнно-економічної науки в Україні. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.В. Чекед, О.І. Кремешний, В.М. Пташник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Формування порядку воєнно-економічного оцінювання результатів виконання заходів та програм розвитку Збройних Сил України. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.І. Кремешний, І.М. Чернишова Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Один зі способів оцінки системи відновлення запасів озброєння та військової техніки в умовах ведення бойових дій. В.А. Ткаченко, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Визначення причин розвитку корозійних уражень стикових накладок кілів літаків типу МиГ-29. О.М. Добриденко, Р.В. Качмар, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Воєнно-економічні аспекти забезпечення національної безпеки України. Р.В. Бойко, О.І. Кремешний, О.М. Семененко, І.В. Чекед Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Погляди на оборонні аспекти економічної стратегії в Україні. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Комплексний підхід до оцінки бойової живучості літального апарата за умовою аеропружності. О.А. Корочкін, А.П. Корнієнко, О.І. Кремешний Системи обробки інформації 2010 / № 1
Становлення системи технічної експлуатації та ремонту авіаційної техніки напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни. О.І. Кремешний, Р.В. Лященко, А.Д. Бердочник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Теоретические основы расчетов на освещение наземных (морских) объектов. А.И. Кремешный, А.А. Корочкин, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Вибір раціональних параметрів трубопроводів вимірювальної системи повітряних параметрів літака Су-27. О.Л. Бурсала, О.І. Кремешний, Р.М. Чигрин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Використання тренажерів для удосконалення навчального процесу в системах підготовки авіаційних фахівців. О.І. Кремешний, І.Б. Ковтонюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2