1. Наука
  2. Автори
  3. Климченко В. Й.

Климченко В. Й.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації “на просвічування”. В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник, І.М. Трофимов, Д.А. Дончак Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Методика розрахунку зон виявлення цілей оглядовими засобами радіолокації, розгорнутими на реальних позиціях. В.Й. Климченко, М.М. Петрушенко, О.С. Маляренко, І.М. Трофимов, В.С. Куц Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 2
Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Г.В. Рибалка Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Удосконалення методики розрахунку коефіцієнта стиснення зони виявлення цілей оглядовими РЛС за умов дії активних шумових завад. В.Й. Климченко, О.В. Бєлавін, В.О. Тютюнник, А.А. Лук’янчиков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 4
Удосконалення методики розрахунку захищеності оглядових радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових перешкод. В.Й. Климченко, В.А. Лупандін, С.В. Закіров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям. В.Й. Климченко, С.В. Кукобко, В.О. Тютюнник, Г.В. Рибалка Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 4
Особливості експлуатації радіоелектронної техніки в радіотехнічних військах на етапі переозброєння. В.Й. Климченко, М.Р. Арасланов, В.О. Тютюнник, А.А. Саваткова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Вимоги до віддалення і висоти розміщення імітаторів активних перешкод при полігонних випробуваннях оглядових РЛС. В.Ф. Зюкін, В.Й. Климченко, С.В. Кукобко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 4
Аналіз науково-технічного супроводження розвитку озброєння та військової техніки РТВ. Д.А. Гриб, Г.Г. Камалтинов, В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Потенційні можливості РЛС РТВ з виявлення оперативно-тактичних та тактичних безпілотних літальних апаратів. С.Д. Вишневський, Л.В. Бейліс, В.Й. Климченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління за високої частоти повторення зондувальних імпульсів. В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Напрямки розвитку радіолокаційних засобів розвідки та контролю повітряного простору. О.В. Бєлавін, В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Шляхи забезпечення еквівалентної внутрішньої когерентності в РЛС з магнетронними генераторами з використанням сучасної цифрової елементної бази. Г.Г. Камалтинов, В.Й. Климченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Методика оцінювання показників ефективності РЛС на відповідність оперативно-тактичним вимогам. В.Й. Климченко, М.Р. Арасланов, О.В. Бєлавін Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи. В.Й. Климченко, О.В. Бєлавін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Аналіз можливостей використання радіовипромінювання сонця для зняття діаграм направленості антен сучасних РЛС розвідки повітряних цілей. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.В. Бєлавін Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління при низькій частоті повторення зондувальних імпульсів. В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Можливі варіанти використання авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення і управління у Збройних Силах України. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.М. Колеснік Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Аналіз можливостей трикоординатних РЛС РТВ щодо використання їх для наведення винищувачів на повітряні цілі. В.Й. Климченко, С.І. Смик, Д.О. Камак Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Про доцільність видачі споживачам радіолокаційної відеоінформації в перспективних РЛС. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Аналіз потенційних можливостей оглядових РЛС сантиметрового діапазону хвиль щодо забезпечення дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України метеорологічною інформацією. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Д.Ю. Свистунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Радіолокація: від Великої Вітчизняної війни до наших днів. А.М. Артеменко, Д.А. Гриб, М.Р. Арасланов, В.Й. Климченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Структура захищеного від пасивних перешкод радіолокатора з низькостабільними генераторними приладами. В.Й. Климченко, О.В. Очкуренко, А.Ю. Шрамков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Розрахунок енергетичних показників і параметрів зони виявлення маловисотних РЛС Х-діапазону. В.В. Літвінов, В.Ф. Зюкін, В.Й. Климченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Эффективность систем селекции движущихся целей при коррекции спектра пассивных помех в когерентно-ипульсных РЛС с низкостабильными передатчиками. В.И. Климченко, А.В. Очкуренко, А.Н. Бовкун, П.А. Коваленко, В.Н. Куприй Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Уменьшение нестабильности несущей частоты радиоимпульсов посредством адаптивной коррекции спектров эхо-сигналов. В.И. Климченко, А.В. Очкуренко Системи обробки інформації 2007 / № 5
Измерение нестабильности несущей частоты радиоимпульсов малой длительности. В.И. Климченко, А.В. Очкуренко, А.Н. Бовкун, А.А. Малышев, И.М. Невмержицкий, В.Н. Куприй Системи обробки інформації 2006 / № 8
Эффективность систем селекции движущихся целей при введении корректирующих фильтров в тракт обработки эхо-сигналов. В.В. Литвинов, В.И. Климченко, А.А. Малышев, А.В. Очкуренко Системи обробки інформації 2005 / № 1
Оценка эффективности систем СДЦ при введении в тракт обработки принятых сигналов "обужающего" фильтра. В.И. Климченко, А.А. Малышев, А.В. Очкуренко, С.И. Бурковский Системи обробки інформації 2004 / № 10