1. Наука
  2. Автори
  3. Водчиць О. Г.

Водчиць О. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.). О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.М. Пташнік Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 3
Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, С.С. Масловський, О.А. Корочкін Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 2
Методика розподілу обмежених фінансових ресурсів в планах підготовки Збройних Сил України за напрямом бойова підготовка. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, С.С. Масловський, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 2
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.С. Масловський, О.І. Кремешний, А.П. Корнієнко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Д.В. Бердочник, А.В. Ярошенко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Сучасні особливості впровадження методу “планування на основі спроможностей” у систему оборонного планування в Збройних Силах України. С.С. Масловський, О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, О.А. Корочкін, М.В. Науменко, В.В. Кірвас Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Л.М. Семененко, Р.В. Бойко, Д.В. Башинський, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.П. Василенко, Г.Г. Зубрицька, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Основні аспекти воєнно-економічної безпеки України та можливі шляхи її забезпечення на середньострокову перспективу (2016 – 2020 рр.). О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.В. Кострач, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Матрично-ігрова математична модель визначення та обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України на середньостроковий період. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Л.М. Семененко, В.М. Пташник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.П. Дідіченко, О.І. Кремешний, О.А. Корочкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Методика розрахунку потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, В.Л. Іванов, В.М. Самотьос Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Щодо оцінювання ефективності виконання основних бюджетних програм Міністерства оборони України за період 2006 – 2014 рр. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.Л. Іванов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Методичний підхід до вирішення воєнно-економічних завдань вибору перспективних зразків озброєння. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Класифікація та оцінка впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.А. Корочкін Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Методичний підхід до формування та вибору рекомендацій щодо шляхів оптимізації системи кадрового забезпечення Збройних Сил України. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Підхід до вибору пріоритетного варіанту структури системи кадрового забезпечення Збройних Сил України з переліку альтернативних варіантів. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Метод оцінювання воєнно-економічних умов розвитку збройних сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Методичний підхід щодо оцінювання стану системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.). О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Б.Ю. Добровольський, О.І. Кремешний Системи обробки інформації 2014 / № 8
Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, А.Д. Бердочник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, О.М. Остапець, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Підхід щодо оцінювання стану бойового потенціалу збройних сил на основі оцінок рівнів фінансування його складових. О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.А. Гусак, О.М. Семененко, І.М. Чернишова Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Оцінка раціональної кількості структурних ланок інженерно-авіаційної служби при підготовці авіаційної техніки до польотів з використанням моделі масового обслуговування. О.Г. Водчиць, С.Н. Єгоров, В.М. Павільч, Г.М. Карпенко Системи обробки інформації 2013 / № 1
Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту перспективної структури Збройних Сил України на основі їх воєнно-економічних оцінок. О.Г. Водчиць, О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, О.М. Семененко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2