1. Наука
  2. Автори
  3. Тютюник В. В.

Тютюник В. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Дерева класифікації сейсмічно активних локальних територій земної кулі в системі нелінійних енергетичних взаємодій Сонце-Земля-Місяць. В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін, Т.Х. Агазаде Системи обробки інформації 2019 / № 4
Динаміка кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова, В.А. Затхей, О.В. Тесленко Системи обробки інформації 2019 / № 3
Использование методов дозиметрии ионизирующих излучений для оценки воздействия на живые организмы низкоэнергетического гамма-излучения на радиоактивно зараженной локальной территории в рамках проведения радиационного мониторинга в Украине. И.Ю. Чернявский, В.Д. Калугин, В.В. Тютюник, И.В. Пудло Системи обробки інформації 2017 / № 3
Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій на території України в рамках державної політики в галузі цивільного захисту. В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, О.В. Азаренко, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Дослідження процесів очищення повітряного середовища приміщень в умовах надзвичайних ситуацій від аерозольних продуктів вибуху та диму. І.І. Попов, І.О. Толкунов, В.В. Тютюник, О.Р. Шевчук Системи обробки інформації 2016 / № 7
Використання енергетичного підходу для оцінки ефективності функціонування комплексної автоматизованої системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на локальній території. В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2016 / № 1
Дискримінантний та канонічний аналізи результатів кластерізації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки. В.В. Тютюник Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Нейромережеве прогнозування залежності рівня техногенної небезпеки регіонів України від умов життєдіяльності. В.В. Тютюник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів. В.В. Тютюник, О.М. Соболь, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко, В.Д. Калугін Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Дерева класифікації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки. В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, Р.І. Шевченко, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2014 / № 9
Нейромережеве моделювання умов життєдіяльності території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки. В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, В.А. Андронов, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2014 / № 8
Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх утилізації. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2013 / № 9
Дослідження механізму цепного розвитку процесу розповсюдження нестабільності у сейсмічно небезпечних регіонах Землі. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2012 / № 7
Аналіз факторів, які провокують виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2011 / № 4
Постановка задачі раціонального розміщення полігонів та сховищ промислових та побутових відходів. Ю.В. Климчук, О.М. Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Принцип комплектування технічними засобами складової «інформаційна безпека» інтегральної системи безпеки за критерієм «ефективність – інтегральна ціна». В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Основні принципи інтегральної системи безпеки. В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Основные требования к созданию единой системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. Ю.А. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.И. Шевченко Системи обробки інформації 2005 / № 6
Явление Керра в бинарных жидкофазных органических соединениях. В.В. Тютюник, С.Д. Светличная, Г.В. Тарасова, С.А. Тюрин, Н.И. Иванов Системи обробки інформації 2001 / № 3
Установка Керра – первичный оптоэлектронный преобразователь. В.В. Тютюник, С.В. Говаленков, Г.В. Тарасова, С.А. Тюрин, Н.И. Иванов Системи обробки інформації 2001 / № 2