1. Наука
  2. Автори
  3. Стасєв Ю. В.

Стасєв Ю. В.

Scopus: 8941537100
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Умови побудови радіолінії управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії. Ю.В. Стасєв, С.С. Сєров, В.О. Дядюн Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 3
Аналіз перешкодозахищеності систем зв’язку та управління при використанні сигнально-кодових конструкцій. Ю.В. Стасєв, С.С. Виставкін, Т.О. Туленко, А.С. Фустій Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями. Ю.В. Стасєв, Л.О. Клєванна, О.Ю. Носик Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями. Ю.В. Стасєв, Д.О. Медведєв, Д.О. Грабенко, Д.В. Жуйков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями. Ю.В. Стасєв, Д.О. Медведєв, Д.О. Грабенко, Д.Б. Жуйков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Умови реалізації динамічного режиму функціонування захисту системи зв’язку та управління. Ю.В. Стасєв, О.О. Мелешенко, І.О. Ткаченко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Модель функціонування системи зв’язку в умовах радіоелектронної протидії. Ю.В. Стасєв, С.С. Сєров, І.О. Ткаченко, О.О. Мелешенко Системи обробки інформації 2016 / № 1
Умови застосування сигнально-кодових конструкцій в перешкодо захищених системах зв’язку та управління. Ю.В. Стасєв, Д.О. Мєдвєдєв, І.Є. Лещенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Функционирование помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне. Ю.В. Стасев, И.А. Романенко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності операторів АСУ при оцінці стану об’єктів управління. Ю.В. Стасєв, М.А. Павленко, Т.Ю. Міщенко, Л.В. Шаманська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Оптимізація розподілу потоку запитів між серверами при централізованій обробці даних. О.В. Барабаш, М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Метод оптимального управління смугою пропускання магістрального каналу мультисервісної мережі. О.В. Барабаш, М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв Системи обробки інформації 2011 / № 5
Інформаційні системи на основі динамічного хаосу. Ю.В. Стасєв, К.С. Васюта, С.В. Женжера Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Метод оперативного перерозподілу навантаження ланки NGN-мережі. М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Метод визначення та усунення похибок у системах космічного зв’язку та управління. Ю.В. Стасєв Системи обробки інформації 2009 / № 1
Метод розпізнавання тактичних груп повітряного противника. Ю.В. Стасєв, М.І. Литвиненко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Формирование больших ансамблей дискретных сигналов с использованием избыточных кодов. Ю.В. Стасев, А.А. Кузнецов, А.М. Носик, Л.Н. Качур Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Рекуррентное кодирование массивов данных апертурно-координатного представления изображений. Ю.В. Стасев, С.И. Кривенко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Структурная модель массивов координат апертур на шкале цветности изображений. Ю.В. Стасев, С.И. Кривенко Системи обробки інформації 2008 / № 3
Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами. Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі. Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування. Ю.В. Стасєв, В.М. Краснокутський, Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж. Ю.В. Стасев, В.К. Медведєв, Г.А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку. Ю.В. Стасєв, С.Б. Клімов, М.А. Павленко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Аналіз існуючих послуг і механізмів захисту інформації. Ю.В. Стасєв, О.О. Кузнецов, Р.В. Корольов Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування. Ю.В. Стасєв, В.К. Медведєв, Г.А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації. Ю.В. Стасєв, С.О. Сідченко, С.В. Залкін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Каскадні схеми захисту інформації на алгеброгеометричних кодах. Ю.В. Стасєв, О.О. Кузнецов, В.І. Грабчак, С.П. Євсєєв Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Метод восстановления служебных данных апертурного представления изображений. Ю.В. Стасев, В.В. Баранник, Е.А. Бридня Системи обробки інформації 2006 / № 8
Модифікація методу прогнозу сигнатур для синтезу контролепридатних цифрових автоматів. С.В. Козелков, Ю.В. Стасєв, В.М. Тупкало Системи обробки інформації 2006 / № 6
Вибір структури обчислювальної мережі АСУ авіації та ППО. С.Б. Клімов, Ю.В. Стасєв Системи обробки інформації 2006 / № 5
Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка. Ю.В. Стасєв, О.Л. Харітонов, Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 4
Порівняльний аналіз завадостійкості існуючих систем радіолокаційного опізнавання. Ю.В. Стасєв, В.І. Карпенко, І.І. Обод Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Алгеброгеометричне узагальнення лінійних блокових кодів. М.І. Науменко, Ю.В. Стасев, О.О. Кузнецов Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Синхронізація сигналів з мінімальним зсувом у космічних системах зв’язку та управління. Ю.В. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 1
Математическая модель подсистемы передачи данных АСУ специального назначения. Ю.В. Стасев, А.А. Кузнецов, С.П. Евсеев, С.А. Гусев, И.Е. Кужель Системи обробки інформації 2005 / № 6
Фрактальний стиск зображень за допомогою пірамідально-рекурсивних структур. Ю.В. Стасєв, Є.О. Бридня, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2005 / № 4
Метод блокового покриття атрактору при використанні фрактальних методів стиску. Ю.В. Стасєв, Є.О. Бридня, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2005 / № 3
Применение линейных рекуррентных регистров в поточных шифрах. Ю.В. Стасев, Ю.А. Избенко, Д.Е. Петрукович Системи обробки інформації 2004 / № 6
Исследование возможности применения блочных нелинейных преобразований в поточных шифрах. Ю.В. Стасев, Ю.А. Избенко, Д.Е. Петрукович Системи обробки інформації 2004 / № 2
Защита информации в автоматизированной системе управления войсками и оружием. Ю.В. Стасев Системи обробки інформації 2003 / № 5
Застосування геоінформаційної системи “Панорама” для вирішення військово-прикладних завдань. Ю.В. Стасєв, О.В. Касьянов Системи обробки інформації 2002 / № 5
Алгоритмы построения сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты для помехозащищенных радиосистем. Ю.В. Стасев, А.С. Коломиец, Я.М. Кожушко Системи обробки інформації 2002 / № 5
Оценка помехозащищенности декаметровой радиолинии при использовании сигналов с расширением спектра. Ю.В. Стасев, А.С. Коломиец, А.А. Лаврут Системи обробки інформації 2002 / № 3
Координатна прив‘язка фотознімків та фотопланів на основі кусочно-лінійних перетворень растра. Ю.В. Стасєв, О.В. Кас‘янов Системи обробки інформації 2002 / № 2
Мультиполиномиальный вариант метода “квадратичного решета“ факторизации RSA модуля системы аутентификации. Ю.В. Стасев, Л.С. Сорока, А.А. Смирнов Системи обробки інформації 2002 / № 1
Условия построения нелинейных булевых функций. Ю.В. Стасев, Ю.А. Избенко, В.Н. Ткаченко, А.А. Смирнов Системи обробки інформації 2001 / № 5
Анализ особенностей функционирования помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне. Ю.В. Стасев, А.С. Коломиец, В.Н. Ткаченко Системи обробки інформації 2001 / № 3
Условие реализации алгоритма защиты информации в космических системах связи и управления. Ю.В. Стасев, О.Г. Лебедев, Д.Н. Воронов Інформаційні системи 1998 / № 3