1. Наука
  2. Співпраця
Редакції наукових видань ХНУПС здійснюють співпрацю з фаховими вітчизняними та міжнародними журналами і видавництвами.
Основними напрямками співпраці є:
  • інформаційна підтримка наукових видань;
  • надання консультативної допомоги авторам щодо підготовки наукових статей для публікацій у журналах-партнерах.

Наука і оборона

Науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України, заснований у 1994 році.

Головними завданнями видання є висвітлення та обговорювання актуальних проблем воєнної політики, реформування оборонної галузі держави, результатів наукових досліджень з питань воєнної безпеки України, воєнно-теоретичних та військово-технічних проблем.

Тематика публікацій: Військове право. Військово-технічні проблеми. Воєнна історія. Воєнна безпека. Гуманітарні аспекти оборонної сфери. Екологія і Збройні Сили. Економічні та матеріально-технічні проблеми будівництва оборони. Міжнародне співробітництво Збройних Сил України. Наукова діяльність у Збройних Силах України. Національна і глобальна безпека. Проблеми керування військами. Проблеми фахової та бойової підготовки особового складу Збройних Сил України. Реформування та розвиток Збройних Сил України. Трансформація та розвиток Збройних Сил України. Україна та НАТО.

Веб-сторінка видання: www.nio.mil.gov.ua

SDirect24.org

Міжнародний науковий інтернет-журнал, який видається у рамках “Програми з удосконалення військової освіти НАТО” з 2018 року. Засновник та видавець – Ягеллонський університет у Кракові, який є одним з найстаріших університетів Європи.

Головними завданнями інтернет-журналу є висвітлення та обговорювання актуальних проблем обороні та безпеки, пов’язаних з ними військових та невійськових загроз, результатів досліджень з воєнно-теоретичних та військово-технічних проблем.

Тематика публікацій: Національна оборона. Громадська безпека. Міжнародна безпека. Військово-морські сили. Повітряні сили. Війська територіальної оборони. Поліція. Війна. Кризові ситуації. Тероризм.

Журнал видається щомісячно, англійською, російською, французькою та польською мовами.

Веб-сторінка видання: www.sdirect24.org

Військово-технічний збірник

Військово-технічний збірник – це наукове видання Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яке було засновано у 2009 році.

У Збірнику безкоштовно публікуються статті наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня, присвячені теоретичним і практичним аспектам технічних та військових наук із відкритої і закритої тематики.

Статті розподіляються по наступних рубриках: розроблення та модернізація озброєння і військової техніки (ОВТ); бойове застосування ОВТ; виробництво ОВТ; експлуатація та відновлення ОВТ; стандартизація та метрологічне забезпечення ОВТ; утилізація ОВТ; захист ОВТ від засобів виявлення та ураження; підготовка військових фахівців.

Збірник видається двічі на рік українською, англійською та російською мовами.

Веб-сторінка видання: www.asv.gov.ua

Bolyai Review

Bolyai Review - щоквартальній науковий журнал Національного університету державної служби Угорщини, який було засновано у 1992 році.

Журнал публікує статті, присвячені прикладним науковим аспектам військових наук, військової логістики, зв'язку та інформатики, запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Журнал є міжнародним виданням з акцентом на військово-технічні, історичні, суміжні та міждисциплінарні дискусії з питань розвитку військових технологій, безпеки, аналізу практики проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій (особливо щодо операцій з підтримки миру).

Журнал видається англійською та угорською мовами.

Веб-сторінка видання: uni-nke.hu

Новітні технології

Новітні технології - збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій», заснований у 2015 році.

Головними завданнями видання є висвітлення та обговорювання розв'язання актуальних наукових, технологічних, економічних та юридичних проблем ефективного функціонування та розвитку геоінформаційних систем, проблем підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в галузі геодезії, картографії та кадастру.

Тематика публікацій: Проблеми розвитку геоінформаційних систем, екологічні аспекти використання геоінформаційних систем, проблеми впровадження та використання новітніх технологій, напрями розвитку засобів водного транспорту.

Веб-сторінка видання: www.unt.kiev.ua

Військово-інженерний журнал

Військово-інженерний журнал є періодичним он-лайн виданням, що заснований інженерним управлінням Угорської асоціації військових наук в 1991 році.

За останні 23 роки опубліковано майже 500 наукових публікацій. З 2012 року журнал видається в Інтернеті. Тематика публікацій охоплює результати останніх наукових досліджень відомих та молодих вчених в області військової техніки та суміжних областях.

Видається англійською та угорською мовами.

Веб-сторінка видання: www.hhk.uni-nke.hu

Військова наука

Військова наука є науковим он-лайн щоквартальним журналом, що заснований Радою Національного університету державної служби Угорщини.

Метою журналу є надання можливості для професорсько-викладацького складу, науковців та студентів публікувати результати своїх досліджень в області військових та суміжних наук.

Тематика публікацій: Військове мистецтво. Воєнна безпека. Гуманітарні аспекти оборони. Національна і глобальна безпека.

Видається англійською, німецькою та угорською мовами.

Веб-сторінка видання: uni-nke.hu

Збірник наукових праць Національної академії оборони Грузії

Збірник наукових праць Національної академії оборони Грузії ім. Давида Агмашенебелі – щорічне наукове видання.

Збірник містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукових ступенів академії та інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Збірник присвячений прикладним аспектам військових наук, логістики, зв'язку та інформатики, проведенню військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій.

Видається грузинською та англійською мовами.

Веб-сторінка видання: eta.edu.ge