1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з липня 2009 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  2223-456X    ISSN (Online):  2518-1505

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22358-12258ПР від 24.10.2016 р.

Журнал занесений до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України (технічні та військові науки, за спеціальностями 122, 123, 125, 126, 172, 253, 255, 272, 275), затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 та від 02.07.2020 № 886.

Мета видання: Журнал відображає новітні знання та результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблематики розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку, бойового застосування та озброєння авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, радіотехнічного забезпечення і зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України. В області військових та оборонних технологій, озброєння і військової техніки та безпеки Журнал відображає прогрес у дослідженнях і розробках, досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій та підтримує впровадження новітніх знань в оборонну промисловість та військову практику.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus (ICV 2018 = 92.41), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 60 грн. за одну сторінку в форматі Журнала.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Пєвцов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Члени редакційної колегії:
 Василець Віталій Олексійович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Євсеєв Сергій Петрович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Украіна;
 Загорка Олексій Миколайович, доктор військових наук професор,
 Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, Київ, Украіна;
 Залевський Геннадій Станіславович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Коваль Володимир Валерійович, кандидат військових наук старший науковий співробітник,
 Генеральний штаб Збройних Сил України, Київ, Украіна;
 Кульпа Христоф, доктор технічних наук професор,
 Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща;
 Мерчик Зигмунт, доктор технічних наук професор,
 Військова технічна академія, Варшава, Польша;
 Оваід Сальман Рашід, кандидат технічних наук,
 Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
 Пацек Богуслав, доктор військових наук професор,
 Ягелонський університет, Краков, Польща;
 Романченко Ігор Сергійович, доктор військових наук професор,
 Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, Украіна;
 Сова Олег Ярославович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ, Украіна;
 Сухаревський Олег Ілліч, доктор технічних наук професор,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Худов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Чепков Ігор Борисович, доктор технічних наук професор,
 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Украіна;
 Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук,
 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України, Київ, Україна;
 Ярош Сергій Петрович, доктор військових наук професор,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна.
Відповідальний секретар:
Ряполов Іван Євгенович, кандидат технічних наук,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;