Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2009 рік

Номер журналу:
№ 1(1)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 123-124
3. Вступне слово Руснак І. С. 2
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
4. Формалізація процесів координаційного управління системою підготовки військ (сил) Романенко І. О. 3-6
5. Система воєнно-наукових досліджень Повітряних Силах Збройних Сил України: основні завдання та перспективи розвитку Петрушенко М. М. 7-9
6. Оперативне мистецтво Повітряних Сил в сучасних умовах розвитку воєнної науки Ткаченко В. І. 10-13
7. Метод синтезу гібридних алгоритмів прийняття рішень в умовах стохастичної та нечіткої невизначеності Пєвцов Г. В. 14-18
8. Методика роботи посадових осіб органів управління Повітряних Сил при прийнятті рішень на бойові дії за допомогою інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень «ЕШЕЛОН-ІНФ» Смірнов Є. Б. 19-26
9. Деякі погляди щодо комплексного застосування сил та засобів оперативного забезпечення для захисту військ і об’єктів від ударів високоточної зброї противника Коваль В. В. 27-29
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
10. Вибір раціональних параметрів трубопроводів вимірювальної системи повітряних параметрів літака Су-27 Бурсала О. Л., Кремешний О. І., Чигрин Р. М. 30-34
11. Оцінка ефективності виконання бойових задач бойовим авіаційним комплексом Корочкін О. А., Дяченко Д. В., Олійник Ю. А. 35-39
12. Ймовірнісно-часовий метод оцінки якості функціонування авіаційних ліній інформаційного обміну з урахуванням динаміки радіоелектронної протидії Поспєлов Б. Б., Дода В. І., Куренко О. Б. 40-43
13. Розробка моделі визначення швидкості роботи дисипації в трібосистемах Трошін О. М., Джус Р. М., Мітіков С. А. 44-46
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
14. Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В. 47-50
15. Аналітична модель функціонування зенітного ракетного комплексу (системи) при стрільбі по одиночній цілі Донцов С. М., Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. 51-55
16. Аналіз наближених методів розрахунку нестаціонарного коефіцієнта готовності радіоелектронних засобів зенітних ракетних комплексів і їх застосування до вирішення завдань експлуатації Півнєв Д. А., Калугін Д. С., Попов В. П. 56-58
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
17. Вимірювання кута в РЛС з частотно-багатопроменевою антенною решіткою Васильєв В. А., Сачук І. І., Селезньов С. В. 59-63
18. Анализ информации о геометрических характеристиках цели, получаемой по отраженному некогерентному многочастотному сигналу в совмещенном и вынесенном приемных пунктах Казаков Е. Л., Казаков А. Е. 64-66
19. Аналіз способів підвищення ефективності систем міжперіодної обробки імпульсних РЛС Полішко С. В. 67-70
20. Однозначне оцінювання дальності рухомої цілі при її супроводженні по швидкості й кутових координатах радіолокатором з використанням когерентних сигналів з високою частотою повторення імпульсів Седишев П. Ю., Подорожняк А. О., Рощупкін Є. С. 71-74
21. Еволюція математичної статистики і корекції теорій стабілізації хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки Ширман Я. Д., Орленко В. М. 75-79
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
22. Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах Бархударян М. В., Кулагін К. К., Чумак Б. О. 80-82
23. Багатофункціональний селектор подовжніх мод для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з модернізованим частотно-часовим методом вимірювання Коломійцев О. В., Баранник В. В., Болюбаш О. О., Клівець С. І. 83-86
24. Застосування стандарту ІЕЕЕ 802.11 для забезпечення обміну інформацією між пунктами управління та об’єктами авіаційної бригади Коробка О. Г., Воробйов Р. В., Кулик О. П. 87-93
25. Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності Кучеренко Ю. Ф., Олізаренко С. А., Гузько О. М. 94-98
26. Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу Тітов І. В., Воронов Д. М., Батурін О. В. 99-101
27. Метод розподілення інформаційних потоків в мережах передачі даних з самоподібним трафіком Шубін Є. В., Володін М. І., Гусарєва О. В., Першина Е. Ю. 102-104
Загальні питання
28. Порівняльний аналіз різних схем польоту літальних апаратів до нерухомих цілей Агафонов Ю. М., Журавльов О. О. 105-108
29. Коригування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення Герасимов С. В., Фтемов Ю. О., Яковлев М. Ю. 109-112
30. Сумісний вплив вторинних ефектів теплопереносу на досконалість протиструмних теплообмінників кріогенних систем Горпинко Ю. І. 113-118
31. Наші автори 119-121
32. Алфавітний покажчик 121
33. Вимоги до оформлення статей 122