Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2009 рік

Номер журналу:
№ 2(2)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 115-116
Загальні питання
3. Положення про Координаційну раду науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" 3-4
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
4. Погляди щодо розвитку оперативного мистецтва Повітряних Сил в умовах впровадження в практику військ нових видів озброєння і військової техніки Петрушенко М. М. 5-8
5. Організація бойової підготовки в умовах фінансових обмежень Сідаш В. В. 9-12
6. До питання застосування методів експертного оцінювання під час оцінювання систем управління військового призначення Волков О. І., Коваль В. В., Кузнєцова О. В. 13-14
7. До питання обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння і військової техніки Коваль В. В., Коцюруба В. І. 15-17
8. Аналіз застосування високоточної зброї у ході останніх локальних конфліктів та перспективи її подальшого розвитку Ляшенко В. Я., Олійник І. М., Гарнець П. Ф. 18-24
9. Прогнозування напрямків змін вимог до озброєння та військової техніки протиповітряної оборони Гриб Д. А., Нізієнко Б. І., Печкін А. М., Арасланов М. Р. 25-30
10. Обґрунтування методичного підходу до визначення раціонального розподілу бюджетних коштів на підтримку рівня справності озброєння та військової техніки Повітряних Сил Леонтьєв О. Б. 31-37
11. Форми та зміст застосування повітряних сил Авдєєв М. О. 38-40
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
12. Перспективна схема побудови засобу рухомості аеродромного пересувного електроагрегату Борових С. І., Новічонок С. М., Рогозін І. В., Терентьєва І. В. 41-44
13. Оцінка досяжного рівня точнісних характеристик інерціально-супутникових навігаційних систем авіаційного призначенняx Кашаєв І. О., Пугачов Р. В., Смик С. І. 45-49
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
14. Організаційні аспекти продовження призначених показників зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Міхіденко В. П. 50-52
15. Поляризаційно-просторова обробка сигналів на фоні активних шумових перешкод в радіолокаційних станціях з різними поляриметричними режимами обробки Мартинчук О. О., Зубрицький Г. М., Рожков М. І. 53-58
16. Эффективность нелинейной схемы компромиссов при управлении режимом сопровождения многофункциональной РЛС Смирнов О. Л., Ставицкий О. Н., Рябоконь Є. О. 59-61
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
17. Структура захищеного від пасивних перешкод радіолокатора з низькостабільними генераторними приладами Климченко В. Й., Очкуренко О. В., Шрамков А. Ю. 62-65
18. Розрахунок енергетичних показників і параметрів зони виявлення маловисотних РЛС Х-діапазону Літвінов В. В., Зюкін В. Ф., Климченко В. Й. 66-70
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
19. Інформаційно-розрахункова система начальників служб радіоелектронної боротьби органів військового управління Черниш О. М., Певцов Г. В., Волков В. І., Лупандін В. А., Закіров С. В., Мегельбей Г. В. 71-78
20. Вибір показників достовірності траєкторногоконтролю руху літальних апаратів Бархударян М. В., Кулагін К. К., Чумак Б. О. 79-82
21. Розробка структури бази даних для зберігання моделі предметної області в системах підтримки прийняття рішень Двухглавов Д. Е. 83-86
22. Метод розрахунку показників якості виявлення траєкторій повітряних об'єктів, що динамічно відділяються Кліменков С. В., Чумак Б. О. 87-90
23. Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю селекції та розпізнавання літального апарата Коломійцев О. В. 91-93
24. Оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора Сосунов А. А. 94-100
Загальні питання
25. Розробка адаптивної моделі комплексування засобів вимірювань Хижняк В. В. 97-100
26. Моделювання беззносного тертя металокерамічних покриттів з ревіталізантів Джус Р. М., Трошін О. М., Крук Б. М. 101-103
27. Визначення інтервалу спостерігання при визначенні технічного стану цифрових систем Клюшников І. М., Зєнович О. Є., Никифоров О. В. 104-106
28. Алгоритм розподілу зенітних ракет (боєприпасів) в угрупуванні ППО Сухопутних військ при відбитті ударів повітряного противника Кулєшов О. В., Батурін О. В., Тристан А. В. 107-110
29. Наші автори 111-113
30. Алфавітний покажчик 113
31. Вимоги до оформлення статей 114