Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2011 рік

Номер журналу:
№ 2(6)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 178-180
3. Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника генерал-лейтенанта Петрушенка М. М. 3
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
4. До питання подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України Петрушенко М. М., Гамора В. В., Коваль В. В. 4-6
5. Можливі підходи до визначення раціонального варіанту складної системи військового призначення Коваль В. В., Ткачов В. В., Жарик О. М. 7-9
6. До питання визначення кількісно-якісного співвідношення сил авіаційних угрупувань Сафронов С. П., Шишкін В. С. 10-12
7. Оцінка просторових показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій «Віраж-РД» Лещенко С. П., Бурковський С. І., Олійник І. М., Александров О. В. 13-18
8. Аналіз ведення бойових дій, тактики застосування ЗПН і використання нових інформаційних технологій у ході воєнного конфлікту в Лівії в 2011 році Ярош С. П. 19-25
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
9. Особливості автоматизованого управління винищувальною авіацією в умовах нестохастичної невизначеності Волков О. І., Зуєв П. П., Пєвцов Г. В., Тимочко О. І. 26-29
10. Методика прогнозування вартості серійних зразків перспективних (модернізованих) авіаційних засобів ураження Котов О. Б., Леонтьєв О. Б., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. 30-32
11. Синтез алгоритмів зовнішнього контуру управління винищувачами по методу паралельного зближення Коршець О. А. 33-36
12. Застосування методу динамічного програмування для розв’язання задачі визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військового аеродрому Лагутін Г. І., Лисенко В. М. 37-39
13. Вибір параметрів неконтактного підриву керованих авіаційних бомб з бойовою частиною дистанційної дії Тараненко В. В., Нікітченко В. І., Єфімова Р. Г. 40-43
14. Тенденции развития авиационных средств радиоэлектронной борьбы военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Кожушко Я. М., Резниченко А. И., Олейник Ю. А., Михайлик А. А. 44-48
15. Методы и инструментальные средства создания и поддержки единого информационного пространства технологической службы самолетостроительного предприятия Топал А. С., Топал А. Н., Шостак И. В. 49-56
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
16. Общие методические положения по выбору моделей прогнозирования технического состояния и надежности изделий однократного применения для решения задач продления их назначенных показателей Ланецкий Б. Н., Лукьянчук В. В., Коваленко И. В., Борисенко К. В. 57-60
17. Анализ распределения временных и энергетических ресурсов многофункциональной рлс в режиме сопровождения Смирнов О. Л., Ставицкий О. Н., Рябоконь Є. О., Чепига В. Н., Кныш Д. В. 61-64
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
18. Предельная дальность обнаружения и опознавания движущейся цели обзорной РЛС военного назначения Зюкин В. Ф., Гриб Д. А., Колесник А. Н. 65-68
19. Использование разнесенных по частоте радиоимпульсов для измерения функции автокорреляции тепловых флуктуаций электронов ионосферы Карлов В. Д., Журавский М. Н., Бесова О. В., Черный А. Н. 69-72
20. Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність Курило А. А., Камалтинов Г. Г. 73-76
21. Измерение время-фазо-частотных характеристик приемных трактов РЛС аппаратно-программным комплексом допускового контроля Леонов И. Г., Сидоров В. В., Животовский Р. Н. 76-79
22. Спосіб автоматизованого аналізу часових параметрів сигналів на виході приймачів пасивних радіотехнічних засобів Романенко В. В., Потелещенко П. В., Кужель І. Є., Журавльов О. О. 80-83
23. Возможности повышения точности траекторных измерений при рефракции радиоволн над морем Челпанов В. В., Челпанов А. В., Луковський О. Я. 84-86
24. Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості Альошин Г. В., Сербін А. В. 87-90
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
25. Вплив похибки фазової синхронізації на якість фапч з синхронним детектором та схемою арп Альошин Г. В., Бойко Д. О. 91-93
26. Методология анализа рисков информационной безопасности при проектировании информационных систем с использованием нечетких сетей Замула А. А., Волобуев Б. В., Черныш В. И., Землянко Ю. В. 94-98
27. Дослідження характеристик низхідного каналу технології lte в складних перешкодових умовах Капурін В. В., Лисечко В. П., Сєвєрінов О. В. 99-101
28. Оцінка стану методів прогнозування оптимальних робочих частот декаметрового діапазону Козубцов І. М. 102-106
29. Метод оценки разности частот опорных генераторов АСУ специального назначения по начальной фазе синхронизируемого блока цифровой последовательности Носик А. М., Нарежний А. П. 107-111
30. Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування Рудницький В. М., Бабенко В. Г., Жиляєв Д. А. 112-114
31. Особенности построения радиолокационного посадочного комплекса для автоматизированного управления посадкой самолета Рысаков Н. Д., Титов И. В., Куценко В. В., Кулик А. П. 115-120
32. Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу Сєркова Л. Е., Гамоцька С. Л. 121-125
33. Стеганографическое встраивание данных в неподвижные изображения методом прямого расширения спектра Смирнов А. А. 126-129
34. Исследование технологий кроссплатформенного программного обеспечения для мобильных устройств Ткачёва Т. С. 130-133
35. Методи захисту даних у wi-fi мережах Шувалова Л. А. 133-135
Загальні питання
36. Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи Войтенко С. С., Волобуєв А. П., Герасимов С. В. 136-139
37. Интерпретатор языка для универсальной модели данных Есин В. И., Есина М. В. 140-143
38. Модель готовности двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата с оперативной верификацией программных средств Засуха С. А., Поночовный Ю. Л. 144-149
39. Розмежування понять “локалізація” та “ізоляція”. Класифікація способів ізоляційних дій Панченко В. Ю., Сутюшев Т. А. 150-154
40. Методика розрахунку двигунів внутрішнього згоряння за допомогою рівнянь Навьє-Стокса Рубльов В. І. 155-157
41. Програмна модель одночасного додавання п’яти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку Рудницький В. М., Федотова-Півень І. М. 158-161
42. Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за «технічною надійністю» Тарадуда Д. В. 162-167
43. Методы создания и функционирования системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера Шостак И. В., Давиденко В. О. 168-172
44. Наші автори 173-176
45. Алфавітний покажчик 177