Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2012 рік

Номер журналу:
№ 2(8)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника генерал-лейтенанта Петрушенка М.М. 3
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
3. Щодо формалізації задач розподілу зусиль та вогневого ураження для математичної моделі бою (операції) угруповання різнорідних військ (сил) Случайний М. Ю. 4-7
4. Погляди щодо побудови майбутньої системи протиповітряної оборони країни на основі мережецентричних технологій Котов О. Б., Пєвцов Г. В. 7-14
5. Деякі аспекти оцінювання підготовки органів військового управління до виконання покладених на них завдань Романченко І. С., Загорка О. М., Бутенко С. Г., Колесніков В. О. 15-19
6. Основні поняття методології дослідження систем управління і визначення структур військової організації Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. 20-28
7. Вибір показника і критерію оцінки якості прикриття об’єктів Євро-2012 від терористичних актів з використанням літальних апаратів Жарик О. М. 29-32
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
8. Определение поколения авиационного двигателя семейства Аи-222 для легких боевых самолетов Логинов В. В., Кравченко И. Ф., Карпачев И. И., Еланский А. В. 33-39
9. Пропозиції по зниженню інфрачервоної помітності вертольоту Башинський В. Г. 39-41
10. Залежність коефіцієнту лобового опору літального апарату від швидкості вітру Олійник Ю. А. 42-44
11. Діагностика емоційного стану людини-оператора в аеронавігаційній системі Шмельова Т. Ф. 45-49
12. Оцінка авіапридатності бойових кораблів, спеціальних суден і стаціонарних платформ Пічко І. О., Українець Є. О., Новіков А. О. 50-52
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
13. Основні поняття тактики зенітних ракетних військ Єрмошин М. О., Закутін К. В., Ряполов Є. І., Шулежко В. В. 53-57
14. Математична модель побудови перспективного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу Бархударян М. В., Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. 57-59
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
15. Методология расчета электромагнитного поля и оценки дальности обнаружения воздушных целей над морем в рамках дифракционного механизма распространения радиоволн Карлов В. Д., Петрушенко Н. Н., Меленти Е. А. 60-64
16. Особливості точного визначення затримки складного широкосмугового сигналу з псевдовипадковою структурою Федоровський О. В. 64-66
17. Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині Невмержицький І. М., Ковалевський С. М., Гризо А. А., Яровий С. В. 67-72
18. Метод отримання двовимірних радіолокаційних зображень літаків на основі часово-частотного перетворення Габора Орленко В. М. 73-78
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
19. Математична модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль Москаленко А. О., Івко С. О., Лаврут О. О. 79-81
20. Визначення можливих шляхів щодо адаптації наземних засобів ультракороткохвильового радіозв'язку Повітряних Сил до стандартів та норм міжнародної організації цивільної авіації Добришкін Ю. М., Костенко І. Л., Корнєєв В. О. 82-84
21. Удосконалення градієнтного методу для виділення контурів об’єктів розпізнавання  . ., Маменко О. М. 84-86
22. Принципы построения моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на этапе посадки с реализацией амплитудного способа пеленгации, амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений Рысаков Н. Д., Куценко В. В., Титов И. В., Макаров С. А. 87-91
23. Дослідження методів стегоаналізу цифрових зображень Смірнов О. А., Мелешко Є. В. 92-99
24. Анализ алгоритмов поиска оптимальных путей на графах Овчинников А. В., Берковский В. В. 100-103
25. Определение потенциальной точности измерений координат по фазовым характеристикам радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем Шарко В. П. 104-114
26. Метод забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіка для інфокомунікаційної мережі військового призначення Дробот О. А. 115-119
Загальні питання
27. Комплексна методика обґрунтування завдань суб’єктам системи забезпечення національної безпеки щодо відвернення або нейтралізації загроз воєнного характеру для держави Романченко І. С., Богданович В. Ю., Свида І. Ю. 120-127
28. Балістико-навігаційне забезпечення управління перспективними вітчизняними космічними апаратами Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Чернявський О. Ю. 128-132
29. Основні аспекти воєнно-економічної науки в Україні Бойко Р. В., Семененко О. М., Чекед І. В., Кремешний О. І., Пташник В. М. 133-136
30. До питання розрахунку ефективності застосування аерозольних утворень для захисту військових об’єктів від ударів літаків тактичної авіації та вибору раціональних способів захисту Коваль В. В. 137-139
31. Визначення основних фізичних механізмів, які впливають на відбивні та випромінювальні властивості композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями Сидоренко Р. Г. 140-143
32. Методика оцінки ефективності моделі планування матеріального забезпечення армійського корпусу Шевченко Р. І. 144-147
33. Наші автори 148-149
34. Алфавітний покажчик 150
35. Зміст 151-152