Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2013 рік

Номер журналу:
№ 1(10)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-4
Розвиток Збройних Сил
3. До питання визначення пріоритетності проблем застосування системи маскування та імітації військ і об’єктів для протидії технічним засобам повітряної розвідки противника Загорка О. М., Коваль В. В., Загорка І. О. 5-9
4. Погляди щодо застосування космічних інформаційних мереж в системі всебічного забезпечення військ (сил) Коваль В. В., Карлов Д. В., Ковальчук А. М., Нечаєв С. В. 10-12
5. Методичний підхід до оцінювання готовності Збройних Сил України щодо виконання завдань за призначенням із урахуванням можливостей Семененко О. М., Іванов В. Л., Кремешний О. І., Бойко Р. В. 13-19
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
6. Обоснование конструктивных решений самолета-истребителя на основе иерархии радиолокационной заметности Украинец Е. А., Котов А. Б., Анипко О. Б., Ткачов В. В., Онипченко П. Н. 20-26
7. Обґрунтування показників для оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації Тюрін В. В., Капітанець С. В., Мазоленко А. В., Терещенко А. М. 27-29
8. Досвід створення і застосування ударних БПЛА багаторазового використання: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку, визначення потреби Повітряних Сил Жарик О. М. 30-38
9. Методичний підхід до оцінювання захищеності літального апарату як складної технічної системи з урахуванням внесків різноманітних систем захисту Башинський В. Г., Васильєв Д. Г., Юрєнєв В. Г. 39-42
10. Оценка рассеивания расчетной точки десантирования объекта с летательного аппарата-носителя Иванов П. И., Куянов А. Ю., Иванов Р. П. 42-45
11. Науково-методичний підхід до визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами Мавренков О. Є., Логінов В. В., Войтенко В. В. 46-49
12. Общая методологическая схема исследований и научно-методическое обеспечение поддержки процедур обоснования концепции развития и формирования облика перспективной авиационной системы вооружения Демидов Б. А., Науменко М. В. 50-56
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
13. Методика оцінки статистичних параметрів удару повітряного противника при відновленні системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів Городнов В. П., Єрмошин М. О., Шулежко В. В. 57-60
14. Розрахунок складу ремонтного комплекту ЗІП бойових засобів ЗРК Флоров О. Д., Доска О. М. 61-64
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
15. Аналіз можливостей створення в Україні позицій та засобів радіолокаційного контролю повітряного простору подвійного призначення Бейліс Л. В., Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. 65-70
16. Методика оцінки радіальної швидкості цілі при обробці виявленої пачки надширокосмугового сигналу Ковтунов А. Л., Лещенко С. П., Закіров З. З., Польшина Л. В. 71-74
17. Обнаружение субпиксельных объектов по спектральным признакам в оптико-электронных системах с использованием принципов динамической фильтрации Рыбьяк А. С. 75-78
18. Оптимальное восстановление радиометрического изображения в сканирующем радиометре с нестабильным коэффициентом усиления входного тракта Волосюк В. К., Павликов В. В., Жила С. С. 79-83
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
19. Многокомпонентные ортогональные сигнальные конструкции для защищенной передачи информации в радиолиниях связи Даник Ю. Г., Поздняков П. В. 84-91
20. Восстановление бинарного сообщения при его передаче в прямохаотической системе радиосвязи методом частотной фильтрации хаотической несущей Васюта К. С., Озеров С. В. 92-94
21. Предложения по построению канала передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки средств командной радиосвязи Рысаков Н. Д., Титов И. В., Куценко В. В., Добрышкин Ю. Н. 95-98
22. Дослідження механізмів забезпечення інформаційної безпеки в існуючих та перспективних системах рухомого зв’язку Москаленко А. О., Федін О. В. 99-103
23. Метод підвищення продуктивності мобільних радіомереж Валуйський С. В. 104-110
24. Исследование абонентской емкости и помехоустойчивости радиоканалов управления с использованием дискретных сигналов с многоуровневой функцией корреляции Смирнов А. А. 111-115
25. Методика планування сеансів зв’язку з використанням апаратури “електронна пошта” вітчизняних низькоорбітальних космічних апаратів Шуренок В. А., Бовсуновський В. Ю., Коріненко В. І., Опанасюк І. І. 116-119
26. Використання космічної інформації для геопросторової складової перспективних систем управління та підтримки прийняття рішень Чуб С. В., Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Воробйов О. В. 120-122
27. Вибір показників та критерію ефективності передачі даних в телекомунікаційній мережі АСУ авіації та ППО Рубан І. В., Давікоза О. П., Калачова В. В., Дуденко С. В. 123-125
28. Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування Семенов С. Г., Заполовський М. Й., Баленко О. І. 126-131
29. Моделі зменшення впливу та нейтралізації інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення Пузиренко О. Г., Іохов О. Ю., Горбов О. М., Кузьминич І. В. 132-136
30. Метод визначення типу повітряного об’єкту Литвиненко М. І. 137-140
31. Анализ электромагнитной совместимости средств функционального поражения с радиотехническими средствами Ясечко М. Н. 141-142
32. Разработка марковских моделей готовности информационных и управляющих систем с учетом характеристик человеко-машинного интерфейса Орехова А. А., Харченко В. С., Брежнев Е. В., Бутенко В. О. 143-147
33. Универсальное хеширование со слабо смещенными массивами Халимов Г. З. 148-152
34. Дослідження впливу параметрів системи автоматичного керування з коливальними властивостями на стійкість Годомський С. Є. 153-155
35. Оптимальне за швидкодією керування з обмеженням у вигляді гіперсфери Писаренко А. В. 156-162
Загальні питання
36. Удосконалення математичної моделі виявлення вибухонебезпечних предметів радіохвильовим методом Коцюруба В. І., Гусляков О. М. 163-166
37. Розробка вимог до динамічних тренажерів для підготовки водіїв засобів рухомості, що використовуються у Повітряних Силах Збройних Сил України Куренко О. Б., Рогозін І. В., Рябуха Ю. М. 166-170
38. Визначення модуляційних характеристик керованого кварцового генератору з модуляцією міжелектродного зазору Семенець Д. А., Хуторненко С. В., Васильчук Д. П. 171-175
39. Анализ подобия и методика обобщения опытных данных на торцевых поверхностях сопловых аппаратов турбин Кащенко А. А. 176-180
40. Анализ эффективности применения пространственных фильтров шума изображений Смеляков К. С., Рубан И. В., Осиевский С. В., Водолажко О. В. 181-188
41. Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях Баранов Г. Л., Міронова В. Л., Соболевський Г. Г., Тихонов І. В. 189-193
42. Методика определения необходимого и достаточного количества измерений аппаратуры спутниковой навигации для определения параметров движения КА EGYPTSAT-1 Ставицький С. Д. 194-197
43. Способи і напрямки оптимізації при плануванні роботи космічного апарата Ожінський В. В. 198-201
44. Спосіб ідентифікації станції управління Богом'я В. І. 202-204
45. Теоретико-множинний підхід до опису просторово-часового положення космічних апаратів у задачах спостереження Землі Фриз П. В. 205-208
46. Технологія моделювання кутового руху космічних апаратів спостереження Землі в інтересах вирішення оперативних завдань Фриз С. П. 209-213
47. Наші автори 214-216
48. Алфавітний покажчик 217