Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 3(16)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-4
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
3. Сучасні погляди до створення угруповання сил прикриття воєнних об’єктів від ударів з повітря Єрмошин М. О. 5-11
4. Погляди щодо аналітичної моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника Курдюк В. Ф., Заболоцький О. С. 11-14
5. Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом Водчиць О. Г., Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Бердочник А. Д. 14-17
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
6. Інтегральна оцінка ефективності функціонування системи метрологічного забезпечення авіаційної техніки Хижняк В. В. 18-20
7. Метод расчета обобщенного показателя привлекательности проектов создания беспилотной авиационной техники гражданского применения Крицкий Д. Н. 21-25
8. Характеристики рассеяния беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн Ряполов И. Е., Василец В. А., Сухаревский О. И. 25-28
9. Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system Zamula O. A., Chernysh V. I., Sievierinov O. V. 29-33
10. Оценка флуктуационных погрешностей следящей системы, реализованной на синхронизированном автогенераторе Печенин В. В., Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. 33-35
11. Математична модель прогнозування рівня коливань аеродинамічних поверхонь керування в експериментальних дослідженнях на трансзвукових числах М Сафронов О. В., Неділько О. М., Сафронов В. О. 36-40
12. Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами Тютюник В. В., Калугін В. Д., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. 41-45
13. Особливості структурного синтезу системи зниження віброакустичного навантаження на операторів складних систем Цитрицька Л. М. 45-48
14. Системний аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства Шмельова Т. Ф., Сікірда Ю. В., Ассаул О. Ю. 49-56
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
15. До питання реформування сучасної української армії. Визначення раціонального складу угруповань (з’єднань та частин) зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України мирного часу за ступенями їх бойової готовності в умовах ресурсних обмежень дер Харитонов О. Л., Харитонов А. О. 57-59
16. Порівняння підходів щодо обґрунтування та розрахунку показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів Жарик О. М. 59-62
17. Експериментальне визначення параметрів маневреності існуючих засобів рухомості зенітних ракетних комплексів середньої дальності Повітряних Сил Збройних Сил України Яценко К. Г., Подригало М. А., Куренко О. Б., Рогозін І. В., Клец Д. М. 63-69
18. Аналіз впливу кількості стартових позицій на живучість зенітного ракетного підрозділу при маневрених способах ведення протиповітряного бою Гогонянц С. Ю., Титаренко О. Б. 70-73
19. Оцінювання радіоелектронної обстановки в районі бойових дій зенітного ракетного з’єднання (частини, підрозділу) з використанням можливостей геоінформаційної системи Ярош С. П. 74-79
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
20. Шляхи забезпечення еквівалентної внутрішньої когерентності в РЛС з магнетронними генераторами з використанням сучасної цифрової елементної бази Камалтинов Г. Г., Климченко В. Й. 80-87
21. Результаты анализа многочастотных пространственно-временных сигналов с прямоугольной огибающей Шевченко А. Ф. 88-92
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
22. Можливі шляхи створення автоматизованої системи повітряного ультракороткохвильового телефонного радіозв'язку Повітряних Сил з використанням існуючих радіостанцій та новітніх інформаційних технологій Добришкін Ю. М. 93-95
23. Методи побудови волоконно-оптичних ліній зв’язку в системі управління військового призначення Баркалов В. В., Рукас К. Г., Таровітов О. В. 96-98
24. Удосконалена методика оцінювання ефективності функціонування інформаційних напрямків, які включають різнорідні канали зв’язку з різною пропускною спроможністю Кас’яненко М. В., Ясинецький В. П. 98-104
25. Аналітична модель надійності програмних засобів комп’ютерних систем і програмно-керованих засобів зв’язку Гнатюк С. Є. 104-108
26. Технология корреляционного анализа параметров OFDM сигналов в системах автоматического радиомониторинга Белокуров А. А., Вотяков О. И., Кузниченко В. С., Писарёнок Г. Г. 109-112
27. Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку Збройних Сил України Лаврут О. О. 113-115
28. Анализ относительной устойчивости и робастности системы автоматического регулирования мощности передатчика с двойным фазоопережающим контуром Кащук В. И. 116-120
29. Оптимальная оценкакоэффициента усиления приемника в СВЧ модуляционных радиометрах Жила С. С., Нгуен Нгок Винь Хао, Одокиенко А. В. 120-124
30. Аналіз похибок трьохпараметричних вимірювальних систем Чумак Б. О., Нос І. А., Мішуков О. М. 125-128
31. Математична модель загроз інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення Пузиренко О. Г. 129-133
32. Метод генерування псевдовипадкових чисел при моделюванні діяльності оператора АСУ  м. ., Миргород М. В., Руденко В. М., Довбня А. В., Соколов В. М. 134-137
33. Метод оценивания безопасности критической энергетической инфраструктуры с учетом надежности цифровой подстанции Брежнев Е. В., Харченко В. С. 138-143
34. Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень Білова Т. Г., Ярута В. О., Побіженко І. О. 144-147
35. Использование методов стереозрения для определения положения объекта в пространстве Журавлева А. В., Плужников А. А. 148-150
Загальні питання
36. Деякі аспекти міжвідомчої координації наукових досліджень як компоненту системи управління науковою діяльністю Пєвцов Г. В., Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Ніколаєв І. М., Науменко М. В. 151-153
37. Розвиток засобів маскування дій військ та об’єктів із застосуванням аерозолів Гутченко О. А., Гутченко К. С., Тіхонов І. М., Ушмаров П. В. 154-157
38. Визначення багатовимірної оцінки кількісних значень показників, які характеризують інформаційні заходи щодо запобігання воєнного конфлікту Ляшенко І. О. 158-160
39. Рекомендації по використанню системи контролю і аналізу космічної обстановки в інтересах Збройних Сил України Рєзніков Ю. В., Кулагін К. К., Поляков А. В. 161-163
40. Проектно-баллистические исследования по групповым запускам спутников в одном пуске ракеты носителя на разнесенные базовые орбиты Воробьева И. А., Шептун А. Д. 164-168
41. Наші автори 169-171
42. Алфавітний покажчик 171