Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 2(19)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління
3. Погляди щодо подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних операціях (бойових діях) Артеменко А. М., Астахов О. О., Коваль В. В., Жарик О. М. 6-9
4. Методичні положення визначення збалансованого складу Повітряних Сил для ведення повітряної операції Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. 10-15
5. Метод оцінювання воєнно-економічних умов розвитку збройних сил Семененко О. М., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Кремешний О. І. 16-23
6. Погляди щодо напрямів розвитку тактики дій формувань тактичного рівня при їх застосуванні в сучасних операціях (війнах) Кучеренко Ю. Ф., Носик А. М. 24-26
7. Формулювання задач синтезу раціональної структури системи протиповітряної оборони угруповання військ (сил) та її підсистем відповідно до замислу дій повітряного противника Таран І. А. 27-29
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
8. Шляхи вирішення проблем безпеки польотів в повітряному просторі України при застосуванні в ньому безпілотних повітряних суден Клюшников І. М., Єрилкін А. Г., Петров В. М. 30-32
9. Детерміновані моделі дій екіпажу повітряного судна у разі виникнення особливого випадку у польоті Шмельова Т. Ф., Шишаков В. В., Шостак О. В. 33-37
10. Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования Онипченко П. Н.,  м. .,  . . 38-41
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
11. Методологічні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до зенітних ракетних комплексів і систем Скорик А. Б., Ярош С. П., Воронин В. В., Черкашин А. В. 42-47
12. Определение коэффициента динамичности средств подвижности зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Подригало М. А., Яценко К. Г., Рогозин И. В. 48-50
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
13. Модель організації інформаційних ресурсів інтелектуальних систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET Сова О. Я., Міночкін Д. А., Романюк В. А., Жук П. В. 51-57
14. Особенности построения каналов измерения дальности и скорости самолета в зоне посадки в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения с амплитудной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений Рысаков Н. Д., Куценко В. В., Костенко И. Л., Кулик А. П., Воронов Д. Н. 58-63
15. Аналіз світових тенденцій розвитку автоматизованих систем управління військами і зброєю Пащетник О. Д. 64-68
16. Подготовка эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе использования прямого корреляционного анализа Таршин В. А., Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. 69-73
17. Выбор предельных отклонений на значения узловых токов при диагностировании модулей измерений излучения радиоэлектронной аппаратуры Кучеров К. И., Пелехатый Н. М., Адаменко Н. И. 74-77
18. Математична модель процедури некогерентної демодуляції цифрового сигналу з кутовою модуляцією в умовах адитивного впливу потужної подібної завади Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. 78-83
19. Визначення необхідної інформативності бортових засобів діагностування транспортних засобів шляхом впровадження нових інформаційних технологій Сівак В. А. 84-87
20. Обґрунтування основних вимог до захисних пристроїв бортових радіотехнічних телекомунікаційних систем від потужних електромагнітних випромінювань Антоненко Н. С. 88-91
21. Контроль захищеності безпровідних комп’ютерних мереж Юдін О. М., Хлапонін Ю. І. 92-96
22. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором Петренко О. С., Петренко О. Є. 97-100
23. Комплексний показник оцінки ефективності перешкодостійких кодів Цуранов М. В. 101-104
24. Метод приоритетного распределения пропускной способности нисходящего канала связи в технологии LTE Аль-Шурайфи Муштак Талиб 105-110
25. Результаты реализации в виде программного продукта способа построения зон электромагнитной доступности средств радиоконтроля Калюжный Н. М., Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. 111-114
26. Показатель эффективности системы управления распределенной информационной системы в условиях неопределенности Лосев Ю. И., Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Д., Малышко Ю. М. 115-117
27. Исследование возможности параллельной обработки больших объемов данных на основе "Cloud computing” Толстолужская Е. Г., Паршенцев Б. В. 118-121
28. Зіставлення технологій створення сайтів з їх цільовим призначенням Берковський В. В., Радіонов В. О., Бурковський В. С. 122-124
Загальні питання
29. Напрямки створення ракетної компоненти Сил Стримування без’ядерної держави Агафонов Ю. М., Осіпов Ю. М., Ткаченко Ю. А. 125-127
30. Обґрунтування вибору критерію оптимальності бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром Водолажко О. В. 128-131
31. Розрахункові співвідношення для визначення кидків струмів та провалів напруги при пуску дугостаторного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором Кононов Б. Т., Рябуха Н. М. 132-135
32. Аналіз форматів даних систем дистанційного зондування Землі Подорожняк А. О., Гриб Р. М., Москаленко Р. А. 137-141
33. Наші автори 142-143
34. Алфавітний покажчик 144