Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2018 рік

Номер журналу:
№ 2(31)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-7
3. Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника ДРОЗДОВА С.С. 8
Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління
4. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби Шамко В. Є., Жарик О. М., Коваль В. В. 9-15
5. Концепція комплексного використання військових та невійськових сил і засобів для забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Сиротенко А. М. 16-29
6. Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності Більчук В. М., Дзеверін І. Г., Лазебник С. В., Хмелевська О. О. 30-40
7. Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки Головін О. О. 41-46
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
8. Впровадження інтегрованої розподіленої системи моделювання в систему колективної підготовки авіаційних штабів Повітряних Сил Збройних Сил України Боціян С. Г., Гудков М. В., Олійник О. М. 47-52
9. Стратегія і методологія реалізації синтезу оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів Калашник-Рибалко М. А. 53-61
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
10. Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions Генов Б. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. 62-66
11. Методика обґрунтування множин характеристик перспективних зенітних ракетних комплексів і визначення їх допустимих змін Турінський О. В. 67-72
12. Оцінка використання кутових відбивачів для імітації літаків тактичної авіації Сухаревський О. І., Василець В. О., Ряполов І. Є., Ряполов Є. І. 73-78
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
13. Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ Атаманський Д. В. 79-87
14. Підвищення інформативності радіолокаційних станцій типу 5Н84А Гартованов В. Г., Арасланов М. Р., Батиєв В. Д. 88-96
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
15. Оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція Ілляшенко О. О. 97-103
16. Analysis of improvement methods of noise immunity of multi-antenna systems of military radiocommunication Калантаєвська С. В. 104-110
17. Оцінка показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення Климович О. К. 111-115
18. Дослідження властивостей оптимальної спектральної фільтрації оптичного випромінювання з використанням нормованої дивергенції Кульбака-Лейблера Купченко Л. Ф., Риб’як А. С., Гурін О. О. 116-121
19. Security of encrypted cloud database Salman Rasheed Owaid 122-130
20. Comparative model of texts and their described objective situations conformity Худаир Тамер Абед, Шабанова-Кушнаренко Л. В. 131-136
Досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій
21. Вплив стрес-факторів бойової обстановки на психіку військовослужбовців Повітряних Сил (на основі досвіду АТО) Кудренко О. В., Афанасенко В. С. 137-144
22. Features of security forces weapons’ specification designing Біленко О. І., Павлов Д. В. 145-150
23. Обґрунтування завдань і складу угрупування сил Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій Євсєєв В. О. 151-159
24. Метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сулейманов Д. Р., Нікітін А. А. 160-166
Загальні питання
25. Підвищення ефективності прикриття вибухонебезпечних об'єктів за рахунок сумісного застосування тактико-вогневих підрозділів ППО і тактико-спеціальних підрозділів РЕБ Лезік О. В., Орєхов С. В., Левагін Г. А., Книш Д. В. 167-173
26. Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів Лєнков С. В., Сєлюков О. В., Толок І. В., Лєнков Є. С., Бондаренко Т. В. 174-181
27. Методичні основи оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці Мазур В. Ю., Боровик О. В. 182-189
28. Алфавітний покажчик 190