Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2019 рік

Номер журналу:
№ 4(37)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-6
Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління
3. Методика розрахунку показника узгодженості планів при оцінці варіантів способу бойового застосування Повітряного командування Бережний А. О., Костюк І. А., Калачова В. В. 7-12
4. Структурно-логічна послідовність та принципи організації протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружньої держави Богданович В. Ю., Дублян О. В., Передрій О. В., Пацек П. 13-19
5. The basic properties of a complex military system Єрмошин М. О., Дробаха Г. А., Шурига М. П. 20-25
6. Системно-концептуальні основи і проблемні аспекти управління структурною динамікою єдиної системи протиповітряної оборони перспективного обрису Турінський О. В., Демідов Б. О., Гриб Д. А., Кучеренко Ю. Ф. 26-35
7. Методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної системи вивчення і впровадження досвіду Пащук Ю. М., Пашковський В. В. 36-43
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
8. The color coding algorithm of complex air traffic information model for operator’s efficiency Дмітрієв О. М., Мельничук М. Г., Тимочко О. І., Романюк А. О. 44-49
9. Підхід до формування критеріального апарату оцінки ефективності змішаних угруповань пілотованої та безпілотної авіації Клюшніков І. М., Нерубацький В. О., Шалигін А. А. 50-55
10. Експериментальне дослідження характеристик керуючого клапана типу “сопло-заслінка” гідравлічних систем автоматичного керування Литвяк О. М., Комар С. В. 56-60
11. Pneumatic catapult damper model Середа В. О. 61-66
12. Методика оцінки точності виводу винищувача на ціль по ракурсу та часу виходу Чернов В. Г., Сургай В. М., Мажара І. П. 67-72
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
13. Удосконалення методики розрахунку коефіцієнта стиснення зони виявлення цілей оглядовими РЛС за умов дії активних шумових завад Климченко В. Й., Бєлавін О. В., Тютюнник В. О., Лук’янчиков А. А. 73-79
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
14. Research of criteria of modified non-symmetric crypto-code construction of McEliece on extended elliptic codes Євсеєв С. П. 80-92
15. Метод оцінки швидкості передачі інформації технологією MPLS за протоколом TCP проводових телекомунікаційних мереж Івченко М. М., Герасимов С. В. 93-98
16. Вибір діапазонів різноспектральних датчиків в інтересах ведення багатоканальної розвідки Кожушко Я. М., Іохов О. Ю., Лавров О. Ю., Калмиков О. С. 99-104
17. Developing an advanced classifier of threat for security agent behavior models Мілов О. В., Мілевський С. В., Король О. Г. 105-112
18. Аналіз підходів щодо створення геоінформаційних платформ для забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення на тактичному рівні Подліпаєв В. О. 113-121
Досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій
19. Показники та критерії оцінювання ефективності застосування угруповання Національної гвардії України для локалізації району збройного конфлікту неміжнародного характеру Годлевський С. О. 122-131
20. Досвід залучення транспортних засобів і техніки для потреб збройних сил іноземних держав у особливий період Череп В. Л., Дідіченко В. П. 132-137
21. Алфавітний покажчик 138