1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації

Системи обробки інформації

Збірник наукових праць
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з березня 1996 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  1681-7710    ISSN (Online):  2518-1696

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р.

Збірник занесений до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України (технічні та військові науки, за спеціальностями 122, 123, 125, 126, 172, 253, 255, 272, 275), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 та від 02.07.2020 № 886.

Мета видання: у Збірнику публікуються результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus (ICV 2018 = 96.22), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 60 грн. за одну сторінку в форматі Збірника.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Тимочко Олександр Іванович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Сухаревський Олег Ілліч, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Члени редакційної колегії:
Баранник Володимир Вікторович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Варша Зігмунд Лех, кандидат технічних наук,
Інститут промислових досліджень автоматики та вимірювань, Варшава, Польща;
Василець Віталій Олексійович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Висоцька Олена Володимирівна, доктор технічних наук професор,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна;
Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук професор,
Харківський технологічний університет "ШАГ", Харків, Україна;
Калашніков Вячеслав, доктор фізико-математичних наук професор,
Монтеррейский технологічний інститут, Монтеррей, Мексика;
Кульпа Христоф, доктор технічних наук професор,
Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща;
Купченко Леонід Федорович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук професор,
Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут", Харків, Україна;
Молодецька Катерина Валеріївна, доктор технічних наук доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна;
Оваід Сальман Рашід, кандидат технічних наук,
Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
Стасєв Юрій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Фрейликхер Валентин, доктор фізико-математичних наук професор,
Університет ім. Бар-Ілана, Рамат-Ган, Ізраїль;
Худов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України, Київ, Україна;
Ярош Сергій Петрович, доктор військових наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна.
Відповідальний секретар:
Зубрицький Григорій Миколайович, кандидат технічних наук доцент
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;