Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2008 рік

Номер журналу:
№ 3(70)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 179-180
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Розвиток систем виявлення повітряних об’єктів за принципом пасивно-активної радіолокації Асанов Е. Е. 2-4
4. Анализ коэффициентов метрики протокола маршрутизации EIGRP Астраханцев А. А., Варич В. В., Вакуленко В. С. 5-7
5. Адаптивное частотно-спектральное мультиадическое представление видеоданных Баранник В. В., Сидченко С. А. 8-12
6. Информационная технология сжатия изображений на основе двумерного плавающего полиадического кодирования трансформант Уолша Баранник В. В., Яковенко А. В. 13-17
7. Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по двовимірних радіозображеннях на бічних ракурсах Братченко Г. Д. 18-20
8. Регулирование напряжения на длинных линиях электропередач с помощью управляемых шунтирующих реакторов Буданов П. Ф., Красовская Э. Т. 21-24
9. Аналіз першого вступу сейсмічного сигналу з метою оперативного оповіщення про землетруси Ващенко В. М., Толчонов І. В., Гордієнко Ю. О. 25-28
10. Проблеми електромагнітної сумісності РЛС військового призначення з сучасними системами зв’язку в умовах конверсії частотних діапазонів роботи Воронін В. В., Галицький О. Ф., Звєрєв О. О., Кирилюк А. С. 29-33
11. Влияние конструктивно-компоновочных схем транспортных средств на их маневренность Греков В. Ф., Орлов С. В., Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. 34-38
12. Алгоритм підготовки операторів постів радіомоніторингу до роботи на приймальному пристрої AR 5000A з використанням програми-імітатора Дзюбчук Р. В. 39
13. Применение нечеткой логики в управляющих переходах Е-сетей Буханько А. Н., Дуравкин Е. В. 44-48
14. Моделирование как метод динамических исследований Егорова О. Ю., Бондаренко Е. Н. 49-51
15. Процедура распределения информационных пакетов по найденному множеству маршрутов в компьютерной сети системы критического применения Ильина И. В. 52-54
16. Устройство сканирования КВЧ излучения миллиметрового диапазона длин волн с помощью зонных пластинок Карпенко В. И., Хачатуров В. Р., Збрицкий Р. А. 55-57
17. Контроль и управление размещением объектов Клименко А. Н., Борисенко Д. В. 57-60
18. Спосіб керування рухом літака на етапі маневрування Клімішен О. О., Мсаллам К. П. 61-63
19. Методика обґрунтування параметрів механічної системи „машина – резервуар з пальним” для прискореного заправлення автомобілів у спеціальній операції по знешкодженню незаконних збройних формувань Ковтун А. В., Кайдалов Р. О., Табуненко В. О. 64-72
20. Застосування космічних систем дистанційного зондування Землі в інтересах національної безпеки і оборони України Комаров В. С., Солонець О. І. 73-75
21. Оцінка якості стану складних технічних систем під час ліквідації надзвичайних ситуацій Кошель А. В. 76-78
22. Исследование статистической безопасности генераторов псевдослучайных чисел Кузнецов А. А., Королёв Р. В., Рябуха Ю. Н. 79-82
23. Концептуальные аспекты создания информационно-аналитической системы научно-технического сопровождения эксплуатации и ремонта зенитного ракетного и радиотехнического вооружения Ланецкий Б. Н., Лисовенко В. В., Николаев И. М. 83-89
24. Моделирование пассивных помех импульсным РЛС на основе процессов авторегрессии произвольного порядка Леховицкий Д. И., Кириллов И. Г. 90-101
25. Анализ построения операционной семантики стратифицированных семантических сетей WEB-приложений Любченко Н. Ю. 102-104
26. Розробка програмно-алгоритмічних засобів моделювання складних дискретних систем Магдаліна І. В. 105-107
27. Оптимальное измерение параметров сигналов в запросных системах наблюдения Обод И. И., Заволодько А. Э. 108-110
28. Характеристики вітру Олійник Ю. А., Дяченко Д. В., Бородавка В. А., Логінов В. В. 111-113
29. Локализация областей наблюдения на аэрокосмических изображениях с использованием построчного вычисления фрактальных размерностей и их межстрочной обработкой Пащенко Р. Э., Куц В. С., Шаповалов А. В. 114-119
30. Варіант представлення на борту літального апарату злітно-посадочної смуги та світлотехнічного забезпечення автономної системи управління посадкою літаків на необладнані аеродроми Поляков В. В. 120-122
31. Имитационное моделирование потоков злонамеренных воздействий на информационные системы Поночовный Ю. Л., Ивасюк А. О. 123-125
32. Пассивная радиотехническая система наведения самолета на наземный радиолокатор Порошин С. М., Бахвалов В. Б. 126-128
33. Метод підвищення точності навігаційних визначень за допомогою контрольно-корегуючих станцій з інваріантною антенною решіткою в складній електромагнітній обстановці Соболенко С. О., Гуменюк В. О., Романчук В. М. 129-132
34. Структурная модель массивов координат апертур на шкале цветности изображений Стасев Ю. В., Кривенко С. И. 133-135
35. Об эффективности метода накопления слабоконтрастных кадров при цифровой обработке изображений с использованием алгоритма сжатия Wavelet Стрелков А. И., Кальной С. Е., Барсов В. И., Соломко Е. А. 136-138
36. Проблеми теорії прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах Ткаченко В. І. 139-141
37. Многоальтернативный выбор инструментальных средств системы обработки данных Тулупов В. В. 142-145
38. О построении функций сжатия информации с использованием арифметики Фибоначчи Уфимцева В. Б. 146-150
39. Конструкции ветроэнергетических установок при решении проблем промышленной энергетики Шевченко В. Б., Баженов А. С., Лаврененко Т. А. 151-156
40. Исследование нестабильности метрологических характеристик средств измерительной техники сложных энергетических объектов Яковлев М. Ю., Герасимов С. В., Никитюк О. Б. 157-159
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
41. Оценка экономической эффективности внедрения и эксплуатации экспертной системы по реновации водораспределительной сети Дашевская Е. Е. 160-163
42. Моделирование планов реализации программ государственного уровня на основе финансовых и ресурсных профилей Замирец Н. В., Баулин С. А. 164-167
43. Прецедентный метод формирования команды исполнителей проекта Лысенко Д. Э., Чумаченко И. В., Выходец Ю. С., Пономаренко В. П. 168-170
Виховання
44. Анализ эффективности алгоритма восстановления пропущенных значений временного ряда результатов тестирования знаний Бочаров Б. П., Воеводина М. Ю. 171-174
45. Хроніка та інформація 175
46. Наші автори 176-178
47. Алфавітний покажчик 178