Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 7(88)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 177
Бізнес-моделювання інформаційних систем
3. Информационная поддержка оценки показателей кадрового потенциала организации Васильцова Н. В. 2-6
4. Інформаційні технології в системах оплати проїзду та моніторингу пасажиропотоків в пасажирському транспорті Грисюк Ю. С., Лабута А. В. 7-11
5. Оценка качества программного обеспечения для логистических информационных систем Дорохов А. В., Гаркин В. В., Драшкович М. 12-16
6. Информационная технология синтеза варианта конфигурации функциональной структуры сервис-ориентированной информационной системы Евланов М. В., Керносов М. А. 17-21
7. Апробация информационной технологии мониторинга учебного процесса в высшем учебном заведении Украины Евланов М. В., Керносов М. А., Неумывакина О. Е., Панферова И. Ю. 22-27
8. Взаимное отображение аналитического представления и модифицированной онтологической модели автоматизированного бизнес-процесса Корнеева Е. В. 28-34
9. Оцінка величини запобігання шкоди від забруднення водного середовища Лосєв М. Ю. 35-37
10. Оптимізація плану вибірки завдань з черги кластеру на основі паралельного вирішення булєвих нелінійних рівнянь з обмеженнями Мінухін С. В., Ганжа О. О. 38-43
11. Розробка концепції побудови системи підтримки прийняття рішень з управління противопаводковими заходами на основі ГІС-технологій Павленко Л. А. 43-45
12. Анализ основных особенностей Silverlight 4 Парфенов Ю. Э., Федорченко В. Н., Щербаков А. В. 46-50
13. Построение системы нечеткого логического вывода для оценки пожароопасности терриконов с использованием материалов космической съемки (на примере Донбасса) Сергеева Е. Л. 51-56
14. Состав и структура локального кустового контроллера в автоматизированной системе управления нефтедобычи Тарасов А. В., Ченцов В. Ф. 57-59
15. Определение требований к программному продукту на основе прототипов Ушакова И. А. 60-64
16. Алгоритм выделения элементов сценария бизнес-процессов с изменяющейся структурой на основании журнала событий Чалый С. Ф., Кальницкая А. Ю., Алесковский А. А., Канивец И. А., Плис А. И. 65-68
17. Программный комплекс «Оверия-туризм» для туристических компаний Чен Р. Н., Костина О. В., Беседовский А. Н. 69-72
18. Проектирование сетей с мультимедийным и текстовым трафиком на основе коммутаторов Ethernet Яковишин К. Н. 73-76
Зберігання, аналіз та захист даних
19. Метод защиты программного обеспечения от незаконного использования Андрущенко Д. М., Козина Г. Л. 77-81
20. Теоретическая и экспериментальная оценка сложности криптографических преобразований на эллиптических и гиперэллиптических кривых Долгов В. И., Неласая А. В. 82-86
21. Гібридні системи на базі волоконно-оптичного та коаксіального кабелю Дудикевич В. Б., Опірський І. Р. 87-95
22. Система прогнозирования водопотребления города Задачин В. М. 95-98
23. Использование алгоритма Microsoft Clustering при анализе медицинских статистических данных Коломиец Д. В. 99-102
24. Информационная технология оценки структуры модели прогнозирования нерегулярных временных рядов Куклин Н. Н., Лазебник Т. С., Севостьянова Е. А. 103-106
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
25. Застосування сучасних інформаційних технологій для створення систем управління корпоративними знаннями Бутова Р. К., Гаврилова А. А. 106-112
26. Спосіб інформаційної підтримки аудиторних та дистанційних занять Головань В. Г., Дроздов О. М., Маміч В. В. 112-116
27. Использование системы Moodle при дистанционной организации самостоятельной работы студентов Костикова М. В., Скрипина И. В. 117-120
28. Оценка параметров теста на основе модели IRT Мазорчук М. С., Добряк В. С., Гончарова К. А. 121-125
29. Використання імітаційної моделі придбання знань студентами з урахуванням ефективності самостійної роботи Онуфрей О. Ю. 125-127
30. Проблеми підготовки ІТ-спеціалістів Поперешняк С. В. 127-131
31. Формирование информационной компетентности при самостоятельном изучении электронных таблиц Федько В. В., Плоткин В. И. 131-133
Інформаційні технології в виробничо-поліграфічній галузі
32. Автоматизація та системи підтримки прийняття рішень на поліграфічних підприємствах Андрющенко Т. Ю. 134-141
33. Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства Бондар І. О., Хорошевський О. І. 142-148
34. Трендовый анализ для разработчиков web-ресурсов Браткевич В. В., Климнюк В. В. 149-152
35. Специфіка інтеграції розподіленої інформації в процесі інформаційного забезпечення видавничої діяльності Грабовський Є. М. 153-156
36. Иерархическая модель критериев оценки качества мультимедийных изданий Климнюк В. В., Браткевич В. В. 156-162
37. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень у сфері дизайну поліграфічної продукції Потрашкова Л. В. 163-166
38. Изменения бизнес-процессов предприятий по созданию и реализации информационных продуктов и услуг в Интернет-среде Пушкарь А. И., Назарова С. А. 167-173
39. Наші автори 174-175
40. Алфавітний покажчик 176