Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2012 рік

Номер журналу:
№ 5(103)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
Обробка інформації в складних технічних системах
2. Реалізація принципів координації в системі планування розподілу повітряного простору Барабаш О. В., Обідін Д. М., Хращевський Р. В. 2-6
3. Анализ релятивистских генераторов СВЧ излуче-ния большой мощности Горбань А. М., Звягинцев А. Ю., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г. 7-12
4. Канал передачі на борт літака сигналів управління на основі кутомірної радіонавігаційної системи “ПАР-АРК” Дорощук В. А., Рисаков М. Д., Тітов І. В., Кулик О. П., Булаєнко М. В. 13-17
5. Оценка нижней границы эксплуатационного ресурса сложной физико-химической системы при полной и неполной информации о её начальном состоянии Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Чернявский В. Л. 18-23
6. Оценка и прогнозирование качества неразъемных соединений на основе регрессионного анализа многомерных данных Зубрецкая Н. А. 24-29
7. Продольное распределение поля секционированной сфокусированной антенной решетки с фазо-частотным управлением сигналов Корниенко Л. Г. 30-34
8. Використання методу симетричних сум для розпізнавання безпілотних літальних апаратів Купрій В. М. 35-37
9. Методика побудови новітнього технологічного процесу ремонту медичного діагностичного обладнання Кучеренко В. Л. 38-41
10. Дослідження особливостей згортального кодування інформації у високошвидкісних системах цифрового зв'язку Моргун О. А. 42-46
11. Модифицированная схема нулевого модуляционного метода измерения глубинной температуры Найда С. А., Дрозденко Е. С. 47-52
12. Застосування аналізу когнітивних моделей складних систем в комплексі задач планування вогневого ураження системи підтримки прийняття рішення Нємченко С. В., Тристан А. В. 53-56
13. Інформаційні технології виявлення траєкторії повітряних об’єктів при багатооглядовому некогерентному накопиченні сигналів Обод І. І., Заволодько Г. Е., Горюшкіна А. Е. 57-59
14. Разработка метода многоэтапной формализации зна-ний о процессе распознавания оперативно-тактических ситуаций Павленко М. А., Бердник П. Г., Кукобко С. В., Данюк Ю. В. 60-64
15. Оптимізація нормованого поля допусків на параметри настройки елект-ронно-оптичної системи Скаковська А. М., Радивоненко О. С. 65-67
16. Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі безпілотного літального апарату RQ-1 “Predator” Сухаревський О. І., Василець В. О., Белевщук Я. О., Ткачук К. І. 68-71
17. Распознавание человека по радужной оболочке Шматов Д. В., Лесная Н. С. 72-74
Математичні моделі та методи
18. Удосконалення методу універсального гешування на основі обчислення значення полінома у скінченних полях Бойко А. О. 75-78
19. Порівняльний аналіз методів обчислення порядку еліптичних кривих за допомогою підняття, що визначені над полем F(2n) Петренко О. Є. 78-81
Інфокомунікаційні системи
20. Дослідження алгоритму шифрування NTRU Бочаров О. В. 82-84
21. Применение метода управления пропускной способностью каналов при передаче мультимедийного трафика Буханько А. Н. 85-89
22. Пошук запозиченої інформації в Інтернеті, використовуючи алгоритми: TF, LongSent, Winnowing Глібов Д. С., Чуприна А. С. 90-93
23. Аналіз засобів моделювання комп’ютерних мереж Лошаков Є. С., Алексєєв С. В. 94-97
24. Модель онтологии для поисковых систем в cloud-среде Мельник А. А., Сакало Е. С., Ткачёва Т. С. 98-100
25. Анализ и сравнение свойств ключевых данных системы NTRUSign Стафийчук П. С., Товма О. Н. 101-104
26. Работа с большими объемами данных в облаке с помощью MapReduce Сульженко А. С., Сакало Е. С., Ревенчук И. А. 105-108
27. Моделі і методи поліпшення релевантності пошуку текстових документів Токман М. В., Сокол В. В., Лєсна Н. С. 109-113
28. Исследование технологий проведения веб-опросов Шипилов Е. В. 114-116
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
29. Метод визначення інформативних ознак для диференціальної діагностики поширених дерматозів Висоцька О. В., Солошенко Е. М., Печерська А. І. 117-121
30. Система оценки влияния солнечной активности на психическое состояние пациентов Поворознюк А. И., Ладенко Н. И. 122-124
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
31. Візуальна імітаційна модель бізнесу-процесу «реалізація електроенергії фізичним особам» виробничої дільниці енергопосточальної компанії Андрейчіков О. О., Гуца О. М., Українець О. Г. 125-131
32. Создание синергетических преимуществ диверсифицированного предприятия на основе управления компетенциями Кравченко М. В., Дружинин Е. А. 132-143
33. Модели формирования и анализа портфеля проектов предприятия лифтового хозяйства Яковлев С. Ю. 144-157
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
34. Аналіз впливу на екологічний стан довкілля основних властивостей небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом Кацман М. Д., Адаменко М. І. 158-164
Актуальні питання навчання
35. Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України Рубан І. В., Смірнов Є. Б., Дуденко С. В., Носик А. М., Ткачук С. С. 165-172
36. Підготовка фахівців з інформаційної безпеки у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Лозинський О. І., Грицюк Ю. І. 172-175
37. Наші автори 176-178
38. Алфавітний покажчик 178
39. Зміст 179-180