Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2012 рік

Номер журналу:
№ 8(106)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст
Інформаційні технології та системи управління
3. Методи аналізу ефективності роботи сайту Беседовський О. М., Захаров Д. С. 2-4
4. Обґрунтування вибору методів інвестування Біккузін К. В. 5-7
5. Web-орієнтовані технології в управлінні заходами по покращенню соціальних умов міста Біккузін К. В., Душенківська О. В. 8-10
6. Modeling real-time interaction between GIS database and marine radar Джорджевіч З. 11-15
7. Алгоритм ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS І GALILEO Знаковська Є. А. 16-19
8. Алгоритми пошуку релевантних документів у інформаційних мережах Знахур С. В., Мізяк О. Ю. 20-23
9. Теоретичне узагальнення моніторингу як основи розкриття фінансової безпеки суб’єкту господарювання Коц Г. П. 24-26
10. Моделирование и анализ влияния основанных на методе покрытия алгоритмов планирования заданий и распределения ресурсов на производительность гетерогенных распределенных систем Минухин С. В. 27-32
11. Архитектура групповой системы поддержки принятия решений с возможностью синтеза метода принятия групповых решений Миронова Н. А., Скрипник А. А. 33-39
12. Разработка «насыщенных» интернет-приложений с помощью JavaFX Парфенов Ю. Э., Федорченко В. Н. 40-46
13. Особливості використання протоколу ODATA у розподілених додатках з використанням мобільних пристроїв Поляков А. А., Федорченко В. М., Іщенко О. П. 47-50
14. Особливості використання мови визначення даних SQL у сучасних СКБД Тарасов О. В. 50-53
15. Соціальні мережі, як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами Ушакова И. А. 54-58
16. Evaluation of telecommunication network Холодкова А. В. 59-62
17. Механізм подвійного аукціону для комерційного використання GRID-ресурсів Череватенко О. В. 62-65
18. Аналіз методів додання аномальних відліків до сигналу вимірювальної інформації Чеховой М. В., Матвійчук А. О. 66-69
19. Автоматизация процессов учета и анализа данных результатов испытаний газотурбинных установок наземного применения Шитикова Е. В. 70-74
Зберігання, аналіз та захист даних
20. Семантический поиск в WEB Гринев Д. В. 75-78
21. Модель впливів фізичних, технічних і НСД факторів на контроль захищеності і працездатності ВОЛЗ Дудикевич В. Б., Опірський І. Р., Глущак О. Р. 79-82
22. Зниження обчислювальної складності за допомогою багатокритеріальної оптимізації в задачі нелінійного програмування Засядько А. А. 83-86
23. Ідентифікація і захист мультимедійних даних Іванов В. Г., Любарський М. Г., Карасюк В. В., Кошева Н. А., Ломоносов Ю. В. 87-91
24. Анализ алгоритма поточного шифрования RC4 Королёв Р. В. 91-93
25. Исследование статистических коллизионных свойств МАС-кодов аутентичности данных и обоснование предложений по их совершенствованию Король О. Г., Евсеев С. П., Захаров Д. С. 94-101
26. Модифікації системи RSA для створення на її основі матричних моделей та алгоритмів для зашифрування та розшифрування зображень Красиленко В. Г., Грабовляк С. К. 102-106
27. Алгоритми формування двовимірних ключів для матричних алгоритмів криптографічних перетворень зображень та їх моделювання Красиленко В. Г., Яцковський В. І., Яцковська Р. О. 107-110
28. Один підхід до прискорення строгої ідентифікації віддалених абонентів Марковський О. П., Ткач І. В., Іванов Д. Г. 111-115
29. Алгоритм і структурна схема пристрою формування криптограм в крипто-кодових системах захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах Томашевський Б. П. 116-118
30. Основні підходи до проведення експертної оцінки набору систем захисту інформації з наперед визначеним рівнем точності Фідря К. О., Горпенюк А. Я. 119-122
31. Реалізація методу виконання операції піднесення чисел до квадрату за довільним модулем МСЧ Барсов В. І. 122-126
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
32. Розробка засобів інтеграції Брагіна Т. І. 127-130
33. Об использовании современных электронных форм обучения в учебном процессе Костикова М. В., Скрипина И. В. 131-134
34. Аналіз впливу факторів ризику атерогенезу на прогресування коронарного атеросклерозу Левчишина О. В., Настенко Є. А., Носовець О. К. 135-138
35. Розробка алгоритму моделювання лівого шлуночка серця Матвійчук А. О. 139-142
36. Побудова системи діагностики стану кровообігу за допомогою функціональних зв’язків між показниками артеріального тиску Носовець О. К. 142-145
37. Методика согласования экспертных данных Плоткин В. И., Огурцова Е. В., Вильхивская О. В. 146-148
38. Розробка інформаційної системи для відділення патології новонароджених та недоношених дітей Федько В. В., Леонтьєв І. А. 149-152
39. Закон розподілу часу оцінювання обстановки і прийняття рішень єдиною міською диспетчерською службою Шило С. Г., Щербак Г. В. 153-155
40. Метод підтримки та психологічної допомоги людям з вадами розвитку нервової системи Щербаков О. В., Двоскін О. О., Юровський А. Ю. 155-158
41. Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ Щербаков О. В., Щербина Г. А. 159-162
42. Концепція методу функціональної діагностики для оцінки стану серцево-судинної системи Якимчук В. С. 162-165
43. Аналіз методів прогнозування для виявлення факторів ризику післяопераційних ускладнень Яковенко А. В. 166-169
Інформаційні технології в виробничо-поліграфічній галузі
44. Системи управління взаємовідношеннями із стейкхолдерами на поліграфічному підприємстві Андрющенко Т. Ю. 170-176
45. Автори статей
46. Алфавітний покажчик (статті)