Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 6(122)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 205-206
Математичні моделі та методи
3. Решение прямой и обратной задачи для системы линейных алгебраических уравнений с интервально заданными характеристиками Дубницький В. Ю., Кобилін А. М. 3-8
Обробка інформації в складних технічних системах
4. Ефективність групових польотів безпілотних літальних апаратів Бондарєв Д. І., Джафарзаде Р. Т., Козуб А. М. 9-14
5. Точність координованих розмірів при обробці отворів з направленням ріжучого інструменту Бурдейна В. М. 14-17
6. Символьні перетворення на межі людино-машинного інтерфейсу систем навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів Васько С. М. 18-21
7. Радиометрический метод рельефометрии пространственно-протяженного объекта Волосюк В. К., Павликов В. В., Ву Та Кыонг, Одокиенко А. В. 22-27
8. Аналіз космічних апаратів дистанційного зондування Землі спеціального та подвійного призначення Воробйов О. В. 28-30
9. Методи обробки вихідних сигналів динамічних систем при визначенні їх технічного стану Герасимов С. В., Тимочко О. І. 31-35
10. Математична модель спотворення широкосмугових сигналів в умовах навмисних завад Клімович С. О. 35-39
11. Захист частотно-регульованого електроприводу на базі асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором Кононов Б. Т., Нечаус А. О., Рябуха Н. М. 39-42
12. Переналаживаемая технологическая оснастка изготовления деталей спецтехники на многооперационных станках и гибких производственных системах Косенко В. В., Кобзев А. С. 43-45
13. Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами Кучеренко Є. І., Глушенкова І. С., Глушенков С. О. 46-50
14. Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники Ленков С. В., Боряк К. Ф., Пашков С. А., Банзак О. В. 51-55
15. Складовий фазовий детектор з динамічно регульованим параметром елементу зворотного зв’язку з фазовим регулятором за нелінійним законом системи фазового автопідстроювання частоти Макаров С. А., Чекунова О. М., Юхновський С. А., Нікітин О. В. 55-58
16. Вдосконалений методичний підхід до формування технічного обрису зразків авіаційного ракетного озброєння Науменко М. В. 58-63
17. Системи інтелектуального управління опаленням об’єктів з обробкою даних від мобільних датчиків реєстрації температури Охріменко П. Г., Заєць Н. А., Шворов С. А., Штепа В. М. 63-67
18. Прокладка маршрута движения воздушного объекта в разнородных зонах воздушного пространства Павленко М. А. 67-70
19. Аналіз смугових властивостей турбулентного тропосферного радіоканалу передачі інформації Пашков Д. П. 71-74
20. Распознавание типов почв с помощью фрактальных методов обработки космических изображений Пащенко Р. Э., Яцевич С. Е., Яцевич Е. И., Егорова Л. А. 74-76
21. Методологія проектування несучих елементів силових систем наземної авіаційної техніки Плешкунов С. В., Джус Р. М. 77-80
22. Експериментальне дослідження температурного стану зовнішніх вузлів танку Т-64Б Стаховський О. В. 81-85
23. Принципы формирования сложных эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации Таршин В. А., Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. 86-89
24. Анализ точности определения координат источников радиоизлучения при совместной работе системы пассивной радиолокации и активной радиолокационной станции Ткаченко В. Н., Коротков В. В., Пантеев Р. Л. 90-95
Обробка інформації в складних організаційних системах
25. Автоматизація процесу обробки розвідувальних відомостей Агафонов Ю. М., Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. 96-98
26. Оцінка ефективності системи обробки інформації при організації контролю обстановки на державному кордоні України Царьов Ю. О., Винярський Я. Я., Лєнков С. В. 99-102
27. Модель процесса выполнения боевой задачи бригадой тактической авиации с использованием средств радионавигационного обеспечения боевых действий Шейгас А. К. 103-106
28. Использование методов Data Mining при анализе социальных явлений Шуба И. В. 107-111
Захист інформації
29. Модель институционального управления деятельностью по обеспечению безопасности информации Потий А. В., Пилипенко Д. Ю., Кепко Д. В. 112-117
30. Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення Рудницький В. М., Бабенко В. Г., Стабецька Т. А. 118-121
31. Аналіз сучасних систем виявлення вторгнень Сєвєрінов О. В., Хрєнов А. Г. 122-124
32. Анализ показателей перемешивания в сетях Фейстеля Уфимцева В. Б., Карпенко Н. Ю. 125-130
Інфокомунікаційні системи
33. Розпаралелювання процесу синтезу моделей в системах багаторівневого перетворення інформації Дяченко А. Ю. 131-134
34. Технології автоматизації проектування програмних систем Єльчанінов Д. Б., Косіло М. С., Бєлова Н. В. 135-140
35. Подход к повышению надежности идентификации пользователей компьютерных систем по динамике написания паролей Кошевая Н. А., Мазниченко Н. И. 140-146
36. Метод розширення структури віртуальних з’єднань ділянки мультисервісної мережі Можаєв О. О., Раковська Н. Х., Загайнов С. О., Савченко О. С. 146-148
37. Сети Петри – инструмент для описания и исследования динамических систем Осколков А. П. 149-151
38. Візуальний редактор діаграм для декларативно визначених проблемно-орієнтованих мов діаграм Яма Г. С., Кеберле Н. Г. 152-156
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
39. Исследование моделей и методов биометрического контроля посещаемости Александрович Д. В., Ерохин А. Л. 157-162
40. Анализ работы оздоровительного комплекса «Playstick» Песоцкая Л. А., Лаптев А. В., Кучук Н. Г. 163-166
41. Алгоритм управления многофункциональным протезом руки Чернышев А. А., Мустецов Н. П. 167-172
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
42. Применение метода имитационного моделирования с использованием стохастических сетей Петри для оценки качества планов технологических циклов производства Антоненко Н. С. 173-176
43. Система автоматизованого планування рекламної кампанії для підприємств малого та середнього бізнесу Дубровін В. І., Фандєєва К. О. 177-180
44. Достовірність фінансово-економічних прогнозів у воєнному будівництві Леонов В. В., Бойко Р. В., Вавілова Н. В., Таврин В. А., Пташник В. М. 180-186
45. Оценка риска проекта создания сложной технической системы Толкунова Ю. Н. 187-189
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
46. Влияние социально-экономических факторов на рост числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом Черепнев И. А., Дьяконов В. И., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Джигит Т. В. 190-196
47. Хроніка та інформація 197-200
48. Наші автори 201-203
49. Алфавітний покажчик 204