Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 11(136)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Захист інформації
3. An approach to cyber security support Рубан І. В. 6-8
4. Зменшення складності пристроїв криптографічного перетворення інформації на основі введення інформаційної надлишковості Миронець І. В. 9-11
Обробка інформації в складних технічних системах
5. Методика визначення характеристичних чисел в системах інтелектуального відеоконтролю Бодров С. В., Барабаш О. В., Мусієнко А. П. 12-15
6. Методика визначення електромагнітних параметрів тягового синхронного двигуна, що збуджується від постійних магнітів Божко В. В. 16-18
7. Дослідження методів побудови 3D моделей для розпізнавання стереозображень Гігоян А. К., Чуприна А. С. 19-22
8. Модифікований градієнтний метод для К-позитивно визначених К-симетричних операторів в системах підтримки прийняття рішень для управління безплотними літальними апаратами Дахно Н. Б. 23-27
9. Алгоритм оптимального вимірювання дальності маловисотної цілі при її локації над морем Карлов Д. В. 28-30
10. Влияние угла атаки на аэродинамические характеристики тонкого профиля с интерцептором Ковтонюк И. Б. 31-33
11. Параметры искрового разряда в системе высокоэнергетического зажигания Корытченко К. В., Серпухов А. В., Цебрюк И. В., Бизоныч Д. В., Санчит Аджмани 34-38
12. Результати аналізу ретроспективи розвитку авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" малої дальності дії Котов О. Б., Науменко М. В., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. 39-44
13. Динамічні характеристики цифрової двомасової системи управління прокатної кліті за зміною періоду дискретності та з оптимальним DLQR-регулятором Курцева Л. Б., Єрьоміна Н. С. 45-49
14. Математична модель електромеханічної частини комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу Любарський Б. Г., Єріцян Б. Х., Якунін Д. І. 50-54
15. Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень Мигущенко Р. П., Реброва О. М., Опришкіна М. І. 55-58
16. Отечественный опыт развития конструктивных форм морских стационарных платформ Рзаев Хазаил Нураддин оглы 59-62
17. Аналіз псевдорегулярних структур розподілених інформаційних систем за показником функціональної стійкості Саланда І. П. 63-67
18. Технология обработки сигналов в интеллектуальной системе обнаружения и распознавания воздушных объектов Солонская С. В., Жирнов В. В. 68-72
19. Особенности топографических съемок современными тахеометрами Токарев М. Н. 73-75
20. Система поддержки принятия решений оптимизации технологических процессов механообработки Хавина И. П., Лимаренко В. В. 76-78
21. Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів Юр Т. В. 79-86
Обробка інформації в складних організаційних системах
22. Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов Мазурова О. А., Ерохин М. А., Сподарец А. М. 87-92
23. Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів Осадчий В. В., Єремєєв В. С., Конюхов С. Л., Печерський П. І., Васильєв В. М. 93-96
24. Принципы построения системы оценки рисков в авиационных организациях Павленко М. А. 97-100
25. Модель поверхневого сенсу природної мови із використанням семантичних функцій Преснякова Д. В. 101-104
26. Система хмарного сервісу для управління електронною документацією в університеті Сакало С. М., Ткачова Т. С. 105-107
27. Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС Шаров С. В., Лубко Д. В., Осадчий В. В. 108-111
28. Впровадження результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам європейської системи технічного регулювання Шевченко І. І. 112-115
29. Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу Ярута В. О., Бондаренко В. М., Білова Т. Г., Побіженко І. О. 116-118
Математичні моделі та методи
30. Приложения дифференциального исчисления к геометрии элементарных катастроф. Каспоидные катастрофы Дубницький В. Ю., Ходырев А. И. 119-124
Інфокомунікаційні системи
31. Дослідження методів побудови синтаксичних аналізаторів Гавриленко С. Ю., Прохорова Т. М., Давидов В. В. 125-127
32. Балансировка нагрузки в распределенных вычислительных системах Дятлов Е. И. 128-134
33. Спецификация ограничений целостности для NoSQL баз данных Морозова А. Г., Белова Л. П., Погребняк В. А. 135-139
34. Многофрагментные марковские модели отказоустойчивых web-сервисов с устранением проектных дефектов Поночовный Ю. Л., Боярчук А. В., Харченко В. С. 140-145
35. Навчальний додаток для e-university на базі хмарного сервісу Сакало Є. С., Литовченко А. О. 146-148
Інформаційні технології в медицині
36. База данных информационной системы дифференциальной диагностики дерматологических заболеваний Высоцкая Е. В., Печерская А. И., Порван А. П., Николенко М. С., Пойменова А. А.
37. Intelligent system to provide a comfortable human sleep Ерохин А. Л., Бабаев И. А. 153-156
38. Оценивание результатов расчета коэффициента гидродинамического сопротивления носовой полости Ерохин А. Л., Нечипоренко А. С., Чмовж В. В., Гарюк О. Г., Линник Е. В. 157-160
39. Нечеткая классификация данных медико-биологических исследований в условиях дефицита информации Перова И. Г., Бодянский Е. В. 161-163
40. Особенности пространственного распределения электромагнитных полей медицинских СВЧ-аппликаторов Силин А. О. 163-166
41. Моделирование и анализ динамики давления пульсирующего кровотока в стенозном сосуде Статкус А. В., Сафонов А. С., Сергиенко А. С. 167-174
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
42. Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні Барабаш О. В., Шевченко Г. В. 175-180
43. Система оцінювання безпечності харчових продуктів з використанням віртуальної міри безпечності Віткін Л. М., Лапач С. М., Ролько О. Р. 181-188
44. Повышение конкурентоспособности развивающегося предприятия на основе логистических требований Федорович О. Е., Прончаков Ю. Л. 189-191
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
45. Підвищення електромагнітної безпеки працюючих шляхом створення бази реорганізації заземлення систем електроживлення Дармофал Е. А., Адаменко М. І., Левченко Л. О. 192-195
46. Зниження антропогенного впливу на водні об’єкти за рахунок проведення електрохімічної деструкції фармацевтичних речовин в стічних водах Єрмакович І. А., Самойленко Н. М., Смірнова С. О. 196-198
47. Створення сучасної системи моніторингу безпеки – актуальна державна та наукова задача Кропотов П. П., Бєгун В. В., Гречанінов В. Ф. 199-206
Актуальні питання навчання
48. Оценка эффективности обучения студентов в высших учебных заведениях на основе метода регрессионного анализа Бакуменко Н. С. 207-210
49. Структуризація видів тестування та аналіз їх особливостей при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять Дуденко С. В., Калачова В. В., Алексєєв С. В., Колмиков М. М. 211-214
50. Автоматизированная система тестирования знаний студентов с многоуровневой архитектурой Мироненко Д. С. 215-220
51. Доцільність упровадження курсу риторики в підготовку майбутніх офіцерів Чернишова Т. О. 221-223
52. Проектування оптимальних адаптивних освітньо-виробничих траєкторій в освітньому середовищі Ярмолюк А. Т. 224-228
53. Наші автори 229-231
54. Алфавітний покажчик 232