Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 4(129)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Інформаційні технології та системи управління
3. Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft Батюк З. В., Тарасов О. В. 6-9
4. Особенности принятия многокритериальных решений в нестационарных условиях Брынза Н. А. 10-15
5. Численное моделирование нестационарных режимов течения газа методом характеристик Гусарова И. Г., Ягупова Ю. В. 16-19
6. Восстановление параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления на основе дифференциально-нетейлоровских преобразований Засядько А. А. 20-23
7. Звукоізоляція віконних склопакетів Кеньо Г. В., Любчик Ю. Р. 24-28
8. Огляд та аналіз проблематики розробки математичного забезпечення управління мобільним роботом Корнєєв Д. А., Шматко О. В. 29-32
9. Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем Лосєв М. Ю., Малишко Ю. М. 33-37
10. Метод планирования пакетов заданий с высокой интенсивностью и выбора ресурсов в распределенных вычислительных системах Минухин С. В.
11. Using new features of Java SE 8 Парфьонов Ю. Е., Федорченко В. М. 45-48
12. Аналіз ефективності застосування Фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень Петришин М. Л., Петришин Л. Б.
13. Комплексна система контролю морських нафтогазовидобувних споруд Рзаєв Хазаіл Нураддін огли 59-63
14. Моделирование интенсивности линейного износа с учётом твёрдости и среднего давления на поверхность трения Вишневский О. А., Давыдов А. С. 64-67
15. Анализ безобъектной категории и категории с объектами для построения категорной алгебры Лещинская И. А. 68-71
16. Решение параболического дифференциального уравнения с переменным потенциалом Процай Н. Т. 72-74
17. Моделирование статических характеристик датчиков температуры на основе нечеткой логики Федин С. С., Зубрецкая Н. А., Зубрецкая И. С. 75-79
Захист інформації
18. Защита от спама в интернет-пространстве Абдуллаев В. Г. 80-83
19. О помехоустойчивости фибоначчиевых чисел Борисенко А. А., Маценко С. М., Мальченков С. М., Ямник О. И. 84-87
20. До рішення задач електронного цифрового підпису Борисенко О. А., Чередниченко В. Б. 88-91
21. Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Крет Т. Б. 92-95
22. Построение схемы двухфакторной аутентификации на основе использования крипто-кодовых схем Евсеев С. П., Томашевский Б. П., Огурцов В. В., Свердло Т. А. 96-104
23. Оценка вычислительной сложности некоторых функций хеширования Король О. Г. 105-110
24. Оптимальное планирование мониторинга информационной безопасности автоматизированных систем Хорошко В. А., Хохлачева Ю. Е. 111-114
25. Ускоренное обучение программированию в среде Borland C++ Builder профессионалов для телекоммуникаций Яковишин К. Н. 115-121
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
26. Особливості впровадження системи управління партнерськими відносинами на підприємстві Андрющенко Т. Ю., Бережна О. Б. 122-126
27. Модель оцінки надійності освіти Борозенець В. Ю. 127-129
28. Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу Гороховатський В. О., Дубницький В. Ю., Кобилін А. М. 130-135
29. Исследование методов повышения лояльности целевой аудитории и увеличения прибыли интернет-магазинов Гринев Д. В., Герасименко Б. И. 136-139
30. Эффективный численный метод определения оценки местоположения утечки или несанкционированного отбора газа Гусарова И. Г., Авилова Е. В. 140-143
31. Використання експертних систем в дистанційному навчанні Затхей В. А. 144-146
32. Застосування мобільного навчання в системі освіти Золотарьова І. О., Труш А. М. 147-150
33. ІТ-проекти банків для зниження витрат з надання банківських послуг Макарова А. В., Гаврилова А. А. 151-153
34. Математическое обеспечение задачи проектирования и исследования организационной структуры агрохолдинга Шматко А. В., Манева Р. И., Морозов Е. В. 154-157
35. Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства Шматко О. В., Фонта Н. Г. 158-162
Стартапи та інноваційне підприємництво
36. Інтегрована оцінка стартап-проектів Звегінцова О. Д., Золотарьова І. О., Щербаков О. В. 163-165
37. Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів Недайвода С. В., Щербаков О. В., Скорін Ю. І. 165-167
38. Применение инновационных методов обучения для освоения информационных технологий студентами экономических специальностей Плеханова А. О. 168-170
39. Механизм проектного обучения в формате IТ-стартапа Плохая Е. Б. 171-173
Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв і електронних мультимедійних видань
40. E-портфоліо кафедри як інструмент удосконалення процесу навчання Бережна О. Б., Андрющенко Т. Ю. 174-180
41. Формування інноваційної поведінки фахівців мультимедійних підприємств в системах навчання на робочому місці Пушкар О. І., Фомічова О. В.
42. Хроніка та інформація 189-190
43. Наші автори 191-193
44. Алфавітний покажчик 193