Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 4(141)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Інформаційні технології в технічних системах
3. Technical feasibility of the system for location and tracking goods in distribution center based on RFID and UAV technologies Андрюкевич Є., Вацьковський К. 6-10
4. Исправление ошибок в минимальных кодах Фибоначчи Борисенко А. А., Маценко С. М., Чередниченко В. Б., Мальченков С. М., Савостьян А. Н. 11-15
5. Формирование компетентностей и их оценка с помощью интеллектуальных тестов Бурдаев В. П. 16-22
6. Численное моделирование режимов течения газа методом конечных разностей Гусарова И. Г., Мелиневский Д. В. 23-27
7. Проектирование программной реализации компрессии на основе битового представления блоков видеокадров Двухглавов Д. Э., Николаев Н. Н., Твердохлеб В. В. 28-31
8. Analytical review of methods of monitoring industrial objects and possibilities of their complexation Єрьоменко Д. І., Бабакова Л. М. 32-34
9. Решение задачи восстановления параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления Засядько А. А. 35-40
10. Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації Ізмайлов А. В., Петришин Л. Б. 41-44
11. Розробка програмного забезпечення для управління колісним роботом з використанням нечіткої логіки Корнєєв Д. А., Шматко О. В.
12. Биномиальная модель векторного представления базы данных с колоночной структурой Кулик И. А., Новгородцев А. И., Скордина Е. М. 50-55
13. Метод двовимірного кодування даних за допомогою рекурсивних кодових систем Петришин М. Л., Ровінський В. А. 56-58
14. Обеспечение безопасности информации в системе управления бурением морских нефтегазодобывающих сооружений Рзаев Х. Н., Самедов Ф. Г., Иманова З. Б., Джамалова Ж. С. 59-71
15. Реконструкция линейных скремблеров на основе автоматных моделей Семеренко В. П. 72-76
Захист інформації в інформаційних комунікаційних системах
16. Кількісний аналіз відмінностей оригінального цифрового зображення від зображення, що піддалося клонуванню, в умовах збереження у форматі із втратами Григоренко С. М. 77-82
17. Комунікаційне середовище кіберфізичної системи “Wi-Fi – Bluetooth – хмарні обчислення – IoT”: інформаційна безпека, моделі управління інформаційною безпекою Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Ребець А. І. 83-85
18. Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави Дудикевич В. Б., Опірський І. Р. 86-89
19. Синергетический подход к оценке безопасности банковских систем Евсеев С. П. 90-103
20. Комплексная биометрическая аутентификация личности Жевандрова Я. М., Сыропятов А. А., Буряк В. Д.
21. Стеганографическое скрытие информации в матричных (табличных) данных Касумов В. А. 108-114
22. Оценка статистических свойств хеш-функций с помощью пакета NISTSTS 800-22 Король О. Г., Федько В. В., Огурцов В. В. 115-124
23. Створення вдосконаленого плагіна захисту адміністративної панелі для інтернет-магазину на платформі Word Press (WP) Мельник М. О., Клєвєць В. О., Столовський О. В. 125-129
24. Оцінка параметрів безпеки зв’язку Хорошко В. О., Тимченко М. П. 130-132
Інформаційні технології в економіці, екології, медицині й освіті
25. Підходи вирішення задач оптимального розподілу ресурсів в умовах нечіткої інтервальної невизначеності Бринза Н. О., Затхей В. А., Вільхівська О. В. 133-136
26. Розробка розподіленої системи обробки бізнес-інформації з використанням агентного підходу Гонтар Ю. М., Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Вовк М. А. 137-142
27. Planning of city water supply system modernization based on water consumption forecast Горєлова К. А., Задачин В. М. 143-148
28. Особливості розпізнавання зображень символів із використанням лінійних описів та корекції результатів Гороховатський О. В. 149-151
29. Визначення математичного інструментарію для ідентифікації та оцінки ризику техногенних аварій Гусак Ю. А., Ткаченко В. В. 152-159
30. Оцінювання еколого-соціального ефекту впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України Дмитрієва О. О., Тертичний О. О., Хоренжая І. В. 160-164
31. Model of use serious games and simulations in education: methodological approach Золотарьова І. О., Плоха О. Б. 165-168
32. Анализ проблематики использования изображений в цифровом формате в медицинской практике Кузнецова Л. А., Мельник М. А., Катилова К. А. 169-171
33. Нечітко-множинний аналіз негативного впливу підприємства на якість атмосферного повітря Лосєв М. Ю. 172-175
34. Діагностування стану клієнтів та споживачів як один із способів підвищення ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами Машейко Г. О., Орловський Д. Л. 176-181
35. Моделі освітнього процесу на сучасному етапі розвитку IT-технологій Пушкар О. І., Климнюк В. Є. 182-187
36. Вплив соціальних каналів на просування освітніх послуг Ушакова І. О. 188-191
37. Captivate-реалізація тестів з дисципліни "Організація баз даних та знань" Федько В. В., Тарасов О. В. 192-196
38. Розробка інформаційно-пошукової системи ідентифікації та вимірювання результатів діяльності Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В. 197-203
39. Розробка автоматизованої системи управління для оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Харківській області Шматко О. В., Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Смолянінов С. С. 204-208
40. Обучение профессионалов для телекоммуникаций на примерах моделирования протоколов и сетевых программ Яковишин К. Н. 209-213
Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв і електронних мультимедійних видань
41. Управління взаємодією підприємства поліграфічної галузі із замовниками Бережна О. Б. 214-218
42. Оценка качества систем поддержки E-learning Браткевич В. В. 219-222
43. Автоматизація процесу створення електронних книг у форматі eрub Грабовський Є. М. 223-225
44. Анализ реализации новых WEB-стандартов в массовом программном обеспечении Молчанов В. П. 226-228
45. Комплекс задач прийняття рішень з управління партнерськими відносинами поліграфічного підприємства з постачальниками Потрашкова Л. В., Андрющенко Т. Ю. 229-232
46. Компьютерные инструменты визуализации данных Сысоева Ю. А. 233-235
47. Проблемы персонализации и адаптации представления информации на ВЕБ-сайтах для пользователей Хорошевский А. И. 236-239
48. Хроніка та інформація 240
49. Наші автори 241-243
50. Алфавітний покажчик 244