Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 7(144)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Аналитическое конструирование оптимальных структур регуляторов в системе управления встречей двух подвижных объектов на траекториях их движений Азарсков В. Н., Блохин Л. Н., Осадчий С. И., Зубенко В. А. 6-11
4. Оцінка ефективності систем електропостачання електрифікованих залізниць Акімов О. І., Кукушкін Д. О., Попадін А. І., Прищепа А. В. 12-14
5. Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування Атаманський Д. В., Шипіцин С. І. 15-21
6. Повышение точности цифровой синхронизации и демодуляции OFDM сигналов с известными параметрами Белокуров А. А. 22-25
7. Вплив нових нормативів ешелонування на збільшення пропускної спроможності Богуненко М. М., Іонік А. О. 26-28
8. Особенности построения базы решающих правил о состоянии автомобильных дорог в условиях неопределенности Бутенко О. С., Андреев С. М., Трохимчук С. Н. 29-31
9. Рассеяние однородной спиновой волны на движущихся дислокациях Гайдусь А. Ю., Калиберда Л. М., Спольник А. И. 32-35
10. Метод категорийной классификации объектов при компьютерном анализе аэроснимков Дудинова О. Б. 36-44
11. Удосконалена математична модель тропосферного радіохвильоводу Животовський Р. М. 45-48
12. Формирование широкополосных ЛЧМ сигналов методом прямого цифрового синтеза и перенос их в диапазон СВЧ. Часть 3. Исследование фазовых шумов синтезаторов ЛЧМ сигналов в диапазоне СВЧ Кандырин Н. П. 49-54
13. Розрахункові методи визначення захисних властивостей електромагнітних екранів у дальній зоні електромагнітного поля Коваленко В. В., Глива В. А., Тихенко О. М., Лук’яненко С. О. 55-57
14. Цементный композиционный материал для гидроизоляции и ремонта Костюк Т. О., Бондаренко А. И., Арутюнов В. А., Рачковский А. В. 58-60
15. Моделирование технического обслуживания по состоянию объектов радиоэлектронной техники с резервированными элементами Ленков С. В., Цыцарев В. Н., Зайцев Д. В., Проценко Я. Н. 61-65
16. Особенности применения пакетных алгоритмов вейвлет-анализа при обработке сигналов Лоза В. Н., Ленков Е. С. 66-71
17. Порівняльний аналіз якості інформаційного забезпечення системами широкозонного багатопозиційного спостереження Свид І. В., Обод А. І. 72-74
18. Розробка типових моделей опису зображень поверхні візування в умовах її спотворення Таршин В. А., Сотніков О. М., Сидоренко Р. Г. 75-78
Обробка інформації в складних організаційних системах
19. Функционально-семантический анализ конструкций естественного языка на основе унификации Валенда Н. А., Самофалов Л. Д. 79-82
20. Система підтримки прийняття рішень на основі використання розвідувальних відомостей Звиглянич С. М., Бзот В. Б., Антонов А. В. 83-85
21. Метапродукционные правила в построении сложных стратегий развития динамических систем Марьин С. А., Ситников Д. Э. 86-89
22. Разработка приложения для работы с декларациями в налоговой службе Смолиенко Н. А., Лещенко А. Б., Аникин А. Н. 90-95
23. The development of model for reflexive determination behavior strategies based on SWOT and TOWS analysis Феклістов А. О. 96-97
24. Моделювання попиту на послуги автосервісу Шаповалова О. О., Кімлик О. О. 98-102
25. Метод планування роботи спеціалізованих виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів Шевяков Ю. І. 103-106
Математичні моделі та методи
26. Вычисление значений элементарных функций с интервально заданным аргументом, определённым в системе центр-радиус Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Кобылин О. А. 107-112
Захист інформації
27. Сутність та умови здійснення атаки на зв’язаних ключах відносно електронних підписів IBS-1 та IBS-2 ДСТУ ISO/IEC 14888-3 Горбенко Ю. І., Єсіна М. В., Кулібаба В. А. 113-118
Інфокомунікаційні системи
28. Методи та архітектури міжмережної кооперації Афанасьєва Л. О., Кравчук С. О., Міночкін Д. А. 119-126
29. Исследование одношаговых алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей Бессонов А. А. 127-129
30. Analysis of method of increasing performance productivity of modular operations based on non-position encoding of numbers in residue class Васюта В. В., Курчанов В. М., Черницька І. О. 130-133
31. Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж Кайдан М. В., Андрущак В. С. 134-142
32. Методы анализа адекватности и выбора альтернатив на нечетких E-сетях для интеллектуальных систем Кучеренко Е. И., Ходак М. В., Трохимчук С. Н. 143-147
33. Компоненти бібліотеки еталонних моделей сигналів в телекомунікаційних протоколах фізичного рівня Рассомахін С. Г., Веклич С. Г. 148-151
34. Оцінка впливу неідентичності джітера в квадратурних каналах на якість функціонування телекомунікаційної системи з цифровим діаграмоутворенням Слюсар В. І., Слюсарь І. І., Кулик Р. В., Миронов О. В. 152-156
35. Разработка программной системы электронного трёхъязычного словаря Четвериков Г. Г., Вечирская И. Д., Пузик А. С. 157-164
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
36. Процедура оцінювання ресурсного потенціалу підприємства Артьомова А. В., Артьомов І. В. 165-170
37. Метод оптимизации распределения объема заказа между конкурирующими агентами Колпакова Т. А., Олейник А. А. 171-174
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
38. Повышение надежности управления технологическим процессом энергообъекта способом выявления аварийных признаков в нештатных режимах функционирования на основе метода фрактального обнаружения Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 175-180
39. Вдосконалення методики розрахунку опору крихкому руйнуванню трубопроводів Південно-Української АЕС Пахалович М. Є., Кіпоренко Г. С. 181-184
40. Дослідження процесів очищення повітряного середовища приміщень в умовах надзвичайних ситуацій від аерозольних продуктів вибуху та диму Попов І. І., Толкунов І. О., Тютюник В. В., Шевчук О. Р. 185-188
41. Дослідження умов внутрішнього управління інформаційно-комунікативним потоком в рамках розбудови інформаційної логістики системи моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 189-195
Актуальні питання навчання
42. Модель формування системи показників та критеріїв оцінювання якості комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання Мирутенко Л. В. 196-200
43. Наші автори 201-203
44. Алфавітний покажчик 204