Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 9(146)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Обоснование применимости спектрально-волновых VF-преобразований для физической реализации пространственно-временной обработки сверхширокополосных полей Волосюк В. К., Павликов В. В., Тимощук Е. Н. 6-12
4. Дослідження можливості зниження енергетичних втрат автомобіля при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс Кайдалов Р. О. 13-17
5. Моделирование распознавания летательных аппаратов по излучениям бортовых радиоэлектронных средств коллективом решающих правил Калюжный Н. М., Колесник В. И., Хряпкин А. В., Николаев И. М. 18-22
6. Імітаційна модель електропривода антени радіолокаційної станції Кононов Б. Т., Любарський Б. Г., Куравська Н. М. 23-27
7. Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об'єктів радіоелектронних засобів озброєння Лєнков С. В., Банзак Г. В., Цицарєв В. М., Проценко Я. М. 28-30
8. Інтелектуальна система класифікації повітряних суден, які можуть використовуватися для здійснення терористичних актів, на основі методів теорії нечітких множин та нечіткої логіки Морозов О. О. 31-34
9. Вимоги до якості інформації багатопозиційних систем спостереження Обод А. І. 35-37
10. Аналіз внутрішньосистемних завад в запитальних системах спостереження повітряного простору Обод І. І., Стрельницький О. О., Алферов М. Є., Мерзлікін А. О. 38-40
11. Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах разработки систем автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков Олизаренко С. А., Лавров О. Ю., Капранов В. А. 41-43
12. Исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения исследуемого объекта на серии CCD-кадров методом статистического моделирования Орышич С. С., Хламов С. В., Саваневич В. Е. 44-50
13. Направления развития интерфейсов взаимодействия в автоматизированных системах управления специального назначения Павленко М. А., Смеляков С. В., Руденко В. Н., Хмелевский С. И. 51-54
14. Математические модели случайных и псевдослучайных кодов Рассомахин С. Г., Лавровская Т. В. 55-61
15. Вычислительный метод выбора опорных звезд на цифровых кадрах Саваневич В. Е., Мовсесян Я. С., Дихтяр Н. Ю. 62-68
16. Спектральне детектування імпульсів в умовах впливу білого шуму з використанням процедури «ковзного вікна» та прийняттям рішення за мажоритарним принципом Смоляр В. Г., Симоненко О. М., Тройко А. В., Горобець Д. О. 69-72
17. Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі висотного розвідувального безпілотного літального апарату RQ-4 “Global Hawk” Сухаревський О. І., Василець В. О., Белевщук Я. О., Московченко І. В. 73-76
18. Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження Худов В. Г., Кучук Г. А., Маковейчук О. М., Крижний А. В. 77-80
19. Розробка параметричних моделей агрегатних комплектних шпиндельних вузлів на опорах кочення в САПР Чуприна В. М. 81-85
Обробка інформації в складних організаційних системах
20. Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем Барабаш О. В., Пашков Д. П., Горський О. М. 86-89
21. Разработка процедуры контроля непротиворечивости знаний для открытой экспертной системы реального времени Василенко Д. Е., Обидин Д. Н., Бердник П. Г. 90-93
22. Формулы исчисления высказываний Лещинская И. А. 94-96
23. О теоремах исчисления высказываний Лещинский В. А. 97-100
24. Вплив процесів підтримки прийняття рішення органами управління на інформаційно-моделюючу систему Пащетник О. Д., Поліщук Л. І., Пащетник В. І. 101-104
25. Комплексна методика оцінювання ефективності водопостачання військ (сил) в операціях Підгородецький М. М. 105-110
Математичні моделі та методи
26. Построение математических моделей пироэлектрического детектора. Нагревание. Отклик на единичное ступенчатое воздействие Бондаренко А. Ю. 111-123
27. Анализ эффективности Байесовского классификатора Лосев Ю. И., Волков Ю. В. 124-127
Захист інформації
28. Послідовна перевірка декількох прогнозів несанкціонованого доступу в умовно екстремальній постановці задачі Дудикевич В. Б., Опірський І. Р. 128-131
29. Усовершенствование метода двухфакторной аутентификации на основе использования модифицированных крипто-кодовых схем Евсеев С. П., Абдуллаев В. Г., Агазаде Ж. Ф., Аббасова В. С. 132-144
30. Механізми попередження заходам інформаційній кампанії на ранніх стадіях її підготовки Косогов О. М. 145-148
31. Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічної операції Пєвцов Г. В., Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. 149-152
32. Математична модель процесу виявлення та подавлення небезпечних сигналів на об’єкті інформаційної діяльності Суховерх О. С., Прокопенко Є. М. 153-156
Інфокомунікаційні системи
33. Аналіз ефективності алгоритмів керування пам’яттю коммутаторів в програмно-конфігурованих мережах Гіблов А. О., Руккас К. М. 157-161
34. Regular event processing and machine learning correctness verification Жолткевич Г. М., Дорожинський В. В., Хадіков А. В. 162-166
35. Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації її інформаційної структури Косенко В. В., Кучук Н. Г. 167-171
36. Формування топології бездротової ad hoc мережі спеціального призначення на основі динаміки подвійних найкращих відповідей Лєнков Є. С., Зайцев Д. В., Муляр І. В., Михалечко Р. М. 172-176
37. Розрахунок показників безвідмовності для IT-систем з хмарною послугою NaaS Харченко В. С., Поночовний Ю. Л., Вшивцева К. С., Безугла К. Д. 177-181
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
38. Компонентная модель представления знаний о бизнес-процессе Левыкин В. М., Чалая О. В. 182-186
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
39. Інформаційна технологія аналізу конвективного теплообміну в приміщенні будівлі Єрохін А. Л., Зацеркляний Г. А. 187-192
40. Оцінка ризиків в системі управління охороною праці Лис Ю. С. 193-196
41. Дослідження температурно-вологісного режиму приміщення під час роботи вентиляційного комплексу Сукач С. В. 197-202
42. Керування охороною праці на підприємстві із застосуванням методології IDEF0 Халіль В. В. 203-27
43. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення оцінювання рівнів авіаційного шуму Левченко Л. О. 208-212
Актуальні питання навчання
44. Компетентність в комп’ютерній графіці Мироненко В. В. 213-216
45. Наші автори 217-219
46. Алфавітний покажчик 220