Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 1(147)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Radar reconnaissance capabilities estimation of low-sized low-altitude aircrafts by means of radiotechnical troops surveillance radars Бейліс Л. В., Зюкін В. Ф., Кукобко С. В. 6-8
4. Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів Білова Т. Г., Побіженко І. О. 9-12
5. The method of checks determining periods of technical state for unmanned air vehicle onboard equipment Герасимов С. В., Журавльов О. О., Борисенко М. В. 13-17
6. Порівняння ансамблів кодових множин, синтезованих на основі декількох модулів з ансамблями, реалізованими на основі таймерних сигнальних конструкцій Захарченко М. В., Горохов С. М., Кочетков О. В., Гордейчук В. В., Шамшидін Е. Б. 18-21
7. Застосування телекомунікаційних технологій в структурі «розумного будинку» Кравчук С. О., Міночкін Д. А., Кайденко М. М. 22-26
8. Когнітивний підхід у задачах аерокосмічного моніторингу територій гірничопромислових регіонів Сергєєва К. Л. 27-32
9. Разработка модифицированного метода обратного заполнения Backfill для консервативного резервирования Филимончук Т. В., Волк М. А. 33-37
Обробка інформації в складних організаційних системах
10. Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості Більчук В. М., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. 38-49
11. Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием псевдошумового размножения выборки Василишин В. І. 50-53
12. Анализ проблемы поддержки функционирования университетских кампусных сетей Дружинин Е. А., Шостак И. В., Лысенко А. А. 54-57
13. Дослідження можливостей використання сонячної енергії для автономного живлення об’єкту Казіміров О. О., Власов К. В., Куртов А. І., Потіхенський А. І. 58-61
Математичні моделі та методи
14. Розробка нейромережевої системи управління трьохмасовою електромеханічною системою Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. 62-68
15. Синтез оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов при простой функции потерь Данилов Ю. А., Могилатенко А. С., Тимочко А. А., Павленко М. А. 69-72
16. Удосконалена математична модель каналу радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі дестабілізуючих факторів Жук О. Г. 73-79
17. Моделювання небезпечних зон впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху високоманевреного літака Колодяжний О. І., Тимочко О. І. 80-87
18. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості Кононов В. Б., Бурцева В. В. 88-92
19. Побудова функцій належності нечітких множин, які відповідають кількісним експертним оцінкам фізичних величин Мирончук Ю. В., Купріненко О. М. 93-97
20. Математична модель визначення ймовірності знищення бойовими засобами своїх військ хоча б одного бойового засобу противника з урахуванням можливих втрат початкового бойового потенціалу своїх військ та противника Можаровський В. М., Годзь С. В. 98-102
21. Трехкомпонентная двумерная модель человека для описания толпы в экстремальных ситуациях Одейчук А. Н., Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. 103-108
22. Scattering characteristics of Mi-8MT helicopter based on measurements of object scale model in an anechoic chamber Сухаревський О. І., Василець В. О., Ряполов І. Є., Бречка М. М. 109-114
23. Оценка влияния температурных воздействий на элеваторные сооружения при усилении стен силосов шпангоутами Крутова Н. А. 115-118
Інфокомунікаційні системи
24. Соотношение различных метрических исследований в науковедении Асеев Г. Г. 119-126
25. Застосування методів аналізу текстів для підтримки концептуального моделювання баз даних Вакуленко Я. О., Мазурова О. О. 127-130
Інформаційні технології в медицині
26. Using the method for detection correlation pleyades association between indicators of cerebrovascular disease Висоцька О. В., Рисована Л. М., Алексеєнко Р. В. 131-134
27. Анализ процедур внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора и оценка их качества Глухенькая Т. А., Кипенский А. В., Король Е. И., Назаров Е. И. 135-143
28. Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку Дубчак Л. О. 144-146
29. Искусственная нейронная сеть для ранней диагностики сахарного диабета 2 типа Лапта С. И., Соловьева О. И. 147-151
30. Метод молекулярной механики в обосновании выбора функционального мономера специфического к ванкомицину Бани-Халед Г. Ф., Музыка Е. Н. 152-154
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
31. Методика визначення коефіцієнту чутливості економічної системи підприємства Смоленко Л. В., Тупчій А. Ф., Хріщук К. Ю. 155-158
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
32. Направления автоматизации процессов выполнения задач непосредственным охранением механизированного подразделения Мельник С. Н., Королев С. С., Змиевской Г. А., Горбунов В. И. 159-167
33. Формалізація впливу енергетичних загроз на забезпечення обороноздатності держави Суходоля О. М., Богданович В. Ю. 168-173
Актуальні питання навчання
34. Особливості підготовки екіпажів бронетранспортерів БТР4Е з використанням сучасних тренажерних комплексів Бородін С. В., Самсонов Ю. В., Корнієнко О. В. 174-176
35. Досвід створення інтерактивної електронної експлуатаційної документації радіолокаційної станції 19Ж6 Гризо А. А., Невмержицький І. М., Малишев О. А., Денисенко С. В. 177-181
36. Наші автори 182-184
37. Алфавітний покажчик 185