Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 3(149)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Ways for greater efficiency aerial reconnaissance system with using on-board complex of unmanned aerial vehicle Алімпієв А. М. 6-9
4. Комп’ютеризований стенд для випробування гвинтомоторної установки легких безпілотних повітряних суден Дергунов О. В., Деменко А. Р., Залевська А. В., Фостенко К. В. 10-13
5. Усовершенствованная имитационная модель процесса технического обслуживания и ремонта сложного технического объекта Жиров Г. Б., Ленков Е. С. 14-18
6. Основні особливості щодо розроблення інформаційно-розрахункових задач з оцінювання радіоелектронної обстановки в інтересах Повітряних Сил ЗС України Лупандін В. А., Закіров С. В., Феклістов А. О., Сторожук О. В., Леушин А. Г. 19-23
Обробка інформації в складних організаційних системах
7. Модель функционирования системы независимых автортранспортных подразделений внутрегородских пассажироперевозок Лысенко А. И., Шенгелия М. О. 24-27
8. Алгоритм формування системи виконавчих елементів для обслуговування територіально розосереджених об'єктів Морозов О. О. 28-32
Математичні моделі та методи
9. Управление интенсивностью отказов положительно определённых случайных величин Дубницький В. Ю., Петренко О. Е. 33-37
10. Логико-алгебраический подход к построению деревьев решений и операциям с ними Ситников Д. Э., Ситникова П. Э. 38-44
11. Розробка програмного додатка для реалізації методу аналізу ієрархій Шаповалова О. О., Бурменський Р. В. 45-48
Інфокомунікаційні системи
12. A method for constructing a combined compression system and encryption of video data Ларін В. В., Коротенко А. Ю., Баюш Д. О., Іваніченко А. С. 49-52
13. Использование методов предпроектного анализа для разработки модели требований на этапе концептуального моделирования баз данных Логвиненко Я. Р., Мазурова О. А. 53-56
14. Методи підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах Підлісний С. А., Більчук В. М., Медведєв Д. О., Піддубний Б. О. 57-60
15. Математична модель розподілу навантаження в телекомунікаційних мережах спеціального призначення Романенко І. О., Животовський Р. М., Петрук С. М., Шишацький А. В., Волошин О. О. 61-71
16. Принципи програмної реалізації біоінспірованого методу декодування високошвидкісних лінійних блокових кодів Штомпель М. А. 72-75
Інформаційні технології та системи управління
17. Development of the hand gesture recognition system on the basis of clonal selection model Аксак Н. Г., Барковська О. Ю., Іващенко Г. С. 76-80
18. Особливості режимів функціонування мікропроцесорних систем для задач підвищення надійності автоматизованих систем управління енергооб'єктів Борисенко Є. О. 81-84
19. Обробка інформації при голосовому керуванні у робототехніці Бронніков А. І., Онишко В. О. 85-87
20. Синтез нейрорегулятора NN Predictive Controller для управління трьохмасовою електромеханічною системою Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. 88-95
21. Оцінювання довговічності геотекстильних матеріалів на основі прогнозних нейромережних моделей Гончаров О. С., Зубрецька Н. А., Федін С. С. 96-100
22. Построение интеллектуальных прогнозирующих систем управления нелинейными технологическими процессами Гулина И. Г., Мартыненко А. А., Гулин А. А. 101-105
23. Методика адаптивного управління режимами роботи систем військового радіозв’язку Жук О. Г. 106-114
24. Оцінка якості функціонування автоматизованих систем управління Звиглянич С. М., Ізюмський М. П., Балабуха О. С. 115-117
25. Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на основі визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають Кучеренко Ю. Ф. 118-120
26. Implementation of the pilot common project into ukrainian airspace Луппо О. Є., Алєксєєв O. М., Богуненко М. М., Колесник Т. А. 121-126
27. Розробка онлайн-сервісу системи попередження про грозову небезпеку Постільник І. О. 127-130
Інформаційні технології в економіці, підприємстві та виробництві
28. Синтез динамической модели промышленного робота для дорнования отверстий в конструкциях летательных аппаратов Воронько В. В., Шостак И. В., Воронько И. А., Степаненко В. Н., Завистовский Д. И. 131-138
Інформаційні технології в освіті
29. Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів Приліпко О. Ф. 139-142
30. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів Мась Н. М. 143-145
Захист інформації та кібернетична безпека
31. Вдосконалення методики факторного аналізу інформаційних ризиків Добринін І. С., Мальцева Н. О. 146-150
32. Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу Красиленко В. Г., Нікітович Д. В. 151-157
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
33. Забезпечення електромагнітної сумісності вторинних електричних ланцюгів на об'єктах критичної інфраструктури Задунай О. С., Азаров С. І., Сидоренко В. Л. 158-163
34. Модель процесу виникнення й розповсюдження пожежі у разі диверсій, що здійснюються шляхом ініціювання пожеж на важливих елементах об’єкта без проникнення на його територію Катещенок А. В., Неклонський І. М. 164-168
35. Использование методов дозиметрии ионизирующих излучений для оценки воздействия на живые организмы низкоэнергетического гамма-излучения на радиоактивно зараженной локальной территории в рамках проведения радиационного мониторинга в Украине Чернявский И. Ю., Калугин В. Д., Тютюник В. В., Пудло И. В. 169-179
36. Наші автори 180-182
37. Алфавітний покажчик 183-184