Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 4(150)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-6
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням «класичної» задачі Ерланга Толок І. В., Лєнков С. В. 7-10
4. Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості Кучер Д. Б., Литвиненко Л. В., Смиринська Н. Б. 11-15
5. Статистичний аналіз поля антенних решіток з неоднорідними фазовими похибками Корнієнко Л. Г. 16-19
6. Проектування комбінованих синтезаторів НВЧ сигналів на інтегральних мікросхемах Кандирін М. П. 20-26
7. Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера Худов В. Г., Маковейчук О. М., Хижняк І. А. 27-30
8. Оптимізація іонно-електронних процесів приладів радіотехнічного забезпечення, як запорука якісної телеметрії з літальним апаратом Шефер О. В. 31-38
Математичні моделі та методи
9. Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності Більчук В. М., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. 39-44
10. Оптимальная аппроксимация функции плотности распределения вероятности по критерию минимума потери информации Дубницький В. Ю., Скорикова И. Г., Ходырев А. И. 45-51
11. Складання латинських квадратів для застосування у плануванні експериментів Табакова І. С. 52-54
Інфокомунікаційні системи
12. Вибір оптимального алгоритму розпізнавання маркера для доповненої реальності Бізюк А. В., Мажуга М. О. 55-59
13. Адаптация веб-интерфейсов для людей с ограниченными зрительными возможностями Болейко А. Л., Вовк А. В. 60-64
14. Анализ и исследование мультимедийных устройств для людей с ограниченными возможностями Губницкая Ю. С., Дмитренко А. В. 65-68
15. Разработка технологии проектирования интерфейса мобильного приложения Губницкая Ю. С., Писаревский Н. Я. 69-72
16. Разработка методики поисковой оптимизации веб-сайтов Егорова И. Н., Горелова Р. А. 73-75
17. Исследование возможностей компонентного подхода при разработке веб-сайтов Егорова И. Н., Худолей А. Ю. 76-78
18. Энтропийное рекурсивное групповое кодирование для двухбайтных алфавитов Кожемякина Н. В., Пономаренко Н. Н. 79-82
19. Аналіз результатів експериментальних досліджень реалізації задачі адаптивної маршрутизації комбінованим методом Колесніков К. В., Карапетян А. Р., Кулаков К. Ю. 83-87
20. Інформаційна модель Грід технології Ткаченко В. П., Огірко І. В., Огірко О. І. 88-91
21. Методика повышения скорости загрузки сайтов, сделанных на системах управления содержимым Хорошевский А. И. 92-96
22. Исследование технологий создания анимаций для веб-систем Чебаненко О. А., Колесникова Т. А. 97-99
Інформаційні технології та системи управління
23. Procedure of implementation of arrival and departure manager systems in Ukrainian airspace Луппо О. Є., Алєксєєв О. М., Логачова К. І., Сергєєва Г. О. 100-103
24. Управління критичними знаннями в проектах ядерної галузі Штейнбрехер Д. О. 104-108
Системи штучного інтелекту
25. Исследование архитектуры сверточных нейронных сетей для решения задачи классификации изображений Дашкевич А. А. 109-112
Захист інформації та кібернетична безпека
26. Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні Алімпієв А. М., Бараннік В. В., Белікова Т. В., Сідченко С. О. 113-121
27. Розробка і дослідження криптографічних хеш-функцій на основі клітинних автоматів Танасюк Ю. В., Мельничук Х. В., Остапов С. Е. 122-127
28. Виявлення спільнот та їх лідерів в соціальних мережах для забезпечення безпеки Рудченко Д. В. 128-131
Інформаційні технології в економіці, підприємстві та виробництві
29. Теоретичні основи інформаційного і методичного забезпечення ризик-орієнтованого підходу визначення умов праці на виробництві Адаменко М. І., Третьяков О. В., Смирнова О. А. 132-135
30. Исследование методов сегментации для оптимизации процесса цветокоррекции иллюстраций в детских изданиях Ашурова В. И., Колесникова Т. А. 136-138
31. Автоматизация процесса моделирования ювелирных изделий Вовк А. В., Кузнецова В. С., Некрасова Н. Н. 139-143
32. Оценка и прогноз химического соства чугуна на выпуске Гусев А. Ю., Рыбальченко Ю. П. 144-146
33. Определение уровня конкурентоспособности молодежных ежедневников Мороз Е. С., Чеботарева И. Б. 147-151
34. Віртуальна лабораторія для експрес-контролю втрат природного газу у газопровідних мережах Піндус Н. М., Винничук А. Г., Сенів Г. О. 152-154
35. Програмне забезпечення взаємодії мікроконтролера та ЕОМ у складі лабораторного стенда з дослідження функціонування сонячних панелей Слабінога М. О., Клочко Н. Б., Кучірка Ю. М. 155-157
36. Аналіз можливостей соціальної мережі як майданчика для продажу товару Титоренко Ф. С., Бокарєва Ю. С. 158-162
37. Business data processing based on algebra-logical models Чередніченко О. Ю., Гонтар Ю. М., Василенко А. В., Матвєєв О. М. 163-169
38. Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва Шаров С. В., Лубко Д. В. 170-174
39. Использование кавитационных эффектов при ультразвуковой очистке анилоксовых валов Шмаков М. С., Бутько С. А. 175-180
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
40. Концептуальный фреймворк для оценивания готовности к внедрению e-Governement проектов Манакова Н. О., Макогон Н. В., Штельма О. Н. 181-186
41. Creativity vs improvisation: psychometrics for novel tasks in web design process Тирта Прасад Мухопадхайя, Гур’єва Н. С. 187-192
Інформаційні технології в освіті
42. Аналіз особливостей розробки, експлуатації та подальшого розвитку комплексу програм автоматизованої системи конструювання навчального розкладу «Каскад» Місюра О. М., Пічугін М. Ф., Алексєєв С. В., Калачова В. В., Трублін О. А. 193-198
43. Інфографіка як ефективний засіб навчання Вовк О. В., Черемський Р. А. 199-205
44. Специфіка міждисциплінарного підходу стосовно створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління Грабовський Є. М. 206-209
45. Технология создания приложения дополненной реальности с оптическими эффектами Гранкина В. О., Кулишова Н. Е. 210-213
46. Evaluation of interactive book content for learning to read in preschoolers Гур’єва Н. С. 214-218
47. Складові інструментальних комплексів побудови систем підтримки електронного навчання Пандорін О. К. 219-222
Інформаційні технології в медицині та біології
48. Розподіл доступу в інтелектуальній системі автоматизованої мікроскопії Березький О. Й., Дубчак Л. О., Піцун О. Й. 223-229
49. Декомпозиція функціонального модулю інформаційної системи в галузі охорони здоров’я Манакова Н. О., Костенко О. Б., Назірова Т. О. 230-236
50. Моделювання процесу інтелектуальної обробки медичних даних Мельник К. В. 237-244
51. Система диагностики гестоза с учетом исследования гемодинамики в перинатальный период Мустецов Н. П., Баган С. А. 245-249
52. Функциональная модель информационной системы определения терминальной стадии катастрофической потери стабильности биологической системой Печерская А. И., Высоцкая Е. В., Новикова И. В., Пойменова А. А. 250-255
53. Наші автори 256-259
54. Алфавітний покажчик 260-262