Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2018 рік

Номер журналу:
№ 3(154)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-6
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці Василишин В. І., Лютов В. В., Хуторна І. В., Новіков М. І. 7-11
4. Синтез когерентных изображений поверхностей в зоне Френеля на основе многоканальной и многопозиционной обработки сигналов Волосюк В. К., Жила C. C., Крипак Н. А. 12-18
5. Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності Герасимов С. В., Макарчук Д. В., Костенко О. І. 19-25
6. Method of the horizon detection from electro-optical sensors under maritime environment Євсеєв С. П., Шматко О. В., Лян Дун, Бабенко Є. В. 26-32
7. До визначення поля системи випромінювачів, піднятих над земною поверхнею Корнієнко Л. Г. 33-38
8. Особливості алгоритму автоматизованого розрахунку лінії тропосферного радіозв’язку Кулик О. П., Рисаков М. Д., Ковтунов А. Л., Блащук С. М., Воронін О. І. 39-45
Обробка інформації в складних організаційних системах
9. Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Кобилін О. А. 46-56
10. Система підтримки прийняття рішень при виконанні логістичних завдань Шаповалова О. О., Камардін А. С., Петухова О. А. 57-63
Математичні моделі та методи
11. Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи Більчук В. М., Дзеверін І. Г., Лазебник С. В., Хмелевська О. О. 64-73
12. Быстрое обнаружение изменения свойств многомерных временных рядов на основе идентификационного подхода к ансамблю моделей Богучарский С. И., Машталир C. В., Столбовой М. И. 74-78
13. Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій Ізмайлов А. В., Петришин Л. Б. 79-89
14. Оцінка факторів, що впливають на успішність виконання вимушеної посадки на водну поверхню та виживаність з застосуванням методу аналізу ієрархій Стратонов В. М. 90-99
Інфокомунікаційні системи
15. Об использовании спрайтовой анимации в веб-изданиях Егорова И. Н., Самокиш В. В. 100-104
Інформаційні технології для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
16. Оценка тяжести радиационного поражения на основе учета соотношений гамма-нейтронных компонент проникающей радиации и их спектральных характеристик Чернявский И. Ю. 105-115
17. Алфавітний покажчик 116