Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2019 рік

Номер журналу:
№ 1(156)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-6
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Розділення-виявлення хаотичних зондувальних сигналів Костенко П. Ю., Тарнополова В. В., Какава Д. О. 7-14
4. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. 15-21
Обробка інформації в складних організаційних системах
5. Створення архітектури програмної системи моніторингу інформації про стан здоров’я людини Голян В. В., Самойленко Д. І. 22-27
6. Development of basic principles for corporate planning Мілов О. В., Мілевський С. В., Король О. Г. 28-36
7. Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій Поморцева О. Є., Герасименко М. Д. 37-43
Математичні моделі та методи
8. Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними колами та її основні реалізації Антошкін О. А., Панкратов О. В. 44-49
9. Решение в параметрическом виде прямой и обратной задачи о разорении страховой компании для модели индивидуального риска Дубницкий В. Ю., Скорикова И. Г., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. 50-57
10. Определение параметров обобщенных ассоциативных правил методом декомпозиции Ситников Д. Э., Ситникова П. Э., Титов С. В., Титова Е. В. 58-63
Інформаційні технології та системи управління
11. Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою Гриб Д. А., Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Шубін Є. В. 64-73
12. Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення Пєвцов Г. В., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. 74-81
Захист інформації та кібернетична безпека
13. Designing of array neuron-equivalentors with a quasi-universal activation function for creating a self-learning equivalent- convolutional neural structures Красиленко В. Г., Лазарєв О. О., Шеремета О. П. 82-91
14. Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису Красиленко В. Г., Нікітович Д. В., Яцковська Р. О., Яцковський В. І. 92-100
15. Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування Федотова-Півень І. М., Лада Н. В., Мельник О. Г., Пустовіт М. О. 101-105
Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи
16. Калібрування прецизійних мір частоти Мещеряк О. О., Величко О. М., Шевкун С. М., Добролюбова М. В. 106-111
Інформаційні технології в освіті
17. Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ Невмержицький І. М., Дацків Ю. І., Сидоренко Д. С., Оленин О. М. 112-117
18. Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом Сурков К. Ю., Калачова В. В., Качан М. В. 118-124
19. Алфавітний покажчик 125-126