Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2005 рік

Номер журналу:
№ 2(2)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 2
Загальні питання
3. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО Хижняк В. В. 3-6
4. Реформа Повітряних Сил України у світі тенденцій розвитку системи командування і управління ВПС НАТО Андреєв Ф. М., Статкус А. В. 7-14
5. Алгеброгеометричне узагальнення лінійних блокових кодів Науменко М. І., Стасев Ю. В., Кузнецов О. О. 15-31
6. Шляхи підвищення завадостійкості в радіомережі передачі інформації Козелков С. В., Пашков Д. П., Коробчинський М. В. 32-34
7. Створення відмовостійких систем обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі використання кодів модулярної арифметики Краснобаєв В. А. 35-38
8. Метод формування доцільних стратегій модернізації та створення нових зразків озброєнь Більчук В. М. 39-46
9. Системно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техніки Демідов Б. О., Хмелевська О. О. 47-53
10. Дослідження марківської моделі експлуатації військових засобів вимірювальної техніки з урахуванням проміжних контрольних перевірок Чинков В. М., Герасимов С. В., Мельниченко О. Є. 54-57
11. Методика обчислення сил охорони особливо важливих державних об’єктів Орлов М. М., Марущенко А. А. 58-65
12. Обґрунтування доцільного розміру та положення часового стробу при вимірюванні затримки у бістатичній РЛС Куц В. С., Коржов А. М. 66-68
13. Імітаційне моделювання процесу локалізації малорозмірних об'єктів озброєння і військової техніки радіометричними голівками самонаведення в умовах протидії Сотників О. М., Гаврилов А. Б. 69-74
14. Концептуальні основи створення пер-спективної АСУ протиповітряною обороною й авіацією Збройних Сил України Нізієнко Б. І., Войтович С. А., Грачов В. М., Бодяк О. С. 75-79
15. Оцінювання можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі по спостереженню заданого району Присяжний В. І., Кондратов О. М., Бутко І. М., Худов Г. В. 80-83
16. Методика обробки результатів діагностичних випробувань дизельних двигунів Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. 84-88
17. Методичні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України Крамаренко В. М., Нерубацький В. О., Смірнов Є. Б., Харченко І. М. 89-94
18. Потенційні можливості модернізованого посадочного радіолокатору щодо виявлення і вимірювання координат повітряних цілей Атаманський Д. В., Обод І. І., Залевський Г. С. 95-98
19. Обґрунтування можливості побудови оповіщувача раннього виявлення осередків пожежі, тління Доля Г. М., Катунін А. М., Мазанов В. Г., Садовий К. В. 99-103
20. Порівняльний аналіз методів маршрутизації Шаповалов С. В., Страшний І. Л., Болюбаш О. О. 104-106
21. Оцінювання динамічних характеристик модульних енергетично-техноло-гічних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів Краснокутський В. М. 107-111
22. Евристична екстраполяція розрядної характеристики нікель-кадмієвих акумуляторів Маренич С. Ю., Ругаль А. І. 112-115
23. Реферати 116-120
24. Наші автори 121-122