Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2006 рік

Номер журналу:
№ 4(8)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 2
Військово-технічні проблеми
3. Можливість застосування зенітної керованої ракети 3М8 у якості ракети-мішені Бархударян М. В., Кукобко С. В. 3-6
4. Задача визначення маневру по виходу в атаку літального апарата на наземну ціль в горизонтальній площині Лісовець О. В., Бурсала О. Л., Калкаманов С. А., Клюшников І. М. 7-8
5. Аналіз якості об'єднання інформації первинного радіолокатора та системи радіолокаційного опiзнавання Бакуменко Б. В. 10-12
6. Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації Булай А. М. 13-16
7. Канал кутового автосупроводження об'єктів за напрямком для лазерної інформаційно-вимірювальної системи Коломійцев О. В. 17-19
8. Підвищення частотної точності акустооптичних засобів спектрального і радіочастотного аналізу (експериментальні дослідження) Стрелков О. І., Барсов В. І., Стрілкова Т. О., Жилін Є. І., Марченко В. В. 20-25
9. Спосіб зниження максимальної похибки вимірювання елементів поляризаційної матриці розсіювання цілі Мартинчук О. О., Ряполов І. Є., Волювач С. А. 26-29
10. Вогнезахисні властивості гелеутворюючих сполук при використанні їх для захисту озброєння та військової техніки від запалювальних речовин Кірєєв О. О., Гишко Г. Б. 30-32
11. Дослідження способів локації джерел проникаючих ядерних випромінювань Григор’єв О. М., Беденко Л. Б., Сакун О. В., Коваленко С. М. 33-37
12. Методика оцінювання можливостей систем зв’язку різних суб‘єктів безпеки, що діють в районі проведення спеціальної операції Орлов М. М. 38-41
13. Теоретичні основи урахування безперервності управління силами та засобами військ протиповітряної оборони сухопутних військ при визначенні оцінки ефективності системи управління Талавиря В. О., Книш Д. В., Бутенко А. В., Орехов С. В. 42-46
14. Вплив факторів вібрації та шуму на діяльність екіпажу, бойової і спеціальної техніки Черепньов І. А., Мелентьєва Є. С., Биков І. Ю. 47-51
15. Дослідження можливості Моцарь П. І., Корчін І. О., Зінченко В. П. 52-54
16. Математична модель структури системи управління розвідкою механізованої бригади при доведенні розвідувальних даних від засобів розвідки до засобів ураження Заліван О. В., Таран І. А., Тіхонов І. М. 55-56
17. Обґрунтування принципів формування мобілізаційного резерву повітряних сил в умовах комплектування збройних сил військовослужбовцями за контрактом Бабич А. П., Краснокутський В. М., Пархоменко Д. О. 57-61
18. Особливості проведення переговорного процесу на ринку озброєння та військової техніки в сучасних умовах Шемаєв В. М. 62-63
19. Доцільність використання нових технічних рішень при створенні перспективної апаратури аерокосмічного моніторінгу надзвичайних ситуацій Худов Г. В., Бутко І. М., Кондратов О. М. 64-65
Теоретичні основи розробки систем озброєння
20. Порівняння ефективності систем за критерієм першої серії успіхів Чабаненко П. П. 66-69
21. Побудова криптографічних функцій з використанням методу градієнтного спуску Кузнецов О. О., Ізбенко Ю. А., Московченко І. В. 70-73
22. Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесiв Можаєв О. О., Подорожняк А. О., Стасєв С. Ю. 74-76
23. Аналіз систем багатоярусних балансирів важких агрегатів Раковський Х. В., Раковська Н. Х. 77-78
24. Формування структурної схеми багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення Козелкова К. С., Арабаджи Т. Ш. 79-80
25. Аналіз існуючих послуг і механізмів захисту інформації Стасєв Ю. В., Кузнецов О. О., Корольов Р. В. 81-86
26. Формування псевдовипадкових дискретних послідовностей з використанням циклічних кодів Коваленко А. М. 87-89
27. Перспективи застосування та розвитку енергетичного методу контролю Кузнецов І. Б., Кузнецов Б. Т., Гаврилов А. Б. 90-92
28. Цифрові синтезатори сигналів в пристроях управління і зв'язку Кандирін М. П. 93-97
29. Паралельний метод розв’язання задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними (ЦЛП З БЗ) Третяк В. Ф., Шимук Д. С., Шимук Ю. Д. 98-103
30. Одновимірне зміщене дискретне перетворення Хартлі Рубан І. В., Дуденко С. В., Колмиков М. М. 103-105
31. Застосування бази ймовірних квантів знань для вибору оптимального робочого сузір’я навігаційних супутників Верещак І. О., Сіроджа І. Б. 106-110
32. Оптимізація управлінських рішень в складних організаційних ієрархічних системах Паржин Ю. В., Васильєв Ю. Б., Любченко Н. Ю. 111-113
33. Diversification Techniques of Fault-Tolerant Systems on FPGAs Using CAD-Based and Genetic Algorithms-Based Designs Yakymets N., Kharchenko V. 114-117
34. Bayesian regularization in the theory of STAP Orlenko V. ., Shirman Y. 118-123
35. Прийняття рішень щодо визначення перспективних зразків озброєння при нечіткому опису їх інформаційного ресурсу Більчук В. М. 124-129
36. Розрахунок навантаження мультисервісної мережі Кучук Г. А., Стасєва Я. В., Болюбаш О. О. 130-134
37. Реферати 135
38. Наші автори 141
39. Алфавітний покажчик 144