Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2007 рік

Номер журналу:
№ 1(9)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 2
Військово-технічні проблеми
3. Основні напрямки визначення потреби у запасах матеріальних засобів при проведенні авіаційного удару Абрашин В. О., Жуков В. І., Тіхонов І. М. 3-7
4. Математична модель контуру стабілізації літака за кутом відхилення в багатоконтурній системі самонаведення винищувачів Баришев І. В., Коршець О. А., Висоцький О. В. 7-9
5. Модель бойових дій трьох сторін з урахуванням показника швидкострільності сторін в рівнянні Ланчестера Березанський В. Г., Бурсала О. Л. 10-12
6. Аналіз ефективності бойового застосування гладкоствольної та нарізної зброї в особливих умовах Бородавка В. А., Бойков І. В., Маркін О. М. 13-17
7. Усунення неоднозначності вимірювання кутової координати цілі при адаптації до активних завад Васильєв В. А., Багдасарян С. Т., Таршин В. А. 18-21
8. Особливості метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки в умовах зростання ймовірності їх відмов Герасимов С. В., Черепенніков Г. Б., Бакулін І. Є. 22-25
9. Вибір способу усунення відмов гідросистем літаків, що виникають внаслідок обводнення гідрорідини Джус Р. М., Стадніченко М. Г. 26-29
10. Аналіз тенденцій реформування збройних сил провідних і суміжних з Україною держав та визначення напрямів розвитку Збройних Сил України Кінь О. В., Захаров О. Б., Гончарова Н. В. 30-33
11. Аналіз застосування космічних засобів в інтересах ведення збройної боротьби Комаров В. С. 34-36
12. Математичні моделі завдань оптимізації складу різнорідних бойових засобів на основі статичних моделей з урахуванням протидіючих угруповань Кононов В. Б. 37-40
13. Використання системного підходу при виборі показників ефективності застосування армійської авіації в операції угруповання ОСШР Кравченко Ю. В., Ляшенко І. О., Савченко В. А. 41-43
14. Перспективи розвитку роботизованих систем військового призначення Кучеров Д. П., Копилова З. М., М`якухін Ю. В. 44-46
15. Оцінка ефективності застосування сучасних інформаційних технологій під час планування бойових дій артилерійських підрозділів Мельник А. П., Косухін В. Ю. 47-49
16. Вибір способу обслуговування засобів вимірювального контролю для систем з підвищеними вимогами до готовності Морозов А. А., Чернов А. Б. 50-52
17. Шляхи та методи удосконалення ідентифікаційних систем на полі бою Обод І. І., Горлов А. В., Рузяк І. М. 53-55
18. Методика визначення значення показника якості роботи органу управління встановленої структури Орлов М. М. 56-60
19. Класифікація безпілотних літальних апаратів Тимочко О. І., Голубничий Д. Ю., Третяк В. Ф., Рубан І. В. 61-67
20. Особливості інженерного забезпечення військ протиповітряної оборони Черних І. В. 67-68
21. До питання вибору силової установки вертольота на етапі модернізації та проектування Шлапацький В. О. 69-72
Теоретичні основи розробки систем озброєння
22. Розрахунок характеристик випромінювання антенної системи радіолокаційної станції 9С35М1 Белевщук Я. О., Кукобко С. В., Сухаревський О. І. 73-76
23. Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів Гащук П. М., Дубно М. В., Палюх В. М. 77-80
24. Метод стиску матриць даних в операційних пристроях інформаційно-керуючих систем реального часу на основі використання кодів модулярної арифметики Деренько Н. С., Краснобаєв В. А., Зефірова О. В. 81-86
25. Економетричний аналіз виробництва літаків у країнах – основних учасницях другої світової війни Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І. 87-90
26. Канал вимірювання радіальної швидкості літального апарата для лазерної інформаційно-вимірювальної системи Коломійцев О. В. 91-93
27. Формування великих ансамблів дискретних сигналів з поліпшеними кореляційними властивостями Кузнецов О. О., Коваленко А. М., Харченко О. В., Носик О. М. 94-97
28. Властивість довгочасової залежності ієрархічної моделі Можаєв О. О., Ільїна І. В., Пантелєй Ю. В. 98-102
29. Аналіз варіантів побудови РЛС з розширеною смугою частот Орленко В. М. 103-109
30. Вибір функції розподілу крапель за розмірами Рубльов В. І., Логінов В. В. 110-112
31. Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування Стасєв Ю. В., Краснокутський В. М., Кучук Г. А. 113-115
32. Трибологія зносостійких покриттів Трошін О. М. 116-118
33. Методика оцінювання похибок калібратора бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром Чинков В. М., Крихтін Ю. О. 119-124
34. Модель визначення параметрів перехвату винищувачами повітряних цілей противника в умовах нестохастичної невизначеності Королюк Н. О. 125-127
35. Автоматичне розпізнавання зображень об’єктів засобами БПЛА Гриньов Д. В. 128-130
36. Реферати 131-136
37. Наші автори 137-139
38. Алфавітний покажчик 140